Interaktivní dispenzační semináře
(za podpory společnosti Teva)


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 89, 2017, č. 7-8, s. 14-17

Přihlašování pouze na www.lekarnici.cz – vzdělávací akce – nabídka kurzů pro lékárníky. Účastnický poplatek uhraďte dle pokynů při přihlášce: bankovním převodem na účet číslo: 35 – 7905240297/0100 vedený u KB, variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód semináře.

Splatnost nejpozději 10 dnů před konáním semináře (v hotovosti na místě akce jen v nejnutnějším případě a za zvýšený poplatek).

Není-li dále uvedeno jinak, poplatek za účast na IDS: 300 Kč, hotově 350 Kč. Počet bodů: 12.

Odborný garant: PharmDr. Josef Malý, Ph.D.

Pro konání IDS semináře je nutné, aby bylo závazně přihlášeno alespoň 15 účastníků.

ZÁŘÍ

Út 5. 9. Praha 8 (kód akce: 17030)

Pavilon B. Braun Dialog, Budínova 2464/2b, začátek v 17.30 hodin

Antibiotika v kazuistikách III. – opakování z 2. 2. a 1. 3. 2017

Anotace: Třetí série seminářů na téma Antibiotika v kazuistikách bude věnována terapii infekcí Clostridium difficile (CDI), vztahu probiotik a CDI. Dále vybraným nežádoucím účinkům antibiotik.

Lektoři: PharmDr. Jitka Rychlíčková, MUDr. Hana Suchánková

St 13. 9. Praha 8 (kód akce: 17031)

Pavilon B. Braun Dialog, Budínova 2464/2b, začátek v 18.00 hodin

Léčiva u chronické renální insuficience

Lektoři: PharmDr. Jana Gregorová, MUDr. Lenka Křivková

So 16. 9. Teplice (kód akce: 17063)

Vojenská lázeňská léčebna – kavárna, Svatopluka Čecha, začátek v 10.00 hodin

Kazuistiky z interních oborů – terapie bolesti s důrazem na nesteroidní antiflogistika

Anotace: Využití nesteroidních antiflogistik v neurologii, rozdíly mezi NSAIDs.

Lektoři: Mgr. Kateřina Langmaierová, Mgr. Renáta Kuželová, MUDr. Petr Tamler

So 16. 9. Třebíč (kód akce: 17084)

Hotel Atom, Velkomeziříčská 640/45, začátek v 9.00 hodin

Kazuistiky polymorbidních pacientů vyššího věku

Anotace: S důrazem na individuální přístup bude na příkladech z praxe diskutováno racionální používání farmakoterapie u polymorbidních pacientů vyššího věku.

Lektoři: PharmDr. Petr Červený, Ph.D, PharmDr. Josef Malý, Ph.D., MUDr. Karel Macek, CSc.

Poplatek: 350 Kč, hotově 400 Kč

Počet bodů: 16

St 20. 9. Hradec Králové (kód akce: 17082)

FaF UK, Heyrovského 1203, začátek v 17.30 hodin

Aspekty léčby glukokortikoidy u revmatických onemocnění

Anotace: Diskutováno bude racionální používání glukokortikoidů včetně managementu rizik u různých typů revmatických onemocnění  a rozličných skupin pacientů.

Lektoři: PharmDr. Josef Malý, Ph.D., MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.

Čt 21. 9. Hodonín (kód akce: 17032)

Nemocnice Hodonín, jídelna, začátek v 18.00 hodin

Krvácivé stavy

Lektoři: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., MUDr. Vladan Ryšavý

ŘÍJEN

Út 3. 10. Nové Město na Moravě (kód akce: 17087)

Nemocnice Nové Město na Moravě – budova ředitelství, začátek v 17.30 hodin

Polymorbidní pacient v kazuistikách II.

Anotace: Diskutováno bude racionální používání psychofarmak a další farmakoterapie u polymorbidních pacientů.

Lektoři: PharmDr. Josef Malý, Ph.D., MUDr. Karel Macek, CSc.

St 4. 10. Brno (kód akce: 17069)

Kounicova 67a, začátek v 16.15 hodin

Management jaterních onemocnění

Anotace: Na semináři budou probrána některá onemocnění jater (např. cirhóza jater) a jejich související komorbidity (krvácení z jícnových varixů) s jejich klinickým řešením a terapeutickým přístupem z pohledu internisty.

Lektoři: PharmDr. Bc. Ivana Minarčíková, Ph.D., MUDr. Barbora Packová nebo MUDr. Karolína Poredská

St 4. 10. Praha (kód akce: 17034)

Sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, začátek v 17.30 hodin

Léčiva ovlivňující glykémii – opakování z 15. 5. 2017

Anotace: Seminář bude zaměřen na metabolické nežádoucí účinky léčiv (konkrétně ovlivnění glykémie), a to zejména u léčiv jiných skupin než klasická antidiabetika a inzulíny. Pozornost bude dále věnována možnému terapeutickému využití těchto účinků. Diskutovány budou také možnosti ovlivnění/eliminace těchto účinků.

Lektoři: PharmDr. Jitka Rychlíčková, MUDr. Hana Suchánková

Čt 5. 10. Uherské Hradiště (kód akce: 17065)

EDUHA s.r.o., Studentské náměstí, č. p. 1531 (budova Centrum celoživotního vzdělávání), začátek v 16.15 hodin

Management jaterních onemocnění

Anotace: Na semináři budou probrána některá onemocnění jater (např. cirhóza jater) a jejich související komorbidity (krvácení z jícnových varixů) s jejich klinickým řešením a terapeutickým přístupem z pohledu internisty.

Lektoři: PharmDr. Bc. Ivana Minarčíková, Ph.D., MUDr. Barbora Packová nebo MUDr. Karolína Poredská

Čt 5. 10. Beroun (kód akce: 17085)

Hotel Na Ostrově, Na Ostrově 816, začátek v 17.30 hodin

Analgetika a bolest

Anotace: Analgetika a jejich správné užití, postup v léčbě bolesti.

Lektoři: PharmDr. Zdeněk Novák, MUDr. Jana Horázná

So 7. 10. Olomouc (kód akce: 17068)

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, salónek ORION, začátek v 9.00 hodin

Management jaterních onemocnění

Anotace: Na semináři budou probrána některá onemocnění jater (např. cirhóza jater) a jejich související komorbidity (krvácení z jícnových varixů) s jejich klinickým řešením a terapeutickým přístupem z pohledu internisty.

Lektoři: PharmDr. Bc. Ivana Minarčíková, Ph.D., MUDr. Barbora Packová nebo MUDr. Karolína Poredská

Út 10. 10. Zlín (kód akce: 17066)

SZS a VOŠZ Zlín Příluky, Broučkova 372, začátek v 17.00 hodin

Management jaterních onemocnění

Anotace: Na semináři budou probrána některá onemocnění jater (např. cirhóza jater) a jejich související komorbidity (krvácení z jícnových varixů) s jejich klinickým řešením a terapeutickým přístupem z pohledu internisty.

Lektoři: PharmDr. Bc. Ivana Minarčíková, Ph.D., MUDr. Barbora Packová nebo MUDr. Karolína Poredská

Út 10. 10. Brno (kód akce: 17093)

FaF VFU seminární místnost, Palackého tř. 1, začátek v 17.00 hodin

Diabetes ve světle nových perorálních antidiabetik – opakování z 24. 1. 2017

Anotace: Nová perorální antidiabetika (PAD) přepsala dosavadní léčebné postupy DM II. V semináři se zaměříme na mechanismus účinku nových (PAD) a jejich začlenění do současných českých doporučených postupů.

Lektoři: PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D., MUDr. Jana Nováková, Ph.D.

St 11. 10. Praha 8 (kód akce: 17035)

Pavilon B. Braun Dialog, Budínova 2464/2b, začátek v 18.00 hodin

Léčiva u chronické renální insuficience

Lektoři: PharmDr. Jana Gregorová, MUDr. Lenka Křivková

Čt 12. 10. Ostrava (kód akce: 17067)

Mariánské nám. 480/5, DTO CZ, s.r.o., III. patro, č. 432, začátek v 17.00 hodin

Management jaterních onemocnění

Anotace: Na semináři budou probrána některá onemocnění jater (např. cirhóza jater) a jejich související komorbidity (krvácení z jícnových varixů) s jejich klinickým řešením a terapeutickým přístupem z pohledu internisty.

Lektoři: PharmDr. Bc. Ivana Minarčíková, Ph.D., MUDr. Barbora Packová nebo MUDr. Karolína Poredská

Čt 12. 10. Příbram (kód akce: 17086)

Oblastní nemocnice Příbram, Gen. R. Tesaříka 80, přednáškový sál, pavilon C, 4. p., začátek v 17.30 hodin

Analgetika a bolest

Anotace: Analgetika a jejich správné užití, postup v léčbě bolesti.

Lektoři: PharmDr. Zdeněk Novák, MUDr. Jana Horázná

Čt 12. 10. Znojmo (kód akce: 17036)

Hotel Bermuda, Čermákova 940/1, začátek v 18.00 hodin

Pediatrie II.

Anotace: Léčba horečky a bolesti u dětí

Lektoři: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., MUDr. Arpád Kerekeš

Čt 12. 10. Kladno (kód akce: 17064)

Posluchárna Oblastní Nemocnice Kladno, začátek v 17.30 hodin

Farmakoterapie hypertenze

Anotace: Léčba hypertenze z pohledu internisty. Jak může být hypertonikovi prospěšný lékárník.

Lektoři: Mgr. Zuzana Vašířová, Mgr. Lenka Kolbabová, MUDr. Renata Stěpanovová

So 21. 10. Olomouc (kód akce: 17033)

LF UP Olomouc, Ústav farmakologie – seminární místnost, Hněvotínská 3, začátek v 9.30 hodin

Farmaceutická péče u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním se zaměřením na selhání srdce

Anotace: V rámci semináře budou diskutovány možnosti farmaceutické péče u pacienta se selháním myokardu. Budou též diskutovány lékové problémy kardiovaskulárních léčiv používaných v terapii srdečního selhání i vybraných rizikových faktorů. Zmíněny budou též novinky objevující se v terapii srdečního selhání.

Lektoři: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., MUDr. Jan Strojil, Ph.D.

Poplatek: 350 Kč, hotově 400 Kč

Počet bodů: 16

Út 24. 10. Hradec Králové (kód akce: 17078)

Lékárna FN HK, začátek v 18.00 hodin

Kazuistiky z ordinace dětského diabetologa

Anotace: Problematika diabetu v dětském věku

Lektoři: PharmDr. Pavlína Pastyříková, PharmDr. Petra Šubrtová, PharmDr. Martina Maříková, MUDr. David Neumann

St 25. 10. Praha 4 (kód akce: 17037)

Sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, začátek v 17.30 hodin

Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění v kazuistikách XIV.

Lektoři: PharmDr. Alena Linhartová, MUDr. Jaroslav Brotánek

DALŠÍ SEMINÁŘE

Magistraliter příprava v lékárnách

Náplní semináře je seznámení odborné veřejnosti s praktickým využitím individuální přípravy léčivých přípravků v oblasti dermatologie, praktického lékařství a pediatrie včetně nezbytné edukace pacienta. Zmíněny budou současné zahraniční trendy týkající se nových dostupných vehikul a technologií. Velmi přínosný pro lékárenskou praxi bude přehled nejčastějších nálezů a výsledky rozborů IPLP v rámci inspekcí SÚKL. Kurz je určen pro farmaceuty i farmaceutické asistenty.

Místo a čas konání: 21. 9. 2017, 17.00–20.30 hod., Brno, Hotel Bobycentrum, Sportovní 559/2a

4. 10. 2017, 17.00–20.30 hod., Plzeň, Hotel Primavera, Nepomucká 128

5. 10. 2017, 17.00–20.30 hod., Praha, IKEM, Vídeňská 1958/9

Poplatek: pro farmaceuty 300 Kč, platba v hotovosti na místě 400 Kč, pro farmaceutické asistenty 500 Kč, platba v hotovosti na místě 600 Kč

Pořadatel: Oddělení vzdělávání ČLnK – LA

Přednášející: PharmDr. Jana Mašlárová, MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D., PharmDr. Lenka Cepáková, Mgr. MUDr. Jaroslav Maršík

Odborný garant: PharmDr. Sylva Klovrzová

Přihlašování pro lékárníky na www.lekarnici.cz  – sekce vzdělávací akce – nabídka kurzů pro lékárníky.

Po přihlášení platbu zašlete na účet 35-7905240297/0100 – variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód semináře (17181 Brno, 17182 Plzeň, 17183 Praha)

Přihlašování pro farmaceutické asistenty: pro registraci do databáze ČLnK zašlete na e-mail vzdelavani@lekarnici.cz své údaje (e-mailová adresa, tel. číslo, datum narození) a informace o pracovišti (název lékárny a obce), následně obdržíte odkaz pro přihlášení se přes web ČLnK.

Akce je ohodnocena 7 body do systému celoživotního vzdělávání lékárníků a 1 kreditem pro obor farmaceutický asistent (č. akce Brno 36/2017, Plzeň 37/2017, Praha 38/2017)

Nefrologické minimum pro lékárenskou praxi

Budeme se věnovat eliminačnímu orgánu ledvinám. V úvodu si zopakujeme základy fyziologie a patofyziologie ledvin, dále na úlohu ledvin v regulaci krevního tlaku a jak správně léčit hypertenzi u pacienta s chronickým onemocněním ledvin. Nesmíme opomenout, že častým důsledkem selhání ledvin je diabetické onemocnění. Podíváme se na specifika léčby diabetu u takového pacienta, závěrem pak na zajímavosti v léčbě minerálové a kostní nemoci a jakou správnou dispenzaci při výdeji aktivních forem vitaminu D, vápníku a denosumabu by měl lékárník pacientům poskytnout.

Akce je určena pro farmaceuty pracující ve veřejných a nemocničních lékárnách, případně i klinické farmaceuty, kteří jsou v kontaktu s pacienty s chronickým onemocněním ledvin.

Kdy: 16. 9. 2017

Kde: IKEM, Kongresový sál v 5. patře, Vídeňská 1958/9, Praha 4

Poplatek: 400 Kč, platba v hotovosti na místě 500 Kč

Pořadatel: Oddělení vzdělávání ČLnK – LA a Ústavní lékárna IKEM

Přednášející: MUDr. Tomáš Roháľ, MUDr. Marek Novotný, MUDr. Karolína Macháčková, Mgr. Eliška Dvořáčková, MUDr. Ladislava Lyerová, CSc., MUDr. Jitka Štěpánková

Odborný garant: Mgr. Michal Hojný

Přihlašování pro lékárníky na www.lekarnici.cz – sekce vzdělávání – nabídka kurzů pro lékárníky.

Po přihlášení platbu zašlete na účet č. 35-7905240297/0100, variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód semináře (Praha: 17187).

Akce je ohodnocena 11 body do systému celoživotního vzdělávání lékárníků.

Veterinární problematika z pohledu lékárníka

Cílem kurzu je seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti veterinárních léčiv, obecnou charakteristikou veterinárních léčivých přípravků, veterinárních přípravků, doplňků krmiv. Probrány budou základy veterinární farmakologie se zaměřením na malá zvířata (zejm. psi, kočky), mezidruhové rozdíly ve farmakokinetice léčiv, nežádoucí účinky, idiosynkratické reakce. Posluchači se dále seznámí s významnými parazitárními onemocněními a jejich léčbou.

Kdy: 30. 9. 2017, 9.00–15.00 hod.

Kde: Hotel ILF, Budějovická 15, 141 00 Praha 4

Poplatek pro lékárníky: 600 Kč, platba v hotovosti na místě 700 Kč

Poplatek pro farmaceutické asistenty: 800 Kč, platba v hotovosti na místě 900 Kč

Pořadatel: Oddělení vzdělávání ČLnK – LA

Přednášející: MVDr. Mgr. Kateřina Horáčková, MVDr. Martina Načeradská, MVDr. Leona Nepejchalová, Ph.D.

Odborný garant: MVDr. Mgr. Kateřina Horáčková

Přihlašování na www.lekarnici.cz – sekce vzdělávání – nabídka kurzů pro lékárníky.

Po přihlášení platbu zašlete na účet č. 35-7905240297/0100, variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód semináře (17196).

Akce je ohodnocena 12 body do systému celoživotního vzdělávání lékárníků a 3 kredity do systému celoživotního vzdělávání farmaceutických asistentů.

GARANTOVANÉ KURZY

Odvykání kouření v lékárnách II.

Tento kurz je zaměřen zejména na problematiku motivace pacientů a práci se strachem, a to jak u jednotlivých pacientů, tak v případě dvojice či větší skupiny. Mezi další důležitá témata patří Kouření a alkohol či Kouření a prevence tloustnutí (nastavení odvykacího plánu s cílem předcházet velkému nárůstu hmotnosti).

Kurz je určen pro všechny absolventy základního Garantovaného kurzu ČLnK – Odvykání kouření v lékárnách.

Kdy: 8. 9. 2017, 9.00–17.00 hod. 9. 9. 2017, 9.00–17.00 hod.

Kde: ČLnK, Rozárčina 1422/9, 140 02 Praha 4

Poplatek: 2 000 Kč

Pořadatel: Oddělení vzdělávání ČLnK – LA

Přednášející: PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D., Mgr. Barbora Lukešová, prim. MUDr. Petr Popov

Odborný garant: PharmDr. Aleš Novosád

Přihlašování pro lékárníky na www.lekarnici.cz – sekce vzdělávání – nabídka kurzů pro lékárníky.

Po přihlášení platbu zašlete na účet 35-7905240297/0100 – variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód semináře (17191).

Akce je ohodnocena 30 body do systému celoživotního vzdělávání lékárníků.

Základy poskytování odborných konzultací pacientům v lékárně včetně řešení lékových problémů

Cílem kurzu je připravit farmaceuta na poskytování odborných konzultací v lékárně. Lege artis prováděná konzultační činnost v lékárně se v řadě aspektů liší od ostatních činností lékárníka. Pozornost proto bude mimo jiné věnována nezbytnému prostorovému, materiálnímu a personálnímu vybavení, způsobu dokumentace této činnosti nebo komunikaci s pacientem. Další část bude zaměřena na informační zdroje vhodné a dostupné pro konzultační činnost (příklady zdrojů, metodika práce s nimi, interpretace nalezených informací) a základy medicíny založené na důkazech jako nezbytné předpoklady např. pro identifikaci a řešení lékových problémů. Kurz si dále klade za cíl předat účastníkům znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro vedení konzultace nebo management konkrétních lékových problémů s ohledem na specifika konzultační činnosti. Kurz bude veden interaktivním způsobem, účastníci budou moci diskutovat úkoly v menších skupinách. Teoretický výklad bude vždy doprovázen vhodnou obrazovou dokumentací a různě strukturovanými kazuistikami z praxe.

Kdy: 22. 9. 2017, 9.00–19.00 hod. 23. 9. 2017, 9.00–17.00 hod.

Kde: ČLnK, Rozárčina 1422/9, 140 02 Praha 4

Poplatek: 2 000 Kč

Pořadatel: Oddělení vzdělávání ČLnK – LA

Přednášející: PharmDr. Jana Šolínová, PharmDr. Aleš Mareček, PharmDr. Josef Malý, Ph.D., Mgr. Martin Doseděl, Ph.D.

Odborný garant: Mgr. Michal Hojný

Přihlašování pro lékárníky na www.lekarnici.cz – sekce vzdělávání – nabídka kurzů pro lékárníky.

Po přihlášení platbu zašlete na účet 35-7905240297/0100 – variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód semináře (17189).

Akce je ohodnocena 40 body do systému celoživotního vzdělávání lékárníků.

Partnerem kurzu je společnost TEVA.

WEBINÁŘ

Čistící systémy pro péči o kontaktní čočky

Tento webinář shrnuje dostupné čistící systémy určené pro péči o měkké kontaktní čočky. Po jeho absolvování bude účastník schopen doporučit zákazníkovi vhodný čistící roztok, poradit s jeho užíváním a vyvarování se nejčastějších chyb spojených s péčí o kontaktní čočky. Webinář bude veden s cílem přihlédnout k individuálním potřebám uživatele a doporučení maximální možné ochrany. Rozebírané kategorie čistících systémů budou tvořit: víceúčelové čistící roztoky, víceúčelové desinfekční a čistící roztoky a peroxidové čističe.

Kdy: 12. 9. 2017, od 20.00 hod.

Kde: ONLINE

Délka webináře: 90 min.

Poplatek: 100 Kč

Pořadatel: Oddělení vzdělávání ČLnK – LA

Přednášející: Mgr. Tomáš Vymyslický

Odborný garant: Mgr. Michaela Bažantová

Přihlašování na www.lekarnici.cz – sekce vzdělávání – nabídka kurzů pro lékárníky.

Po přihlášení platbu zašlete na účet 35-7905240297/0100 – variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód semináře (17179).

Akce je ohodnocena 2 body do systému celoživotního vzdělávání lékárníků.


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 7-8

2017 Číslo 7-8
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Chronické žilní onemocnění a možnosti konzervativní léčby
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Jak proměnil léčbu srdečního selhání nástup gliflozinů
Autoři: MUDr. Kristýna Kyšperská, MUDr. Jan Beneš

INZULINOTERAPIE V ROCE 2022
Autoři: doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se