CO URČITĚ STOJÍ ZA PŘEČTENÍ...


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 92, 2020, č. 10, s. 39

Červinka, P.: Optimální farmakoterapie po PCI pro chronickou ICHS

Intervenční a akutní kardiologie č. 3/2020

Akutní formy ICHS jsou nejčastější příčinou úmrtí ve vyspělých zemích světa. Cílem léčby je zlepšit prognózu a zmírnit či odstranit symptomy nemoci. Perkutánní koronární intervence (PCI) je spolu a aortokoronárním bypassem (AKB) u všech nemocných léčbou volby. Důležitá jsou i režimová opatření a farmakoterapie. Mezi režimová opatření patří: zanechání kouření, racionální strava, fyzická aktivita (2,5–5 hodin týdně rozděleně po 30–60 minutách denně), léčba hypertenze (pod 140/90 mmHg), diabetu, hyperurikémie, anémie, snížení tělesné hmotnosti a krevních lipidů. Medikamentózní terapie spočívá v cílené prevenci ischemických příhod – duální antiagregační léčba (DAPT) kyselinou acetylsalicylovou a inhibitorem P2Y (klopidogrel). Podávání DAPT trvá po implantaci stentu (PCI) většinou šest měsíců.

Rurinně se podávají statiny, jejichž efekt byl prokázán v primární i sekundární prevenci redukcí kardiovaskulární mortality o 28–42 %. Základním léčebným cílem je vždy LDL cholesterol, požadovaná cílová hodnota je pod 1.4 mmol/l. Další léčebná strategie je zaměřena proti ischémii. Používají se nitráty – zmírňují či odstraňují anginózní bolesti, mají význam jen při nekompletní revaskularizaci, nikdy se nesmí kombinovat se sildenafi lem. Použití betablokátorů u ICHS je sporné, podávají se jen, když je k tomu jiný důvod (hypertenze, snížená systolická funkce po AIM).

Blokátory kalciových kanálů mohou nahradit betablokátory při jejich kontraindikaci, jinak nemají opodstatnění. ACEI (event. sartany) nejsou rovněž základním kamenem léčby ICHS, podávají se jen při souběhu některých nemocí – srdeční selhání, hypertenze, diabetes. Z ostatních léčiv lze v některých případech použít trimetazidin (ovlivnění metabolismu myokardu) nebo ivabradin u nemocných se sníženou systolickou funkcí se srdeční frekvencí nad 70/min.

 

Slíva, J.: Fixní kombinace paracetamol + ibuprofen

Bolest č. 3/2020

Cílem tzv. multimodální analgézie je zajistit bezpečnou a účinnou léčbu bolesti. Fixní kombinace dvou tradičních léčiv paracetamolu a ibuprofenu by mohla být toho důkazem a příkladem. Obě látky mají unikátní mechanismus účinku a kombinace analgeticko-antipyrtického a protizánětlivého působení může být v léčbě bolesti výhodou. Při použití této fixní kombinace musíme mít na paměti nežádoucí účinky obou léčiv, ať je to hepatotoxicita paracetamolu nebo gastrotoxicita a enterotoxicita ibuprofenu, ale i jejich lékové interakce.

V uvedené fixní kombinaci je obsaženo 200 mg ibuprofenu a 500 mg paracetamolu. Indikací je mírná až středně silná bolest u dospělých s dávkováním 3x denně 1 tabletu maximálně tři dny. S výhodou se použije u pooperační bolesti – např. po extrakci zubu, po artroplastice kyčelního kloubu, po rekonstrukční operaci pro karcinom krku a hlavy (efekt kombinace 400/1 000 mg byl vyšší než monoterapie paracetamolem 1 000 mg). Další indikací přípravku může být dysmenorea, artróza kolenních kloubů, muskuloskeletální bolesti.

Přípravek pod názvem Cetalgen®vyrábí firma Glenmark.

Přípravek bude volně prodejný, zatím jsou informace jen ze slovenského ŠÚKLu.

Stránku připravil: PharmDr. Pavel GRODZA, panacea@iol.cz


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 10

2020 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se