PharmDr. Petr Horák zvolen prezidentem Evropské asociace nemocničních lékárníků


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 89, 2017, č. 7-8, s. 8-9

Valné shromáždění EAHP (European Association of Hospital Pharmacists) se letos konalo od 9. do 11. června v maltském městě St. Paul´s Bay. Sobota byla pro naše nemocniční lékárenství zcela mimořádně důležitým dnem. Byl to den prezidentských voleb a Česká republika měla v tomto klání svého kandidáta.

Národní delegáti z 34 evropských zemí zvolili svým prezidentem na období 2018 až 2021 PharmDr. Petra Horáka, předsedu Sekce nemocničních lékárníků České farmaceutické společnosti ČLS JEP a vedoucího lékárníka FN Motol. Vítězství to bylo těžce zasloužené, Petr Horák se osvědčil ve vysoké funkci finančního ředitele, kterou mu výbor EAHP svěřil už v minulém období. Do příštího června bude vykonávat funkci President elect a po příštím Valném shromáždění se automaticky ujme funkce nově zvolený prezident.


EAHP byla založena v roce 1972. Zakládající země byly Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko a Velká Británie. Česká republika byla přijata do EAHP v roce 1996. V prezidentských volbách v historii EAHP uspěl vždy kandidát ze zakládající země, výjimkou bylo v letech 1992 a 2014 Irsko. A nyní Česká republika.

10. červen 2017 bude nepochybně zapsán zlatým písmem v análech českého nemocničního lékárenství 21. století. Málokterý obor zaznamenal od roku 1989 do dnešních dnů tak obrovský rozvoj, čeští nemocniční lékárníci proto nemají jediný důvod k přehnané skromnosti. Úroveň nemocničního lékárenství je hodnocena kvalitou i kvantitou poskytované komplexní nemocniční lékárenské péče. S více než 40 pracovišti na aseptickou individualizovanou přípravu cytostatik vybavených špičkovou technikou, přibližně stejným počtem oddělení sterilní přípravy léčiv, s více než 200 atestovanými specialisty v oboru nemocniční lékárenství a nyní nově s historicky prvním prezidentem EAHP se můžeme s hrdostí dívat na svou profesi, a to na úrovni vlastní nemocnice, na úrovni národní i nadnárodní.

Evropský standard nemocniční farmacie je samozřejmým předpokladem pro zázemí budoucího prezidenta. Ale hlavní důvod úspěchu v prezidentských volbách v EAHP je rozhodně osobní zásluhou Petra Horáka. Čeká ho období mimořádně náročného pracovního nasazení. Tak tedy hodně úspěchů!

PharmDr. Helena ROTTEROVÁ, MBA,

místopředsedkyně ČFS ČLS JEP

vedoucí lékárník VFN v Praze


Naše nemocniční farmacie se nemá za co stydět

  • V první řadě, Petře, gratuluji k úspěchu, jakým bezesporu volba prezidentem EAHP je. Přesto, čas oslav už pominul a je třeba myslet na práci. Nemohu se tak vyhnout obvyklé otázce, s jakými plánem vstupuješ do funkce prezidenta EAHP?

Ten plán je v zásadě prostý, ale ne jednoduchý. Pokračovat v práci a projektech, kterou minulí prezidenti a členové výboru začali. Funkční období prezidenta je tříleté. A minimálně dva velké projekty, které nyní v EAHP běží, tedy implementace Evropských statementů a tzv. Common Training Framework, kterou lze při velkém zjednodušení popsat jako snahu o harmonizaci a vzájemnou uznatelnost specializace v nemocničním lékárenství, toto funkční období hodně přesahují. Pokud se je za mého funkčního období podaří zásadně posunout, budu to vnímat jako velký úspěch.

Těch cílů je samozřejmě víc, rád bych, aby nadále rostl význam a slovo EAHP jako organizace, která má zásadní nebo dokonce jednu z vůdčích rolí v celé řadě odborných otázek a problematik. Mám-li jmenovat jen jednu nebo dvě, je to třeba otázka budoucnosti příprav a úprav léků v nemocnicích či role farmaceutů v optimálním užívání antibiotik a zábraně růstu rezistencí.

  • Není nic horšího než fádnost. Máš nějaký cíl nebo předsevzetí, které by ohromilo a na půdě EAHP zanechalo jednou provždy českou stopu?

Pokud bych ho teď prozradil, přijdu o ten moment ohromení… Ale vážně, myslím, že moje funkční období bude spíše o evoluci než revoluci. S odkazem na předchozí otázku budu považovat za svůj cíl, který by stopu nechal jistě zásadní, aby se podařilo kodifikovat na evropské úrovni chystanou Common Training Framework. Je k tomu ještě dlouhá a nejspíše dost trnitá cesta. Ale již kvůli tomu, že cíl zavést něco jako evropskou specializaci se vine jako červená nit skoro celou historií EAHP, bylo by to zásadním přelomem. Dodám ale, že by to byl úspěch především dlouhé řady předchozích i současných činovníků asociace.

  • Již několikaleté působení ve výboru EAHP ti poskytuje určitý nadhled na úroveň nemocničního lékárenství v členských zemích. V čem zaostává naše české nemocniční lékárenství za nejlepšími z nejlepších?

Začnu tím, že se naše nemocniční farmacie nemá za co stydět. Díky nezměrnému úsilí a obětavosti těch, kdo v porevoluční době příležitostí zůstali naší profesi věrni, přežilo a začalo se rychle rozvíjet na dobrých základech, které mělo. Přišly další generace kolegů, kteří do vlaku nejen naskočili, ale pomáhají ho posouvat dál. Pokud mám něco zmínit jako prostor pro zlepšení, je to třeba menší zapojení do různých interdisciplinárních rolí v nemocnici, jmenovat jako příklad mohu třeba roli „antimicrobial pharmacist“, zapojení farmaceutů do lékové rekonciliace, validace používaných technologií a softwarů souvisejících s farmakoterapií apod. Vidím ale na vlastním pracovišti i jinde, že toto se zásluhou nemocničních lékárníků a klinických farmaceutů postupně mění k lepšímu. V otázce technologické části nemocničních lékáren vidím prostor v postupném zavádění některých prvků SVP do vybraných typů příprav. Je ale jasné, že to bude trochu bolet, nicméně je to zásadní trend, spolu s centralizací rizikových úprav do nemocniční lékárny. Naším největším problémem je ale kvantita. Řada nemocničních lékáren by se mohla dostat na špičkovou evropskou úroveň velmi rychle, ale je nás na to málo. K tomu jsme zavalováni zvětšujícím se množstvím (z velké části dosti nesmyslných s farmacií nijak nesouvisejících) administrativních povinností typu registru smluv.

  • Tento časopis čte především hodně kolegů z veřejných lékáren. Vnímáš nějaký prostor pro užší spolupráci mezi veřejným a nemocničním lékárenstvím jak v rámci EAHP, tak v ČR?

Vidím jich spousty. Především se musíme zbytečně přestat vnímat jako konkurence, tím nemyslím konkurenci mezi lékárnami, ale mezi profesemi. Musíme společně pracovat na vnímání farmaceutů jako kompetentních zdravotníků a bojovat za posílení a udržení našich pozic. Moderní medicína bude přinášet celou řadu nových činností, a my musíme ty, ke kterým máme nejlepší předpoklady, zachovat pro farmacii a nenechat si je vzít jinými profesemi. Navíc zdravotnictví je stále propojenější a rozhraní mezi nemocnicí a ambulantní sférou se do velké míry začíná stírat. Tam vidím velký prostor pro budoucí odbornou spolupráci.

  • Tato vláda už asi neschválí zákon o univerzitních nemocnicích, kde jsou zakotveny i univerzitní lékárny. Některé členské země EAHP mají univerzitní lékárny již léta. Který systém by mohl být podle tvého názoru určitým vzorem pro bližší spolupráci budoucích univerzitních lékáren s farmaceutickými fakultami na pregraduální výuce studentů nebo i na poli vědy a výzkumu ve farmaceutických disciplínách v ČR?

Myslím, že mnoho inspirace můžeme načerpat třeba v Nizozemsku, Francii nebo Británii, ale i jinde. Myslím, že toto propojení je velmi žádoucí a posunulo by nás kupředu.

  • Nelze si nevšimnout velké názorové rozdílnosti až rozhádanosti politiků v EU. Oproti tomu je EAHP ostrůvkem přátelské a vstřícné pracovní pohody. Padá na tebe tíha zodpovědnosti za zachování smíru mezi evropskými nemocničními lékárníky?

Ona to zase úplně pohodové někdy není, i EAHP se v posledních letech, jak rostl její význam, stala dosti kompetitivním prostředím. O řadě věcí se hodně tvrdě diskutuje. Ale máš samozřejmě pravdu, že v důsledku jde o diskuse kultivované. K tomu přispívá i to, že se respektuje většinový názor a fungující demokratické principy organizace a jejího řízení. Pro úspěch EAHP je podstatné, abychom táhli za jeden provaz, a já se k tomu budu snažit co největší měrou přispět.

Děkuji za rozhovor a přeji ti mnoho úspěchů v prosazování tvých cílů.

PharmDr. Helena ROTTEROVÁ, MBA


PharmDr. Petr Horák

Vzdělání

Farmaceutická fakulta VFU Brno, Mgr. 2001

Farmaceutická fakulta VFU Brno, rigorózní řízení (farmaceutická chemie) 2002

Specializace lékárenství I. stupně 2003

Specializace nemocniční lékárenství 2005

Zaměstnání

Nemocniční lékárna FN Motol – lékárník od 2001

Nemocniční lékárna FN Motol – vedoucí lékárník od 2005

IPVZ, Katedra lékárenství od 2005 (2007–2014 vedoucí katedry)

Odborné společnosti

ČFS ČLS JEP – člen, od r. 2007 člen výboru Sekce nemocničních lékárníků (SNL), od r. 2011 místopředseda SNL, od r. 2015 předseda SNL

Evropská asociace nemocničních lékárníků – člen výboru od r. 2012, Director of Finance od r. 2015, President elect od 2017

American Society of Health-System Pharmacist, člen

Česká lékárnická komora, člen

Publikační činnost

Spoluautor monografie Individuálně připravovaná léčiva pro pediatrii, první autor či spoluautor pěti článků v impaktovaném časopise, sedm článků v recenzovaných časopisech a řady dalších publikací.


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 7-8

2017 Číslo 7-8

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se