Zeptali jsme se


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 89, 2017, č. 10, s. 5-6

Očekáváte po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nějakou zásadní změnu kurzu, v němž je nyní vedeno zdravotnictví?

PharmDr. Lubomír CHUDOBA, prezident České lékárnické komory


Bude záležet na výsledku parlamentních voleb a osobě nově jmenovaného ministra. Segment zdravotnictví je však neuvěřitelně složitý i provázaný, lidsky velmi senzitivní, a navíc jsme všichni svědky ohromného tempa zavádění nových diagnostických a léčebných metod, léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. A neustále se poměřujeme s vyspělým zahraničím. Ani novému ministrovi zdravotnictví, ani nově zvoleným politikům proto laická i odborná společnost neumožní dramaticky změnit kurz. Byť ministrovy kroky budou důležité, zdravotnictví bude moci ovlivňovat jen do určité míry. Přitom nebude řešit jen problémy s financováním zdravotních a navazujících sociálních služeb. Jeho klíčovou prioritou musí být dostatečný počet vysoce vzdělaných zdravotnických pracovníků včetně lékárníků a klinických farmaceutů a maximální využití jejich schopností poskytovat společnosti očekávané odborné služby. A zde bude záležet především na nás samotných. Nejsme velký obor a musíme sdílet společnou vizi. Nejen jak spolupracovat a dělit se o kompetence „sami mezi sebou“, ale i s lékaři a ostatními členy multioborového zdravotního týmu.

PharmDr. Marcela HEISLEROVÁ, Ph.D., vedoucí katedry lékárenství IPVZ Praha


Ať už dojde k jakýmkoli změnám, doufám v zachování principu, že hlavním úkolem zdravotnictví je péče o zdraví občanů. Rovněž doufám, že všechny změny budou provedeny tak, aby péče nebyla přerušována – léčit je třeba za všech okolností.

Prof. PharmDr. Alexandr HRABÁLEK, CSc., proděkan pro vnější vztahy fakulty a transfer technologií FaF UK Hradec Králové


V zářijovém čísle našeho časopisu jsme si sice mohli přečíst i mnoho dobrého, co si o nás kandidující politici myslí a co nám slibují (třeba i platbu za výkon), ale myslím, že každý z nás střízlivě odhadne situaci a ví, že se to nestane, a že to tentokrát „nemyslí upřímně“. Už jsem asi někde napsal, že poprvé jsem podobný slib slyšel od některého z šéfů zdravotních pojišťoven již v roce 2006. A co se za jedenáct let změnilo? Pokud se něco změní, tak to bude změna vyhovující lékařům. Neznamená to ovšem, že to bude dobré také pro pacienty. A v zásadní změnu kurzu našeho zdravotnictví pak již nevěřím vůbec. A i kdyby k ní nakonec došlo – co by nám asi přinesla? Byla by zavedena rajonizace lékáren? Dosáhli by lékárníci na platbu za výkon? Uplatnilo by se pravidlo „jeden lékárník = jedna lékárna“? To asi těžko. Tak ani nevím, jestli nějakou zásadní změnu chtít…

Mgr. Leona ŠTĚPKOVÁ, Lékárna Medea, Hostomice


Změna kurzu (nebo dokonce zásadní změna kurzu) se dá očekávat jen tehdy, máme-li nějaký kurz. Protože máme-li kurz, rozuměj, víme, kam se chceme dostat, dá se pochopit leccos. Např. křižování, uhnutí z trasy, abychom se vyhnuli bouři, dokonce i neplánovanému přistání u neznámých břehů. Mi­nis­terstvo zdravotnictví však léta žádný kurz nemá. Nechává se hnát větry podle toho, odkud zrovna foukají silně, a podle toho to taky vypadá: loď se potácí všude možně, vysoká úmrtnost posádky, každou chvíli ji přepadnou piráti, všehoschopní (za zlaťáky) námořníci plánují každou chvíli vzpouru a následuje změna kapitána, a tak pořád dokola. Neočekávám tedy nic. Ale docela by mě zajímalo, co by se každému ministrovi ukazovalo na kompasu Jacka Sparrowa, který ukazoval podle nejvroucnějšího přání majitele.

Mgr. Marek HAMPEL, předseda představenstva Grémia majitelů lékáren


Ne, neočekávám. Mechanismy změny legislativy a dohodovacího řízení jsou poměrně složité a mají značnou časovou setrvačnost. V některých případech musíme čekat, až rozhodne Ústavní soud např. ve věci budoucího podání ústavní stížnosti na úhradovou vyhlášku  a jejího postavení ve stanovení úhrad z veřejného zdravotního pojištění – 286 miliard korun se v této zemi rozděluje na základě jednoho podpisu ministra. Co se týká lékové politiky, tam se musí opravdu připravit změna, protože mechanismus stanovení ceny a úhrady léčiva je již zastaralý a neodpovídá standardům v této oblasti. S tím souvisí zavedení vícezdrojového financování lékárenské péče, tak tam lze očekávat změnu do dvou let, protože dočasné řešení  Signálního kódu již překonalo délku mandátu dosluhující vlády, která v této věci nic dalšího nepředvedla a čeká se tak na nového ministra či ministryni, jak se k tomu postaví. Za Grémium majitelů lékáren budu usilovat, aby lékárny byly zdravotnickým zařízením, a ne „pouhým“ obchodem.

Mgr. Jakub DVOŘÁČEK, MHA, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu


Těžko předvídat. Nevíme, jak volby dopadnou, kolik mandátů jednotlivé strany získají a jak dopadne jednání o koalici. Nadto volební programy politických stran nepředkládají mnoho konkrétních opatření. Doufám, že bude umožněna větší konkurence zdravotním pojišťovnám, otevře se cesta pro financování nadstandardní péče, zkrátka, že bude odstartována potřebná reforma. Určitou naději v tomto směru volební programy přece poskytují. Zdá se, že zodpovědnější politici si uvědomují neudržitelnost současného systému a skutečnost, že úroveň zdravotnictví se neodvíjí jen od platů zdravotníků, ale i od investic do zdravotnických technologií, do kvalitní péče.  Určitě se bude řešit otázka financování nemocnic, pokud budou narušeny stávající obchodní modely mezi nimi a dodavateli. To by způsobilo velké výpadky v jejich příjmech.  Příštího ministra zdravotnictví čekají skutečně důležité úkoly.

PharmDr. Aleš NOVOSÁD, předseda, Mladí lékárníci


Bohužel neočekávám. Zásadní změna kurzu českého zdravotnictví je zapotřebí již řadu let. Nejvíce v něm trpí samotný uživatel zdravotnictví, a to je pacient. Dlouhá čekací doba na specializované vyšetření, stále méně dostupná péče na venkově a v menších městech, uzavírání ordinací lékařů, stomatologů a lékáren jsou jasnými ukazateli, že systém nefunguje správně. Lékárenství je ve finančním úpadku mnoho let, zátěž vlivem elektronizace zdravotnictví, e-receptu a ověřování padělků bude značná. A  já se ptám: Má ještě český lékárník dostatek síly na to, aby to všechno vydržel? Je třeba vždycky k něčemu vzhlížet a doufat, protože naděje umírá poslední. Ale myslet si, že letošní volby přinesou vysněné změny, by bylo naivní a bláznivé.

PharmDr. Petr HORÁK,vedoucí lékárník NL FN Motol


Já si moc netroufám odhadnout ani to, kdo bude sedět ve vládě, natož který ministr jaké strany se ujme úřadu. Tím méně bych se chtěl dopouštět nějakých predikcí o dalším vývoji. Všichni také víme, že předvolební proklamace se od následné reality často značně liší. Za sebe jen pevně doufám, že úřad povede tým, který bude mít se zdravotnictvím reálné zkušenosti, a ministr, který bude vědět, že parník českého zdravotnictví nelze řídit prudkými pohyby kormidla. Že by to měl být ministr, jehož ambice a vize sahají za horizont jednoho volebního období, je zbožným přáním.

Mgr. Martin MÁTL, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem


Svoji odpověď zúžím na oblast léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Z dosavadních postojů a vyjádření politických stran je patrné, že oblast léčivých přípravků považují za relativně stabilizovanou a neplánují žádné zásadní změny. To samozřejmě nevylučuje možnost, že pod tlakem okolností budou nuceni přistoupit k nějakým zásadním krokům, ale to se špatně odhaduje. Odlišná situace panuje na poli zdravotnických prostředků, neboť v důsledku rozhodnutí Ústavního soudu musí být do konce roku 2018 vytvořen zcela nový systém pro stanovení úhrady zdravotnických prostředků vydávaných na poukaz. Nakolik zásadní tato změna bude, se teprve ukáže, protože dosavadní příprava není transparentní.


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 10

2017 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se