Stoprocentní recept na e-recept zatím neexistuje


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 89, 2017, č. 10, s. 26-28

Od 1. ledna 2018 budou lékaři povinně vystavovat elektronické recepty.

Zeptali jsme se pacientů: Co od toho očekáváte, v čem pro sebe vidíte jejich přínos?

Ing. Jaroslava NOVOTNÁ, Praha


Jako příznivci zavádění a používání moderních technologií obecně se mi myšlenka elektronických receptů líbí. Na druhou stranu je potřeba říci, že léky na předpis si vyzvedávám zatím jen zcela výjimečně, takže mě papírový recept nijak neobtěžuje. Co se týká provozování elektronických receptů, samozřejmě bych kladla důraz na kvalitu a spolehlivost systémů, ochranu osobních údajů, vysoký uživatelský komfort pro lékaře i lékárníky, odložení povinnosti zavádění pro lékaře ještě po dobu například jednoho roku, ponechat pacientům možnost vybrat si lékárnu, kde si lék vyzvednou. Dále například umožnit posílat recept na mobilní telefony prostřednictvím SMS jako číselný kód receptu, čili bez nutnosti, aby měl pacient chytrý telefon, a v této souvislosti samozřejmě umožnit přístup do databáze receptů lékárníkům.

Věra FERDIÁNOVÁ, Havířov


Pokud by bylo možné léky vyzvednout v kterékoliv lékárně, tak bych uvítala, že bych si zavolala k lékaři, ať mi recept pošle. Ne­vý­hoda je, že pokud by zařízení bylo v poruše, léky bych neměla. S papírovým receptem mám jistotu, že si lék kdykoliv a v kterékoliv lékárně vyzvednu. Taky mám obavy z toho, že než léky z elektronického receptu vyzvednu, trvá to v lékárně mnohem déle, jak se údaje pomalu načítají. Na papírový recept jsme zvyklí, nikomu nevadil, a nemusí jít jen o starší pacienty.

Nechápu, proč lékaři takové recepty musejí vydávat povinně a lékárníci s nimi povinně pracovat. Jestli jsou proti tomu, asi mají oprávněné obavy, že mohou nastat komplikace. Kdyby jim to přinášelo prospěch, neměli by důvod se tomu bránit. Domnívám se, že elektronické recepty budou zajímavé hlavně finančně, a to především pro firmy, které zajišťují přenos dat.

Myslím, že lékaři i pacienti by měli sami rozhodnout, jakým způsobem léky na recept napsat a jakým způsobem je v lékárně vyzvednout.

Úvahy o úspoře papíru považuji za bezpředmětné a směšné. Stačí si uvědomit, co všechno občan vyplňuje písemně na úřadech, kde se pak papír hromadí ve skladech, než je možné všechny ty formuláře za několik let zlikvidovat.

Vlastimil HORÁČEK, Praha


O plánovaném zavádění e-receptu se hovoří již delší dobu. Já osobně si myslím, že tak velký problém, jak se o něm píše ve sdělovacích prostředcích, to asi nebude. Jako téměř každé zaváděné novince se tomu brání ti, kterých se to přímo dotýká. Častá argumentace, že nejvíce to postihne malé ordinace v obcích, zase tak úplně pravda není, protože i já se v Praze setkávám s tím, že odborný lékař ještě vypisuje nejen recepty, ale i lékařské zprávy na klasickém psacím stroji zn. Consul, a je v mém věku, tzn. ještě pár let schopný aktivní práce. Působí to jako dnes tak oblíbené retro. Na druhou stranu při představě, že odborný lékař není schopen pracovat s počítačem, je vzhledem k předpokládané úrovni vzdělání  spíše varovným signálem pro pacienta.

Naďa ZAGOROVÁ, Michálkovice


Stoprocentní recept na e-recept zatím asi neexistuje. Mnozí lékaři a lékárníci e-recepty odmítají, podle nich je uvedený systém neschůdný a nepřipravený. Jisté však je, že vzhledem k rozvoji moderních technologií je elektronizace zdravotnictví nevyhnutelná a určitě zamezí různým rizikům, jako dublování předepisovaných účinných látek, znemožní rovněž falšování papírových receptů atd. Pokud však stát něco určí jako povinné, pak by měl také zajistit mnohem kvalitnější a schůdnější přístup k aplikaci uzákoněného systému než doposud.

Pavla SOKOLOVÁ, Těrlice


Klady: ušetřím cestu k lékaři, pokud mám počítač, tiskárnu a recept mi bude zaslán e-mailem. Když ne, stejně si k lékaři pro recept musím zajít. Nebo mi bude zaslán do  konkrétní  lékárny? Nikde jsem nečetla podrobné informace, a to sleduju denní tisk opravdu pozorně. 

Co se týká starších lékařů, nevím z jakých důvodů, určitě ne finančních,  si nemohou pořídit počítač. Nebo se snad bojí s ním pracovat? Taky jsem se učila s počítačem až v předdůchodovém věku, nikdo se mně neptal, jestli chci, nebo nechci, a myslím, že pro vysokoškolsky vzdělaného lékaře to nemůže být problém. Během posledních let jsem nebyla v žádné ordinaci, kde by neměli počítač. 

Větší problém budou mít zřejmě lékárníci, pokud nesmí na recept vydat náhradní lék. To budu já, kdo se vrátím s receptem k lékaři, strávím v čekárně dopoledne  a vyzvednu si nový recept? Vždy jsem kladně hodnotila, že ­magistra v lékárně telefonicky informovala lékaře, že předepsaný lék není k dispozici, a dostala jsem jiný. 

Nevím, pro koho budou elektronické recepty přínosem, snad pro pacienty, ale asi ne všechny. Možná bude lepší kontrola nad vydanými léky. Mi­mo­cho­dem Dr. Blahuta ze SÚKL, myslím, že se tak jmenuje, ten nový systém chválil až do nebes. 

Karel RADA, Ostrava


Začala další průmyslová revoluce projevující se postupnou robotizací a automatizací. Jsme obklopení chytrými telefony s různými aplikacemi. E-recept by měl být součástí tohoto vývoje. Pokud lékař předepíše lék a aplikace ukáže, ve které lékárně v okolí je, s jakým doplatkem, navíc zda je možnost volby lékárny, potom to dává smysl. Akorát recepty by měly být vázány na číslo průkazu zdravotní pojišťovny. A to i proto, aby se k lékům bez problému dostali i odpůrci moderních informačních technologii.S únikem informací bych si hlavu nelámal, co šlo, to už uniklo. Nedávno jsem měnil mobil a nemohl jsem se dostat k telefonním kontaktům. Ke kontaktům jsem se dostal na Googlu, aniž bych je tam zálohoval. Kdo používá chytrý telefon, svoji anonymitu ztratil. 

Jana PEKÁRKOVÁ, Frýdek-Místek


Jsem naprostý laik v této otázce, nevím, jak dalece z toho vyplývají komplikace pro lékárníky a lékaře, kteří se proti zavedení asi brání, jak jsem z několika jejich zveřejněných úvah pochopila. Asi budou muset nakoupit potřebné „kasy“, návrh e-receptu zaslat nejdřív do centra, pak po stanovení kódu vystaví požadovaný e-recept. K tomu, aby si jej pacient vytiskl, potřebuje přinejmenším pc s tiskárnou, ev. chytrý telefon k ofocení a předložení v lékárně. Co však starší lidé, kteří tato zařízení nevlastní, a jak se bude postupovat v případě výpadku elektřiny? To už vlastně i dnes nikdo lék nevydá, všechno jde přes počítače.

Na celém plánovaném systému je však nejvíce zarážející mizející osobní kontakt pacienta s lékařem, který by měl být prvořadý, protože je pro pacienta největším přínosem. V klidu společně probrat diagnózu, potíže, a na základě toho dospět k co nejlepšímu závěru. Přijde mi, že po zavedení e-receptu budou lékaři v pozici jakýchsi „robotů“, kteří jsou zatěžováni ještě více administrativou, a vlastní kontakt pacient – lékař jde zcela mimo. Budou nervózní z přemíry administrativy, což se jistě negativně projeví v jejich práci. Nehledě k tomu, že lékárny nebudou mít přístup do databáze, jak jsem pochopila, za chybějící lék nesmí dát náhradní, což vyvolává spoustu dalšího úsilí formou telefonického ověřování s lékaři, co v takových případech vydat, eventuálně požadovat náhradní e-recept.

PhDr. Markéta MIŠKOVÁ, Olomouc


Přišla jsem do lékárny s elektronickým receptem, na kterém mě zaujalo akorát to, že jsem neviděla žádný podpis lékaře. Předpokládám, že i podpis má elektronický. Papírový formulář jsem předala lékárníkovi a zároveň přemýšlela, v čem spočívá kouzlo toho pokrokového receptu, když jsem stejně zase šustila papírem. Ráda bych se na to vyptala lékárníka, ale všimla jsem si, jak se začíná nervovat nad receptem pacienta, který přišel do lékárny přede mnou. Nechtěla jsem ho ještě více stresovat. Určitě celý proces zvládl, ale vypadalo to, že i kdyby byl seberychlejší, je to podle všeho právě ta nenahraditelná technika, která zdržuje.

Jsem přítelem a obdivovatelem všelijakých technických vymožeností, ale už jsem toho v životě zažila dost, abych naivně věřila informacím, jak bude elektronický recept pro pacienta prospěšný. Nikdo mě zatím nepřesvědčil, že když se celý systém sesype, lidi „nějak“ svůj třeba život zachraňující lék opravdu dostanou, že nejde hlavně o to, aby „nahoře“ o nás věděli už úplně všechno. V České republice (stejně jako na Slovensku) proces zavádění elektronických receptů trvá neskutečně dlouho a vyžádal si obrovské finanční náklady. Podle denního tisku za vybudování Centrálního úložiště elektronických receptů zaplatil SÚKL v letech 2007 až 2016 téměř 318 milionů korun, jeho provoz bude v následujících čtyřech letech stát přibližně 4,5 milionu korun ročně. Musíme asi věřit, že se to nám všem vyplatí. Nebo se to vyplatí jen někomu?

Lenka HAVLÍČKOVÁ, Hradec Králové


Než jsem se zamyslela nad odpovědí na vaši otázku, přestože na to svůj názor mám, využila jsem internetu, abych zjistila, co si o tom myslí lékaři, a zaujal mě názor prezidenta lékařské komory, který kromě jiného argumentoval následovně:

„Z medicínského hlediska je zcela zásadní zajistit dodržování lékařského tajemství a důvěrnost informací o zdravotním stavu. To se týká i elektronických receptů. Pokud někdo nepovolaný zjistí, jaké užíváte léky, snadno si z toho domyslí, jakými nemocemi trpíte. Takové informace mají obrovskou cenu pro pojišťovny, banky, zaměstnavatele. Mnohou tedy být velký pokušením pro různé hackery.“

Přesně toho se taky bojím, nicméně budu doufat, že to za nás pacienty někdo ohlídá, protože i lidé vysoce postavení a vlivní jsou přece taky nemocní a informace o jejich zdravotním stavu mohou leckoho zajímat. A protože se povinným elektronickým receptům bohužel nevyhneme, rozhodla jsem se pohlížet na budoucnost optimisticky, takže oceňuji aspoň to, že v případě potřeby mi můj lékař předepíše léky i na dálku, když ho o to telefonicky požádám, a protože mě zná, nebude k tomu nutná prohlídka v ordinaci.

Vlasta CHAMRADOVÁ, Ostrava

V té souvislosti s elektronickým receptem si samozřejmě kladu otázky:

Vyžaduje to nutnost mít elektronické zařízení a telefon s nezbytnou aplikací?

Jak zjistím, zda mám vše, co potřebuji, když nemám recept pro vizuální kontrolu. A pokud dostanu vytisknutou stránku, není to totéž co recept?

Pokud mám více léků, mohu v případě potřeby rozdělit recepty, nebo musím vše odebrat v jednom místě a čekat až v lékárně budou mít daný lék?

U chronických nemocí není potřeba pravidelné kontroly stavu pacienta? O kolik se zvýší nebezpečí, že data pacienta budou zneužitelná? A proč by měl někdo mít přehled, bez mého vědomí, co beru za léky a jak pravidelně?

Jak dostanu léky v případě výpadku internetové sítě, elektřiny a podobně?

Z mého pohledu jde pouze o navýšení byrokracie a oslabení anonymity pacienta, jistě to může být i prospěšné, ale…

Jaromír a Karla ANDIELOVI, Ostrava


Snažíme se přes svůj pokročilý věk porozumět novým technologiím a dává nám to dost zabrat. Pacienti by snad s elektronickým receptem neměli mít nějaké vážnější problémy, pořád ale nevíme, co se pro nás změní, jak dlouhou platnost ten recept bude mít, zato ale léky si údajně bude muset vyzvednout každý sám, přestože na papírový recept je mohl nemocnému vyzvednout kdokoliv. A co se bude dít v případě, když nebude fungovat internet? Zatím se to jeví podobně, jako taková hurá akce ohledně zákazu kouření v restauracích. Snad se tomu zase všichni přizpůsobíme, nic jiného nám zřejmě nezbude.

Nela ŠAVRDOVÁ, Otrokovice


Elektronizace ve všech oblastech je určitě potřebná, ale zrovna v případě elektronických receptů jsem při nejlepší vůli nezjistila, v čem je jejich přidaná hodnota pro pacienta. Možná kdyby mi na dovolené došla antikoncepce, byla bych ráda, že by mi lékařka poslala recept na mobil, ale kvůli takovým případům snad ten tlak na zavedení diskutovaných receptů není. Četla jsem, že se zatím neví, jestli lékař v centrálním úložišti receptů bude mít možnost kontrolovat, jaké léky pacient užívá, takže z mého laického pohledu na tom ten ani onen příliš nezískají. Zatím si o celé záležitosti myslím následující: Když už náš stát ten cirkus ohledně receptů tolik stál, bude nový systém povinný, i kdyby se všichni postavili na hlavu. O tom, jaký kšeft to bude pro vybrané IT firmy, raději nepřemýšlím. Zase to budeme my, pacienti, kteří jim to zaplatí.

Jiří FERDIÁN, Havířov


Věřím, že elektronické recepty seniorům nijak nezkomplikují život. Možná to opravdu zlepší přehled o užívání léků, je ale otázka, jestli se prokáže, že všichni dostávají léky, které skutečně potřebují, nebo taky to, že na stejnou chorobu někdo dostává dražší léky, někdo naopak lacinější a méně účinné. Ale jinak nerozumím tomu, proč a komu papírové recepty vadily, což nabízí myšlenku, jestli za tím nejsou nějaké lumpárny. Někdy mám pocit, že si zas někdo chce namastit kapsu.

Připravila

Jaroslava HOŘANSKÁ


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 10

2017 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Klinická farmakokinetika betablokátorů
nový kurz
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Preferovaná úlevová léčba Asthma Bronchiale
Autoři: PharmDr. Petr Sedlák

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Farmaceutická péče o pacienta s inhalační terapií
Autoři: Mgr. Ondřej Šimandl

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se