Významné ceny ve farmaceutickém výzkumu a průmyslu – cena Scrip 2020


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 93, 2021, č. 3, s. 36-37

Ve farmaceutickém výzkumu a průmyslu bylo, či je, udělováno více různých věhlasných cen. Nejčastěji je vyhlašují významné ­časopisy z těchto odvětví. Některé z nich přináší přehled v tabulce č. 1.

Tab. 1.

Mezi výše uvedenými si přední místo získala nejmladší vyznamenání v podobě Cen časopisu Scrip (Scrip Awards). V roce 2020 byla udělena po šestnácté. Po zvážení současné globální situace v souvislosti s pandemií COVID-19 a kvůli obavám o zdraví a pohodu všech účastníků, sponzorů a zaměstnanců byl zvolen pro odevzdávání těchto cen jiný formát – poprvé v historii byl digitální.

Od svého zahájení se Scrip Awards snaží ocenit zásadní roli, kterou hraje farmaceutický a biotechnologický průmysl a příbuzná průmyslová odvětví při zlepšování zdravotní péče. Tato ocenění pokrývají celou škálu průmyslových aktivit, od klinických hodnocení a uvedení nových léčivých přípravků na trh až po inovativní obchody, outsourcing a získávání finančních prostředků.

„Procesní postup“ byl standardní. Ocenění Scrip Awards bylo výsledkem práce poroty, která se skládala ze čtrnácti nezávislých odborníků z celého světa (z toho pěti žen). Každý z nich byl vybrán pro své znalosti, objektivitu a důvěryhodnost. Samostatně posuzovali nominace z kategorií, které jsou relevantní pro jejich konkrétní oblasti odborných znalostí a zkušeností. Každou kategorii hodnotili nejméně tři nezainteresovaní posuzovatelé. Porotci zhodnotili nominace podle předem publikovaných kritérií pro danou kategorii a bodově je ocenili. Následně tým Scrip Awards určil kandidáty užšího výběru a konečného vítěze. Předseda poroty měl právo v případě potřeby rozhodujícího hlasu. Rozhodnutí sboru hodnotitelů je konečné. Z časového hlediska posuzování proběhlo v průběhu července a srpna a užší výběr byl zveřejněn na začátku září. Na vítěze se vztahovalo přísně informační embargo až do noci 4. prosince, kdy se uskutečnil slavnostní ceremoniál vyhlašování vítězů jednotlivých kategorií.

V roce 2020 byla zavedena nová kategorie – Cena za vedení čínské biofarmaceutické společnosti – která odráží rychlé dozrávání ­čínského biofarmaceutického sektoru díky rozvoji domácích biofarmaceutických společností, smluvních organizací pro vývoj a výrobu a zvyšujícím se investicím na trhu od světových nadnárodních biofarmaceutických společností.

Na druhé straně se ve výčtu kategorií neobjevily některé z předcházejících let, např. Nejlepší společnost na etablujících se (nově vznikajících) trzích nebo Největší technologický pokrok v klinických studiích. Přehled kategorií a jejich vítězů uvádíme v tab. 2.

Výsledky 16. ročníku Scrip Awards

Tab. 2.

Níže uvedené kategorie jsou specifické. První z nich – Farmaceutická společnost roku – odráží vynikající výsledky farmaceutických společností za období 12 měsíců, 1. června 2019 a 31. května 2020. Toto zvláštní ocenění vybírá vedoucí redakční tým společnosti Scrip na základě posouzení různých klíčových metrik, tedy ukazatelů výkonnosti, obvykle používaných k měření úspěšnosti aktivit organizace.

V případě druhé ceny se vítězem stává výjimečný jedinec s konzistentními aktivitami vykonávanými nad rámec svého povolání po celou dobu své kariéry. Prestižní mezinárodní cena je udělována někomu, kdo má za sebou vynikající kariéru v biotechnologické nebo farmaceutické oblasti, zejména v průmyslu. Rozhoduje opět redakční tým. Vítězem se může stát také člověk, který je již v důchodu, ale stále je v tomto odvětví v určité kapacitě aktivní.

1. Farmaceutická společnost roku (6)       AstraZeneca

2. Za celoživotní přínos                            Sally Claire Davies

Doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc.

Literatura u autora.


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 3

2021 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se