Farmaceutem ve finské nemocniční lékárně


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 93, 2021, č. 3, s. 26-27

Finsko, v originále Suomi, je krásná země a může být jednoduše charakterizována třemi slovy: sauna, sob a salmiaki. Mnohé z nás ještě napadne nedotčená příroda, lesy, jezera, polární záře a domov Santa Clause. S Finskem je spojena i vysoká úroveň vzdělávání, ale co nemocniční lékárna?


Měla jsem možnost strávit několik měsíců v Helsinkách a vyzkoušet si práci klinického farmaceuta v největší finské nemocnici Helsinki University Hospital (HUS, sairaala = nemocnice). HUS je druhým největším zaměstnavatelem ve Finsku, pracuje zde až 27 tisíc zaměstnanců převážně zdravotních pracovníků. Nemocniční komplex je tvořen 23 nemocnicemi pro celý region Uusimaa, kde je ročně léčeno až 680 tisíc pacientů. Moje praxe probíhala v největší nemocniční lékárně (HUS Apteekki). Koncept nemocniční lékárny ve Finsku je zcela odlišný od naší české verze. V první řadě nemocniční lékárna nemá žádnou výdejnu pro veřejnost. Výjimkou je menší výdejní okénko, kde vydává pouze jeden farmaceut speciální léky vázané na nemocniční péči například antivirotika nebo imunosupresiva. Vše ostatní je směřováno do veřejných lékáren a nemocniční lékárenství zůstává specifické ve všech směrech. Naše nemocniční lékárna měla celkem 309 zaměstnanců (224 farmaceutů a 85 členů ­pomocného personálu). Z těchto pracovníků pracuje 106 ­farmaceutů (47 %) přímo na některém z nemocničních oddělení. Tento systém začlenění farmaceutů na konkrétní nemocniční oddělení je nově zaveden pro lepší kontrolu bezpečnosti léčby a poskytování klinicko-farmaceutické péče. Ve Finsku se klade velký důraz na bezpečnost podávaných léků tzv. medication safety, proto za veškerou manipulaci s léky na oddělení odpovídá farmaceut. Začlenění farmaceutů přímo na nemocniční oddělení umožňuje lépe využít jejich odborné znalosti o lécích. Práce těchto farmaceutů je rovnoměrně rozdělena podle kapacity daného oddělení. Například v dětské nemocnici měl každý farmaceut na starosti pouze jedno až dvě patra z celé budovy, tudíž měl vždy dostatek času na svoji práci. Nemocniční lékárna také poskytuje lékový informační servis, kdy farmaceuté zodpovídají dotazy lékařů a vypracovávají doporučené postupy. Důležitým specifikem nemocniční lékárny je plná automatizace všech procesů v nemocniční lékárně. V suterénu budovy je umístěn obrovský manipulační robot, který chystá léky pro všechna nemocniční oddělení. Farmaceuti kontrolují bezpečný chod tohoto přístroje. Využití moderních technologií vede k urychlení poskytovaných služeb a pro farmaceuty vzniká časový prostor, který mohou věnovat odborné práci na nemocničním oddělení. Na většině nemocničních odděleních je zaveden tzv. automatický dispenzační systém. Pouze autorizovaný farmaceut má přistup k rizikovým lékům, které jsou umístěny v uzamčených skříních. V nemocnici existuje systém těchto rizikových léčiv tzv. high medication errors, za který zodpovídá právě farmaceut.

Komplexní práce finského farmaceuta na oddělení tzv. osastofarmaseutti (osasto = oddělení a farmaseutti = farmaceut) se nejvíce podobá práci klinického farmaceuta v českých podmínkách. Farmaceuti na oddělení mají většinou bakalářské vzdělání (farmaseutti) a součástí jejich práce jsou pravidelné revize léků a tvorba farmakoterapeutických doporučení. Druhou skupinu tvoří farmaceuti s magisterským vzděláním (proviisori), kteří zastávají vedoucí funkce a praktický dohled nad jinými osastofarmaseutti. Magisterské vzdělání lze ve Finsku získat na dvou univerzitách: University of Helsinki a University of Kuopio, bakalářské vzdělání pak i na Åbo University v Turku. Farmaceuti ve Finsku mají navíc dva druhy postgraduálního specializačního vzdělávání, nemocniční a veřejné lékárenství. Součástí obou programů je praktický nácvik řešení lékových problémů a tvorba farmakoterapeutických doporučení. Vzdělávací kurzy specializačního vzdělávání organizuje přímo univerzita v Helsinkách, která spolupracuje s řadou odborníků z klinické praxe, tudíž jsou kurzy velice aktuální a přínosné.

Jaká je náplň práce farmaceuta na nemocničním oddělení?

Každodenní činnosti osastofarmaseutti jsou rozděleny na část technickou a klinicko-farmaceutickou. Každý den začíná kontrolou zásob léků na oddělení a případně jejich elektronické objednání. Kromě farmaceuta je na oddělení technický ­pracovník, který zodpovídá za uložení léků a ostatní manipulační práce podle pokynů farmaceuta. V rámci anesteziologické jednotky jsme léky na operační sály doplňovali osobně, stejně jako opiáty. Postupně jsme obešli několik operačních sálů a zajistili, aby zásoby léků byly vždy plné, a lékařům ihned dostupné. Dopoledne se kontrolují medikace pacientů, zejména nových příjmů na oddělení. V případě potřeby farmaceut píše farmakoterapeutické doporučení pro lékaře. Farmaceuti se také účastní pravidelných lékařských vizit a nedílnou součástí jejich práce jsou přednášky pro zdravotnický personál v oblasti bezpečnosti léčiv. Další důležitou činností farmaceuta na oddělení je edukace pacientů. Na většině nemocničních oddělení absolvuje každý pacient v závěru hospitalizace individuální konzultaci s farmaceutem. Finové moc dobře vědí, že pouze motivovaný a dobře informovaný pacient je schopen plně dodržovat léčebný plán. Ke správné motivaci k léčbě vede pacienta farmaceut, edukace ušetří práci lékařům a sestrám. Délka rozhovoru může být různá, obvykle trvá 30 až 60 minut. Na některých nemocničních odděleních má klinický farmaceut 4 až 6 takových edukačních setkání denně. Méně edukací provádějí farmaceuti na akutních odděleních, více u chronicky nemocných pacientů, kteří potřebují dlouhodobou motivaci. Výhodou edukací přímo v nemocnici je znalost celé zdravotnické dokumentace pacienta, kterou má farmaceut plně k dispozici. Na základě dostupných informací farmaceut provede důkladnou revizi užívaných léků tzv. medication review. Pokud farmaceut objeví lékový problém, ihned vytvoří farmakoterapeutické doporučení a kontaktuje ošetřujícího lékaře. Je ­všeobecně známo, že lékové problémy jsou mnohem lépe identifikovány během individuálních rozhovorů s pacienty.

Kdo jiný by měl identifikovat lékové problémy než právě farmaceut?V průběhu své klinické praxe jsem navštívila různá nemocniční oddělení a velice se mi líbila dětská nemocnice. Zaujal mě nejenom moderní design celé budovy, ale i milý přístup personálu. Během stáže na oddělení intenzivní péče jsem měla možnost podívat se i na operační sály a vidět zapojení klinických farmaceutů z úplně jiné perspektivy. Nemocniční lékárna poskytuje farmaceutům zázemí při poskytování klinicko-farmaceutické péče. Všichni farmaceuti jsou na tuto práci důkladně školeni a mají potřebné vzdělání k tvorbě farmakoterapeutických doporučení. V českých podmínkách lze získat specializaci v oboru klinická farmacie, která nás opravňuje vytvářet tato doporučení. Finsko může být inspirací v mnoha směrech, včetně využití potenciálu farmaceutů v nemocnicích. Jejich systém dává téměř všem farmaceutům možnost zapojit se přímo do chodu nemocničního oddělení a využít odborné znalosti. Mnohem lépe je propojena spolupráce multidisciplinárního týmu, která je nezbytná při poskytování bezpečné a efektivní zdravotní péče. Pracovat společně s Finy pro mě byla velká osobní zkušenost. Naučili mě toho hodně nejenom po pracovní stránce, ale i v životě. Díky nim nikdy nezapomenu, jak si udržet své sisu (pozitivní životní sílu)!

Ystävällisin terveisin (s přátelskými pozdravy)

PharmDr. Jana Michalcová 

Ústav aplikované farmacie,

Farmaceutická fakulta Masarykova univerzita


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 3

2021 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se