Za mlhou covidovou, hustou tak, že by se dala krájet


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 93, 2021, č. 3, s. 4-6


Ptát se v ČČL na to, kdo umí zacházet s léčivými přípravky, má k tomu všechny potřebné kompetence a je ochotný zajišťovat pro praktické lékaře vakcíny na žádanky, by bylo naprosto zbytečné. Přes to všechno se objevila v Praze PR aktivita rozvozu vakcín jedním on-line prodejcem. Na severu Moravy se pro změnu zapojili hasiči, jejichž úkoly a kompetence jsou neskutečně široké, jen úplně jinde než v distribuci léků. Některé podněty jsme již podali a dá se očekávat, že další budou následovat. Vzhledem k tomu, jak SÚKL nereaguje na nezákonný zásilkový výdej, to bude dalším indikátorem, jak moc je právě v České republice zhasnuto a svítí se třeba jen na nejhroznější smrtelný hřích, špatně vyplněný Deník sušení.

Mgr. Aleš KREBS, Ph.D., prezident ČLnK

Velkým tématem posledních dnů je také pozměňovací návrh poslanců Vojtěcha a Nachera na zavedení zásilkového výdeje léků vydávaných na lékařský předpis. Dílo je to impozantní, o téměř 40 stranách. Přesto má pár „drobných“ vad. V první řadě autoři poněkud zapomněli na projednání s odbornými společnostmi včetně Komory, záměrně ho podali na poslední chvíli a ještě formou přílepku k jinému zákonu. Obsahově je v něm prakticky vše špatně a asi nemá smysl vyjmenovávat jednotlivosti. Odvolávání se na nedostupné lékárny v době covid-19 v důvodové zprávě je pak už jen nechutným koloritem manipulativních zdůvodnění, stejně jako vytržení možnosti zásilkového výdeje v jiných zemích EU z celkové koncepce fungování jejich lékárenské péče. Těžko říct, jestli je horší případná nevědomost bývalého ministra zdravotnictví, nebo skutečná účelovost návrhu. Po torpédování všech našich předchozích návrhů na kultivaci a stabilizaci lékárenské péče, je to skutečně poněkud silná káva. Poděkování proto patří všem, kteří oslovují své poslance a vysvětlují jim nesmyslnost a nebezpečnost tohoto návrhu.

Kdo měl včas a řádně připravit očkovací strategii, distribuci vakcín od výrobce až do ramene pacienta, je jasné. Stejně jako je nabíledni, že se jen těžko může odvolávat na země EU, v nichž funguje zásilkový výdej, když se ani přes požadavky a snahy Komory nezasadil o srovnatelné podmínky pro poskytování lékárenské péče, jako jsou právě v těchto zemích, takže je jeho předložený návrh v podmínkách ČR naprosto destruktivní.

Vím, že není jednoduché se v této těžké době pohybovat za současného respektování zákonů, opatření, nařízení a čehokoliv dalšího podobného. Přesto jsem přesvědčen, že nesmíme dopustit, aby se zhaslo a vše zahalila hustá mlha. Postcovidová kocovina bude totiž i bez toho velmi silná a probírat se z ní budeme proklatě dlouho. Mysleme na to.

Společné prohlášení České lékárnické komory, České farmaceutické společnosti ČLS JEP, Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity, Grémia majitelů lékáren, Poskytovatelů lékárenské péče, spolku Vaši Lékárníci CZ a spolku Mladí lékárníci k pozměňovacímu návrhu 7697 k vládnímu návrhu zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, dovolte nám, abychom se jednotně vyjádřili k aktuálně projednávané novele zákona o návykových látkách a s tím související změně zákona o léčivech z důvodu elektronizace receptů na návykové látky, kterou podporujeme. Vyjadřujeme ale zásadní nesouhlas ke zcela účelově načtenému, s odbornou veřejností neprojednanému, pozměňovacímu návrhu 7697 (dále i jako PN), který pro nás zcela nepřípustnou formou tzv. přílepku mění zásadním způsobem zákon o léčivech. Je nepřijatelné řešit takovou změnu zrychlenou formou projednávání, bez řádné diskuze všech zúčastněných odborníků na půdě ministerstva zdravotnictví. Cílem PN je v rozporu s dosavadní bezpečnou praxí povolit prodej léčivých příprav­ků na předpis prostřednictvím internetu, tedy odstranit osobní kontakt zdravotníka s pacientem a oslabit zabezpečený a prověřený řetězec výrobce–distributor–lékárna– –pacient, který zaručuje bezpečnost, kvalitu a pravost léčiva. Je více než zřejmé, že jediným a pravým důvodem tohoto PN není zájem o pacienta a jeho zdraví, ale jsou to jen a pouze obchodní zájmy velkých e-shopových hráčů, kterým léky, coby další položka sortimentu a potenciální generátor dalšího zisku, zatím v online nabídce chybí. Lokální i nadnárodní e-shopy chtějí maximálně využít této příležitosti a ještě více urychlit online kanibalizaci kamenných lékáren. A předložený PN by jim k tomu významně pomohl. Toto ale rozhodně není cesta, na kterou bychom se měli vydat. Přinesla by totiž naprosto zásadní změny týkající se léků na předpis, jež by měly výrazné ­negativní dopady pro společnost i jednotlivé pacienty a jejich zdraví. Covid-19 jasně ukázal, že lékárna je nezbytným zdravotnickým zařízením, které po celou dobu pandemie funguje naprosto spolehlivě, dokonce nad rámec původních činností. Současná pandemická situace také nepopiratelně potvrdila, že je rovnoměrné rozprostření zdravotnické sítě a jednotlivých zařízení pro poskytování péče pacientům klíčové. Stejně jako leží akutní péče o covid nemocné pacienty na bedrech menších nemocnic v krajích, o jejichž existenci někteří v minulosti pochybovali, tak i pacienti v této nelehké době čerpají lékárenskou péči rovnoměrně v regionech, v menších obcích a malých lékárnách. Tuto zdravotní péči jim poskytují lékárníci během osobních konzultací při výdeji léků v lékárně. I o smyslu takových lékáren v minulosti někteří polemizovali. A někteří by je nyní nejraději odstranili úplně – s odůvodněním, že osobní kontakt pacienta s vysokoškolsky vzdělaným zdravotníkem není potřeba, a léky mohou být devalvovány na úroveň zboží, které stačí vložit bezmyšlenkovitě a pohodlně do košíku spolu s rozmanitým nákupem na celý týden. Covid-19 jasně ukázal, že systém zdravotní péče je tak stabilní, jak stabilní jsou jeho nejmenší články – tedy nikoliv jen lékárny ve velkých městech nebo e-shopové lékárny, ale lékárny na malých obcích. Lékárny napříč ČR situaci zvládly, lékárníci dokázali zajistit léky pro všechny pacienty, i pro ty v ka­ranténě, či pro imobilní, přičemž vycházeli z principu navrhované donáškové služby lékárníka. Pandemie ukázala, že jsou tyto principy správné a potřebné. Problémů, které by předložený pozměňovací návrh přinesl je více. Neuváženým rozvolněním pravidel pro zacházení s léky by docházelo k možné manipulaci s léky bez dohledu farmaceuta nekvalifikovanými osobami. Léky by se mohly dostat mimo zabezpečený řetězec, na jehož konci lékárník ověřuje pravost léku v okamžiku výdeje pacientovi, což přímo popírá smysl nedávno přijaté protipadělkové směrnice (FMD) – směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES a Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/161. V této souvislosti je nutné podotknout také to, že ani dnes není v kapacitních možnostech SÚKL důsledně kontrolovat lékárny s dominantním on-line provozem, které nabízejí léky bez lékařského předpisu vydávané zásilkovým způsobem. Pokud by byl stejným způsobem umožněn i výdej léků na předpis, možnost kontroly by se logicky ještě snížila a zároveň by se zvýšilo riziko zejména pro pacienty. ČLnK připravila paragrafované znění donáškové služby lékárníka, jež umožní bezpečně vydat léčivé přípravky v jejich prostředí všem skupinám pacientů, kteří si je nemohou osobně vyzvednout, ani nemohou využít pomoci osob blízkých. S náv­rhem donáškové služby bylo ministerstvo zdravotnictví i odborná veřejnost již seznámena. Očekáváme nyní věcnou diskusi nad problémy s výdejem léků nemohoucím občanům, který donášková služba lékárníka řeší, a nikoliv rychlé snahy o změny paragrafů zákona o léčivech ve prospěch několika soukromých subjektů. Vážená paní poslankyně, Vážený pane poslanče, děkujeme Vám za podporu našeho stanoviska.

V úctě Česká lékárnická komora: Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident v. r., PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D., viceprezident v. r.

Česká farmaceutická společnost ČLS JEP: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D., předseda v. r.

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové: prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., děkan v. r.

Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity: doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA, děkanka v. r.

Grémium majitelů lékáren: Mgr. Marek Hampel, předseda z. s. v. r.

Poskytovatelé lékárenské péče: PharmDr. Jarmila Skopová, předsedkyně z. s. v. r.

Vaši Lékárníci CZ: Mgr. Aleš Nedopil, předseda výboru z. s. v. r.

Mladí lékárníci: PharmDr. Stanislav Gregor, předseda z. s. v. r.


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 3

2021 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se