Obnovená tradice Hradeckého dne léčivých rostlin


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 89, 2017, č. 7-8, s. 30


V sobotu 20. května 2017 se pod záštitou Sekce přírodních léčiv České farmaceutické společnosti uskutečnil první obnovený ročník konference zaměřené na léčivé rostliny pod názvem Hradecký den léčivých rostlin. Konal se tradičně v Botanické zahradě léčivých rostlin Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Čestným hostem byl profesor Luděk Jahodář, který v dřívějších letech společně s kolegy ze Sekce přírodních léčiv založil tradici této akce.

Nosným tématem letošního ročníku se stalo využití přírodních látek v oblasti ovlivnění CNS. V prvních dvou přednáškách (doc. RNDr. Jiřina Spilková, CSc., a PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D., FaF UK HK) byly v monografických přehledech prezentovány léčivé rostliny tradiční i exotické, aktualizovány údaje o jejich obsahových látkách, účincích a jejich použití na základě EBM podkladů. Na přednesené monografie tematicky přímo navázala PharmDr. Julie Strážnická (FaF UK HK, Pracovní skupina pro výzkum integrativní a komplementární medicíny), která shrnula doporučení pro použití v praxi lékárníka.


Další navazující přednáškou byla prezentace tématu individualizované fytoterapie oblasti úzkosti, deprese a nespavosti v podání prostějovského lékárníka PharmDr. Jaroslava Peče, Ph.D. Pozvání k účasti na konferenci přijali také zástupci z Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, přičemž doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D., představil problematiku flavonoidů z pohledu protizánětlivých účinků a Mgr. Veronika Rjašková prezentovala rostlinu Sceletium turtuosum neboli Kanna, jakožto tradiční antidepresivní rostlinu původem z Afriky. Oblasti ovlivnění CNS se věnoval i PharmDr. Jan Martin, Ph.D., (FaF UK HK), který představil posluchačům ve svém příspěvku možnosti léčivých rostlin pro léčbu závislosti. Nezapomněli jsme ani na problematiku legislativy hraničních oblastí mezi tradičními rostlinnými léčivy a doplňky stravy, o níž hovořil RNDr. Václav Bažata, specialista v oblasti přírodních látek se zaměřením na vývojovou a regulatorní oblast tradičních rostlinných léčiv a doplňků stravy.

Na závěr vystoupila Mgr. Kateřina Breiterová (FaF UK HK) s přehledovou přednáškou Léčivé rostliny a potraviny, doprovázenou řadou názorných fotografií.

V průběhu polední přestávky měli účastníci konference možnost prohlídky areálu botanické zahrady se skleníkem, s odborným výkladem PharmDr. Jany Karlíčkové, Ph.D., a Ing. Anežky Chlebkové, vedoucí botanické zahrady.

Za účast v obnoveném ročníku patří velký dík všem přednášejícím i účastníkům, jejichž pozitivní ohlasy jsou významnou zpětnou vazbou pro konání dalších ročníků. Pro rok 2018 je již Den léčivých rostlin v jarním termínu naplánován, tentokrát se však podíváme na jiné zajímavé místo spojené s léčivými rostlinami. Veškeré aktualizované informace budou k dispozici na webu České farmaceutické společnosti v části Sekce přírodních léčiv, kde jsou po registraci člena ČFS rovněž přístupné plné texty přednášek z konference.

Za podporu konference patří poděkování sponzorům, jimiž byly společnosti Leros a Simply You Pharmaceuticals.

Za organizační výbor

PharmDr. Jaroslav PEČ, Ph.D.


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 7-8

2017 Číslo 7-8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Kurz originály vs. generika
nový kurz
Autoři:

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Preferovaná úlevová léčba Asthma Bronchiale
Autoři: PharmDr. Petr Sedlák

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se