Zásilkový výdej léků na recept v EU


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 93, 2021, č. 3, s. 22-24


Objednávání léků přes webové stránky a jejich doručování pacientovi zásilkovým způsobem je v EU povoleno ve skan­di­návských zemích (Švédsko, Finsko, Dánsko, i Norsko), dále v Německu, Nizozemí, Estonsku a Portugalsku. Mezi argumenty těch, kteří se snaží zavést zásilkový výdej léků na recept v ČR, bývá, že jde-li to v těchto zemích, půjde to i v ČR. Nedodávají ale, že ve výše uvedených zemích je situace v lékárenství naprosto odlišná od situace u nás.

PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D.

viceprezident ČLnK

Pro skandinávské země je charakteristická nízká hustota lékáren a ve venkovských oblastech i velké vzdálenosti mezi nimi. Proto dává smysl, aby si lidé objednávali léky on-line, když do nejbližší lékárny mají i více než 30 kilometrů.

V každé ze zemí, kde je povolen zásilkový výdej léků na předpis, navíc v systému lékárenství existují účinné a komplexní regulační mechanismy. Patří mezi ně například výhradní vlastnictví lékárny lékárníkem, neexistence řetězců nebo je podle demografických a geografických pravidel regulován počet lékáren, respektive vznik nových. Léky na recept stojí v každé lékárně stejně, neposkytují se slevy a platí zákaz reklamy. Ceny léků na předpis se nesmí zveřejňovat. Regulační mechanismy umožňují takovou koexistenci zásilkových a kamenných lékáren, aby byla zajištěna komplexní lékárenská péče v dostatečné síti kamenných lékáren ve městech i na venkově. Oba systémy se vzájemně doplňují a nedochází k zásadnímu úbytku kamenných lékáren (ačkoliv třeba v Německu v posledních letech každým rokem několik set lékáren zaniká).

Podobné regulační mechanismy zcela chybí v České republice. Pokud by u nás došlo k povolení zásilkového výdeje léků na recept bez zavedení regulačních prvků, zásilkové lékárny by pomocí agresivních marketingových kampaní ovládly během několika měsíců významnou část trhu. Kamenné lékárny by postupně mizely. Nejprve ty menší, ale postupně i velké a řetězcové. Následky by byly nevratné. Přitom to byla právě hustá síť lékáren, která v ČR v každé vlně pandemie covid-19 dokázala pokrýt potřeby obyvatel ve městech i na venkově. V mnoha obcích lidem došlo, jak je důležité mít lékárnu poblíž. Až Vám bude kdokoliv vykládat, že Rx online stejně jednou přijde a je třeba tomu jít naproti, abychom si stanovili pravidla my – lékárnici, řekněte mu: „Ano, máte pravdu, ale udělejme nejprve taková pravidla v lékárenství, jako jsou třeba v Německu. Pravidla, která umožní zachovat provoz kamenných lékáren pro nejbezpečnější způsob výdeje léků – z rukou lékárníka přímo pacientům. Pravidla, která budou znamenat, že si lidé budou moci chodit do své lékárny poblíž bydliště. Pak může být v ČR povolen zásilkový výdej léků na recept jako doplňkový způsob výdeje receptových léků. Nyní ovšem není čas na experimenty.

NĚMECKO

Celkem 20 023 lékáren, z toho 19 334 vlastní lékárníci, na jednu lékárnu připadá 4 135 obyvatel (8. nejvyšší počet v EU).

Počet online lékáren – 2 959

V Německu neexistují řetězce, veřejné lékárny mohou vlastnit pouze lékárníci. Lékárník může kromě hlavní lékárny provozovat až tři pobočkové lékárny v blízkém okolí. Pobočková lékárna musí, stejně jako kterákoli jiná lékárna, splňovat všechna zákonná kritéria, týkající se prostor a personálu. V roce 2016 bylo v Německu 4 116 poboček.

Ceny léků jsou stejné ve všech lékárnách. Vzhledem k platným právním předpisům nelze na léky na předpis poskytovat žádné slevy. I ze zásilkové lékárny pacient obdrží léky na předpis za cenu stanovenou zákonem.

Popis objednávání: Pacient musí vyplnit formulář se jménem, adresou a dalšími údaji a odeslat jej spolu s lékařským předpisem (originál) na adresu lékárny. Pravost receptů je nezbytné ověřovat stejně jako při výdeji v kamenné lékárně. V případě pochybností má být ověřena totožnost pacienta. Zasílání je umožněno prostřednictvím přepravních společností (DHL apod.)

ŠVÉDSKO

Celkem 1426 lékáren, většina je řetězcových (97 % lékáren je ve vlastnictví některého z pěti řetězců), na jednu lékárnu připadá 7 180 obyvatel (3. nejvyšší počet v EU).

Počet online lékáren – 8 (každý řetězec má svůj e-shop)

Pouze předepisující lékaři, farmaceutický průmysl a výrobci nesmějí vlastnit lékárny.

Ceny v online lékárnách jsou stejné. Slevy nejsou možné. Existuje ochranný limit na spoluúčast pacientů za léky na předpis, jehož výše je určována legislativou.

Popis objednávání: Léky na recept je možné objednat online. Je nutná identifikace pacienta pomocí Bank ID. Lze si objednat léky na předpis pro sebe, své děti a na základě plné moci i pro někoho jiného. Pacient se přihlásí na e-shop pomocí svého Bank ID a v systému eHealth získá přístup ke svým předepsaným receptům a dává je postupně do košíku. Léky jde zasílat domů prostřednictvím přepravních společností nebo rezervovat ve vybrané lékárně.

V současné době chce Švédská léková agentura omezit množství léků na jednu objednávku. Objevil se významný počet lidí, kteří objednávají větší množství léků na předpis, než je obvyklé. To znamená, že ostatní lidé, kteří akutně potřebují léky, musí někdy na své léky čekat příliš dlouho. Léková agentura proto požaduje, aby lékárny omezily množství zasílaných léků na maximálně 90denní spotřebu. Až poté, co pacient spotřebuje 2/3 z množství léku, může provést další objednávku.


DÁNSKO

Celkem 452 lékáren, 420 z nich je vlastněno lékárníky, na jednu lékárnu připadá 12 717 obyvatel (nejvyšší počet v EU).

Počet online lékáren – 199

Dánský zdravotnický úřad vydává licence k vlastnictví a provozování lékáren a určuje, kde má být lékárna umístěna, definovaná podle PSČ. Nikdo nemůže otevřít lékárnu z vlastní vůle. Lékárník, který vlastní primární lékárnu, však může otevřít pobočkovou lékárnu v okruhu do 75 km kolem primární lékárny. Lékárník může otevřít až 7 pobočkových lékáren.

Ceny léků jsou stejné ve všech lékárnách a na webu online lékáren nejsou vidět.

Popis objednávání: Léky na recept lze prodávat přes internet, když je elektronický recept předepsán v centrálním systému eReceptů. Pacient k těmto eReceptům přistupuje z webové stránky e-shopu, která ho přesměruje do systému eReceptu. Zde probíhá identifikace pacienta.

Léky si lze objednat pro výdej ve vybrané lékárně nebo k zaslání pomocí přepravních společností.

FINSKO

Celkem 810 lékáren, 792 vlastní lékárníci, 18 samospráva nebo univerzita, na jednu lékárnu připadá 6794 obyvatel (4. nejvyšší počet v EU).

Počet online lékáren – 150

K provozování lékárny je nutné mít licenci. Licenci uděluje Finská agentura pro léčivé přípravky (FIMEA) pouze lékárníkům. FIMEA také hodnotí potřebu nových licencí. Obce mohou požádat o otevření licencí pro lékárny, ale vyžaduje to souhlas a rozhodnutí FIMEA. Pro zřízení nové lékárny jsou posuzována geografická kritéria, aby síť lékáren pokrývala celou zemi a zaručovala rovné služby a přístup k lékům v celé zemi. Počet licencí pro lékárny je omezen, aby byla zachována funkční kapacita lékáren (dostatečná velikost jednotky) a aby byly zajištěny služby lékáren ve vzdálených oblastech.

Ceny léků stanovuje FIMEA vždy k 1. a 15. v měsíci a jsou stejné v každé lékárně, včetně online lékáren.

Popis objednávání: K online nákupu léků na předpis je nutný elektronický předpis. Při výdeji léků na předpis je povinností lékárny kontaktovat pacienta telefonem nebo pomocí chatu a poskytnout instrukce pro správné a bezpečné užívání léku. Zákon stanoví, že nelze zásilkově dodávat opiáty. Finská pošta nepřijímá k přepravě léky, které jsou skladovatelné při nízkých teplotách, jako je inzulín, nebo léky v křehkých obalech. Kurýrní služba v regionu hlavního města však může tyto léky dodat.

Léky zakoupené v online lékárně jsou nevratné.

ESTONSKO

Celkem 490 lékáren (z toho 190 v Tallinnu), na jednu lékárnu připadá 2 684 obyvatel (19. nejvyšší v EU).

Počet online lékáren – 4

Lékárny od roku 2020 vlastní pouze lékárníci, jeden lékárník smí vlastnit pouze 4 lékárny. Ceny léků v online lékárnách jsou stejné.

Popis objednávání: Při objednávání léků na předpis musí pacient prokázat totožnost způsobem, který umožňuje identifikaci. V případě, že si pacient přeje vyzvednout léky na lékařský předpis, lékárník kontaktuje pacienta, aby zjistil jeho platné recepty v systému eReceptového centra EHIF (v Estonsku jsou eRecepty navázané na občanský průkaz). Lékárník radí pacientovi v průběhu objednávání, v případě potřeby mu položí objasňující otázky a nabídne pacientovi vhodné léky, z nichž si pacient přidáním léku do nákupního košíku zvolí ten nejvhodnější.

Lék na předpis zůstává v košíku po dobu 15 minut po přidání léku do košíku; pokud si pacient přeje pokračovat v nákupu po 15 minutách, musí být relace e-lékárny prodloužena. Pokud pacient nezaplatil za lék na předpis nebo neprodloužil objednávání o víc než 15 minut po přidání léku do nákupního košíku, bude lék z nákupního košíku odstraněn.

Všechny online konzultace musí být uloženy (1 rok) a musí být neustále k dispozici orgánům dohledu.

Z e-lékárny je možné objednat léčivé přípravky s registrací v Estonsku. V e-lékárně nelze objednat psychotropní nebo narkotické léky, anabolické steroidy, krev a krevní složky, buňky a tkáně pro lékařské použití a nové (inovativní) léky. Termolabilní léky je možné v lékárně pouze online rezervovat. Ostatní lze dodávat prostřednictvím přepravců.

Objednávat lze pouze v otevírací době kamenné lékárny (např. v pracovní dny od 9.00 do 20.00 a sobota 9–17 hodin) s osobní účastí lékárníka.

NIZOZEMÍ

Celkem 1 994 lékáren, 1390 vlastní lékárníci, 604 patří řetězcům, na jednu lékárnu připadá 7 900 obyvatel (2. nejvyšší počet v EU).

Počet online lékáren – 485 (většina z nich má pouze rezervační systémy a donáškovou službu)

Cena léků není v Nizozemí podstatná pro spoluúčast pacientů. Pacienti platí za veškerou zdravotní péči do určité částky a po jejím překročení již za nic neplatí ani nedoplácí.

Popis objednávání: V Nizozemí existuje služba „Opakování“. Jde o službu pro chronického pacienta. Po registraci u konkrétní lékárny tato lékárna přebírá péči o „opakovanou léčbu“. Od požadavku na opakovací recept od lékaře až po doručení domů. Podmínkou opakované služby je, aby pacientův lékař spolupracoval při schválení žádosti lékárny o předpis. Bohužel se někdy stává, že lékař nechce spolupracovat, kvůli jeho vazbě s jinou lékárnou. Volba je však na pacientovi. Pokud se rozhodne pro svoji lékárnu, pak má pacient plné právo, aby lékař předpis do lékárny, kde se pacient registroval, zasílal.

Vedle této služby existují e-lékárny, které se orientují na zasílání léků na recept v rámci Nizozemí, ale také do Belgie, Francie a Německa, čemuž se tyto země brání (i změnou legislativy jako např. v Německu – zahraniční e-lékárna musí dodržovat německé ceny).

PORTUGALSKO

Celkem 2 922 lékáren, 2 504 vlastněno nebo spoluvlastněno lékárníky, na jednu lékárnu připadá 3 258 obyvatel (10. nejvyšší počet v EU).

Lékárny mohou vznikat podle geografických (minimálně 350 metrů od sebe a zároveň minimálně 100 metrů od nemocnice) a demografických (lékárna na 3 500 obyvatel) pravidel.

Popis objednávání: Na webu lékárny je pouze formulář, ve kterém pacient vyplní své osobní údaje, předloží recept a tím objedná předepsané léky. V poznámce pacient určí, zda chce celý předpis nebo jeho část. Nejedná se tedy o e-shop, jak jej známe. Na webu nejsou k dispozici žádné informace nebo seznam léků k výběru, ani ceny.

Výdej léků je možný pouze prostřednictvím lékárny a může být prováděn pouze zaměstnanci lékárny v prostorách lékárny nebo doma u pacienta. To je omezeno na obce okresu, kde se nachází lékárna a na sousední okresy. Každá objednávka léků musí být potvrzena a zpracována jedním z lékárníků, jako by se jednalo o výdej v lékárně. Doručení provádí zaměstnanec lékárny a prostřednictvím telefonické komunikace s lékárníkem v lékárně musí být zajištěno poradenství.

Zákon stanoví, že za dodání odpovídá lékárník z lékárny a že při přepravě musí být zaručeny podmínky skladování. Pokud kurýr splňuje požadavky, je možné využít nasmlouvaných služeb. Některé lékárny vozí léky samy, jiné mají smlouvy s kurýry. Rozhodnutí je na lékárnících, kteří odpovídají za chod lékárny. K zajištění přístupu všech lékáren v Portugalsku a přístupu všech pacientů k lékům i z domova v době probíhající epidemie, podepsala Komora portugalských lékárníků s portugalskou poštou dohodu o dodávkách léků prostřednictvím speciální služby.

Pozn. Údaje o počtu lékáren jsou z roku 2017, údaje o počtu e-lékáren jsou aktuální z veřejně dostupných zdrojů.


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 3

2021 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se