Ze života právníka v Komoře – díl osmnáctý, rekapitulující


Autoři: Mgr. MUDr. Maršík Jaroslav
Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 92, 2020, č. 10, s. 5-7


Tento díl mého seriálu vzniká vprostřed živé debaty o tom, zda zvýšit nebo nezvýšit členské příspěvky. Debata je doprovázena pochybnostmi o smyslu Komory vůbec, o tom, jestli něco užitečného pro své členy dělá, podezřeními, že nedělá nic a že to málo, co dělá, by zvládla s podstatně menšími prostředky, prostory, personálem, prostě vším, včetně právních služeb. To poslední se týká i mé práce. Každý názor, který zaznívá, je užitečný, protože nastavuje zrcadlo, v němž se kritizovaní někdy poznají a jindy jsou přesvědčení, že chybují snad jen tím, že o tom, čím se zabývají, málo informují. A že nedostatek informací pak vede ke zkresleným závěrům. A tak i já, i když mne pan šéfredaktor každý měsíc urputně uhání o další řádky o životě právníka v Komoře, opouštím evidentně falešnou představu, že informací o komorové právničině podávám dost, a pokusím se ještě přesněji přiblížit, jaké právní služby vlastně poskytuji.

Mgr. MUDr. Jaroslav MARŠÍK

Komora nemá zaměstnaného žádného právníka. Pracujeme pro ni dva samostatní advokáti na základě smlouvy. Máme sjednanou časovou odměnu ve výši 900 Kč/hod. plus DPH (v roce 2006, kdy jsem na Komoru nastoupil, odměna činila 700 Kč/hod. a od roku 2014 došlo rozhodnutím představenstva k jejímu zvýšení na nynější částku). Oba vedle práce pro Komoru vedeme advokátní praxi, máme každý svou kancelář, sekretářku a vše, co k advokátní kanceláři patří. Kolega Mgr. Jiří Švejnoha má na starosti výlučně agendu stížností a disciplinárního řízení a je k ruce revizní komisi a čestné radě. Já mám na starosti vše ostatní. Striktně své agendy ctíme, aby disciplinární řízení a činnost kontrolního a trestního orgánu komory zůstávala oddělená od ostatních činností Komory i po právně personální stránce.

V časech mých začátků před 14 lety mne práce pro Komoru příliš nezatěžovala, bylo jí pomálu. S přibývajícími lety a rostoucí agendou Komory se situace zcela obrátila. Komoře věnuji cca 60 až 80 % svého profesního času. Práce je to rozmanitá, nesmírně zajímavá a naplňující. Mohlo by jí být i více, protože některé projekty, o kterých víme, že by služby členům povýšily na novou úroveň, nejsme schopni uskutečnit, protože na to nestačí kapacita personálu Komory ani moje. Jistě by bylo užitečné, kdybychom dotáhli a při životě udrželi aktualizovaný vzorový kontrolní protokol SÚKL s kazuistickými zjištěními inspektorů, vytvořili a podle měnící se legislativy upravovali přehledový materiál všech možných povinností, které musí plnit provozovatel lékárny, odborný zástupce, vedoucí lékárník, nebo třeba manuál pro otevření, ale i uzavření lékárny. Více pozornosti si žádá stále postupující elektronizace včetně blížícího se okamžiku, kdy se i v lékárnách povede zdravotnická dokumentace. Samostatnou kapitolou je příprava vzdělávacích akcí, zejména těch distančních. Každá jedna věc, o které tu píšu, nebo kterými se i zabýváme, si žádá hodně práce a času. I takové „drobnosti “, jakými jsou třeba načítání eReceptů přes občanské průkazy, odklad ostrého režimu ověřování pravosti léčivých přípravků, reakce Komory na mimořádná opatření při epidemii, připomínkování právních předpisů atd. atd.

Podle druhu obnáší právní komorová agenda zhruba tyto oblasti:

právní poradna pro členy (maily, telefonáty, osobní), příprava legislativních návrhů, připomínkování právních předpisů, příprava smluv, revize návrhů smluv od třetích osob, pracovněprávní agenda sekretariátu, přednášková činnost, právní servis prezidentovi, viceprezidentovi a členům představenstva, účast u jednání představenstva včetně konzultací k projednávaným bodům a vyhotovení zápisu, výklad, revize a konzultace ke stavovským předpisům, účast a právní servis na poradě předsedů a na sjezdu delegátů včetně příprav na tyto akce, zastupování Komory v soudních řízeních (vyjma řízení z disciplinární činností ), účast na přípravě stanovisek a doporučení představenstva, účast na komorových projektech typu konzultačních činností v lékárně, průzkumů veřejného mínění, tvorby vize lékárenství nebo vývoje nové aplikace členské evidence, právní dohled nad mediálními výstupy Komory, příprava podnětů, dotazů a jiných podání na státní orgány, zdravotní pojišťovny a další subjekty, zastupování Komory v připomínkových řízeních k právním předpisům, účast na jednáních se zástupci ministerstva zdravotnictví, vlády, SÚKL nebo zdravotních pojišťoven, právní servis k agendě osvědčení a zápisů do seznamu členů.

Abych ale nebyl jen obecný, dovolím si následující odstavec věnovat telegrafi ckému výčtu toho, čím jsem se zabýval v průběhu září. Posouzení, zda je to moc nebo málo, ponechávám na vážené čtenářce a čtenáři:

příprava pokynů pro používání roušek zaměstnankyněmi sekretariátu; prostudování a komentář k novému rozsudku Městského soudu v Praze pro prezidenta Komory; komentář k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2021 a příprava podkladů k tvorbě připomínek pro představenstvo; komentář k vypořádání připomínek k z. č. 106/1999 Sb. včetně přípravy nových připomínek a dopisu předsedovi ČAK; konzultace k řešení sporné situace při vydávání osvědčení; vystoupení na konferenci VZP o zdravotnickém právu s příspěvkem o předepisování léčivých přípravků; porada ke krácení úhrady u ČPZP kvůli chybnému údaji o pojišťovně; vyjádření k organizaci komorových akcí vzhledem k epidemii; návrh karanténních opatření na sekretariátu; dotaz na VoZP ke spornému dodatku k bonifikacím; konzultace s daňovou poradkyní k výkazům náhrad za ztrátu času funkcionářů OSL; vyjádření k přidělování bodů za zvláštní volební shromáždění; vyjádření ke kontrole ověřování pravosti léčivých přípravků inspektorem SÚKL; návrh novely licenčního řádu, volebního řádu a řádu pro celoživotní vzdělávání; revize prezentací na poradu předsedů OSL; revize doporučení pro nakládání s financemi OSL; revize přehledové tabulky k předepisování léčivých přípravků; revize souhrnu zkušeností lékárníka s přístupem do lékového záznamu; příprava připomínek k zákonu o elektronizaci zdravotnictví; vyjádření k posuzování roušek jako zdravotnických prostředků; návrh úpravy exportu členů pro předsedy OSL; porada k užití lékárenského kříže; porada k platnosti certifikátu zdravotnického prostředku; komentář k donáškové službě; příprava článků do časopisu; porada k uznání odborné způsobilosti absolventky ze SR; článek na web o připomínkách k zákonu o zdravotních službách; účast u jednání představenstva Komory; vystoupení na Kongresu praktického lékárenství v Olomouci; semináře o aktuální legislativě pro lékárníky v Praze a v Pardubicích; účast na poradě předsedů v Praze; komentář k novele zákona o zdravotních službách k testování na covid v lékárnách; pracovněprávní porady pro sekretariát; článek o podmínkách prodeje roušek na web; porada k odborné způsobilosti a cyklu celoživotního vzdělávání; jednání se zhotovitelem nové členské evidence; vyjádření k účasti hostů na poradě předsedů OSL; porada ke správnímu řízení se SÚKL; příprava pracovněprávních dokumentů pro sekretariát; porada k užití neregistrovaného HVLP k veterinárnímu použití; porada k odborné způsobilosti absolventa fakulty v SR; konzultace k výpadkům CÚER; porada k prodeji roušek; porada k výměně přípravku po chybném výdeji a k hlášení cen; příprava informace o mimořádných opatřeních MZd na web; prostudování veterinární novely zákona o léčivech v rámci připomínkového řízení; 3x osobní přítomnost v sídle Komory mimo jednání představenstva; každodenní telefonování, vyřizování mailů a sledování komunikace představenstva ve webovém nástroji Freelo.


To všechno se v měsíci září vešlo do necelých 100 hodin právních služeb pro Komoru.


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 10

2020 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se