CO URČITĚ STOJÍ ZA PŘEČTENÍ...
MOLEKULA MĚSÍCE


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 93, 2021, č. 3, s. 33

Škovránek, M.: Farmakologická liečba tremoru

Neurologie pro praxi č. 6/2020

Tremor je nejčastějším extrapyramidovým příznakem v naší populaci. Jeho esenciální forma postihuje 4 % lidí. Patofyziologie všech typů tremoru je vysvětlena jen částečně. Zobrazovací metody někdy vykazují normální nálezy, někdy patologii Lewyho tělísek, degeneraci mozečkových Purkyňových buněk nebo změnu anatomie ascendentních vláken ve vrstvě Purkyňových buněk v oliva inferior. Před výběrem prvního léčiva ke zvládnutí třesu je třeba vzít do úvahy: jde jistě o tremor či jiný projev jako třeba rytmický myoklon či tik? Pokud jde o tremor, tak o jaký typ jde (klidový – hlavně u Parkinsonovy nemoci či akční – je buď samostatný či asociovaný s jinou poruchou – dystonie, ataxie, neuropatie, parkinsonismus). Dále zvažujeme funkční tremor, u něhož je standardní farmakoterapie neúčinná, nebo zda nejde o polékový tremor. Polékový třes se může vyskytnout např. po amiodaronu, prokainamidu, amitriptylinu, salbutamolu, salmeterolu, valproátu, SSRI, lithiu, kotrimoxazolu, tamoxifenu, metoklopramidu, etanolu, kokainu, L-thyroxinu, takrolimu, medroxyprogesteronu, tamoxifenu, cyklosporinu, teofylinu, kofeinu, haloperidolu, thioridazinu, cinarizinu, interferonu α, nikotinu, talidomidu. K léčbě esenciálního tremoru se používají betablokátory (nejlépe propranolol), primidon, topiramát, alprazolam, klonazepam, oktanol. U závažných případů se někdy léčiva i kombinují a podávají se kontinuálně – propranolol s primidonem, gabapentin, nimodipin. U dystonického tremoru je první volbou aplikace botulotoxinu. Pokud neúčinkuje, je nutné uvažovat o léčbě chirurgické. U ortostatického tremoru se používá klonazepam nebo gabapentin, u rubrálního (Holmesova) tremoru se podává botulotoxin či hluboká mozková stimulace, u neuropatického třesu se využívají tytéž metody jako u esenciálního.

Janota, T.: Potřebujeme další intravenózní betablokátor?

Cor et Vasa č. 6/2020

Intravenózní betablokátory jsou užívány v akutní kardiologii pro kontrolu komorové odpovědi při fibrilaci síní, při sinusové tachykardii i jiných arytmiích. Mají membrány stabilizující účinek a snížením tepové frekvence a kontrakce myokardu se snižuje spotřeba kyslíku, srdeční práce a zlepšuje se plnění levé komory. Přes možná úskalí je intravenózní betablokátor v řešení akutních situací spojených s tachykardií vedle snahy o ovlivnění vyvolávající příčiny lékem první volby před digoxinem, amiodaronem či blokátorem kalciových kanálů. 
Již delší dobu se v ČR používají: metoprolol tartarát a ultrakrátce působící β1 selektivní esmolol. Od roku 2018 je u nás dostupný i landiolol (Rapibloc inj. 20 mg/2 ml či 300 mg plv. pro infusi), jehož kardioselektivita je asi 8x vyšší než u esmololu, biologický poločas 3–4 minuty. Je určen pro krátkodobou kontrolu tachyarytmií při operacích i u refrakterních tachyarytmií u srdečního selhání v dávce 1–10 µg/kg/min. Indikací landiololu jsou dále: akutní koronární syndrom, disekce hrudní aorty, primární koronární angioplastika, CT koronarografie. U akutního srdečního selhání musí být používán s maximální opatrností, může dojít i ke koronárnímu spasmu. Proto je nový betablokátor velmi přínosný svým ultrakrátkým biologickým poločasem, jeho nevýhodou je vysoká cena, je určen pro nejrizikovější nemocné.

Berotralstat


IUPAC: 2-[3-(aminomethyl)phenyl]-N-[5-[(R)-(3-cyanophenyl)-(cyclopropylmethylamino)methyl]-2-fluorophenyl]-5-(trifluoromethyl)pyrazole-3-carboxamide

Sumární vzorec: C30H26F4N6O

Molekulová hmotnost: 562,573 g/mol

Berotralstat (dále Be) je novým léčivem k prevenci záchvatů hereditárního angioedému (HAE). HAE je život ohrožující dědičné onemocnění způsobené deficitem bílkoviny zvané inhibitor C1 – esterázy, který reguluje hladiny hormonu ­kalikreinu v krevní plazmě. Ten hraje klíčovou roli při vzniku zánětu a s ním souvisejícího otoku a pokud není kalikrein v optimální koncentraci, vznik otoků je nekontrolovatelný a životu nebezpečný, hlavně pokud se vyskytne v oblasti krku. Be je tedy inhibitorem kalikreinu, váže se na něj a blokuje jeho enzymatickou aktivitu při uvolňování bradykininu, hlavního peptidu, který způsobuje otoky a bolest při záchvatu HAE. HAE je vzácným onemocněním s výskytem 1 případ na 50–100 tisíc lidí. Pokud není léčen, ataky trvají po dobu tří a více dnů několikrát měsíčně. Be představuje profylaktickou možnost snížení počtu záchvatů HAE. Byť proběhla jen jedna klinická studie se 120 pacienty v USA, Kanadě a EU, byl Be schválen FDA 20. prosince 2020 jako sirotčí léčivo (přípravek Orladeyo cps. 150 mg) pro dospělé a děti starší 12 let. Podává se v jedné denní dávce 150 mg s jídlem, vyšší dávka může vyvolat srdeční arytmii prodloužením QTc intervalu. ­Medián biologického poločasu je 93 hodin. Dalšími nežádoucími účinky (≥10 %) jsou bolesti břicha, zvracení, průjem, bolesti zad a pálení žáhy. Výrobcem je americká firma BioCryst z Durhamu.

Zdroje: internet

Stránku připravil:

PharmDr. Pavel GRODZA

panacea@iol.cz


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 3

2021 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se