INTERAKTIVNÍ DISPENZAČNÍ SEMINÁŘE za podpory společnosti Zentiva, k. s.


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 92, 2020, č. 10, s. 22-23

Přihlašování pouze na www.lekarnici.cz – vzdělávací akce – nabídka kurzů pro lékárníky. Účastnický poplatek uhraďte podle pokynů při přihlášce: bankovním převodem na účet číslo: 35 – 7905240297/0100 vedený u KB, variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód semináře. Platba musí být připsána nejpozději do 10 dnů před konáním semináře. Platba v hotovosti na místě není možná. Semináře se mohou zúčastnit pouze předem přihlášení zájemci s řádně uhrazeným účastnickým poplatkem. Přihlášení účastníci bez zaplaceného poplatku budou z organizačních důvodů 10 dnů před konáním semináře odhlášeni a jejich místa budou uvolněna pro ostatní zájemce.

LISTOPAD

4. 11. Praha (kód semináře: 20136)

Místo bude upřesněno na www.lekarnici.cz, od 17.30 hodin.

Téma: Farmakoterapie v psychiatrii IV – psychofarmaka v kontextu ženského zdraví

Anotace: Psychofarmaka v kontextu ženského zdraví (těhotenství, kojení, an? koncepce atd.)

Lektoři: PharmDr. Ivana Tašková, MUDR. Věra Šantrůčková

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

4. 11. Hodonín (kód semináře: 20115)

Nemocnice TGM Hodonín, Purkyňova 2731/11, Hodonín, od 18.00 hodin

Téma: Léková alergie a její minimalizace

Anotace: Minimalizace rizik nežádoucích účinků typu B dle WHO

Lektoři: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., MUDr. Jana Teturová

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 14

11. 11. Tábor (kód semináře: 20137)

Ekonomická fakulta JCU, Vančurova 2904, od 17.30 hodin

Téma: Řešení lékových problémů z interních oborů – diabetologie

Lektoři: PharmDr. Kristina Pechandová Ph.D., MUDr. Josef Linhart

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

14. 11. Olomouc (kód semináře: 20138)

LF UP Olomouc, Ústav Farmakologie – seminární místnost, Hněvo? nská 3, od 9.30 hodin

Téma: Farmaceutická péče u pacientů s neurodegenerativními onemocněními se zaměřením na pacienty s Parkinsonovou nemocí

Anotace: V rámci semináře bude diskutována farmakoterapie převážně polymorbidních pacientů s Parkinsonovou nemocí. Bude rozebrána i etiopatogeneze a diagnostika této choroby. Budou prezentovány kazuistiky pacientů, kteří krom Parkinsonovy choroby trpí i jinými formami demence (např. Alzheimerova choroba, cévní demence). Na semináři se bude podílet odborník z Centra pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění, Neurologické kliniky FN Olomouc.

Lektoři: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., MUDr. Martin Nevrlý, Ph.D.

Poplatek: 600 Kč, počet bodů: 16

18. 11. České Budějovice (kód semináře: 20139)

METROPOL, spol. s r. o., Senovážné nám. 248/2, od 17.30 hodin

Téma: Řešení lékových problémů z interních oborů – diabetologie, opakování táborského semináře z 11. 11. 2020

Lektoři: PharmDr. Kristina Pechandová Ph.D., MUDr. Josef Linhart

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

18. 11. Praha (kód semináře: 20140)

Místo bude upřesněno na www.lekarnici.cz, od 17.30 hodin.

Téma: Farmakoterapie v psychiatrii IV – psychofarmaka v kontextu ženského zdraví – opakování pražského semináře z 4. 11. 2020

Lektoři: PharmDr. Ivana Tašková, MUDR. Věra Šantrůčková

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

25. 11. Brno (kód semináře: 20121)

Místo bude upřesněno na www.lekarnici.cz, začátek od 17.00 hodin.

Téma: Inhalační kortikosteroidy u dětí – přínosy a rizika – opakování brněnského semináře z 9. 1. 2020

Anotace: Inhalační kortikosteroidy (IKS) jsou nejčastějším lékem volby u nekontrolovaného astmatu ve všech věkových skupinách. Průduškové astma začíná nejčastěji v dětství a jako chronické onemocnění často vyžaduje dlouhodobou aplikaci farmak. Proto je velmi významná nejen jejich účinnost, ale i bezpečnost. Lokální nežádoucí účinky IKS jsou dobře známé a relativně časté. Systémové nežádoucí účinky IKS, jsou někdy v klinické praxi opomíjeny, a proto se na ně v semináři zaměříme.

Lektoři: PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D., MUDr. Jana Nováková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

28. 11. Olomouc (kód semináře: 20118)

LF UP Olomouc, Ústav Farmakologie – seminární místnost, Hněvotínská 3, od 9.30 hodin

Téma: Farmaceutická péče u pacientů s neurodegenerativními onemocněními se zaměřením na pacienty s Parkinsonovou nemocí – opakování olomouckého semináře z 14. 11. 2020

Lektoři: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., MUDr. Martin Nevrlý, Ph.D. Poplatek: 600 Kč, počet bodů: 16

30. 11. Praha (kód semináře: 20141)

místo bude upřesněno na www.lekarnici.cz, od 16.30 hodin

Téma: Úskalí léčby pacienta s hepatální insufi ciencí – opakování pražského semináře z 24. 2. 2020

Anotace: Během semináře bude diskutována nejen problematika související s léčbou symptomů jaterního selhávání, ale i hepatotoxicita léčiv a její prevence, a principy úpravy dávkování léčiv u pacienta s poškozením jater.

Lektoři: PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., MUDr. Hana Suchánková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

PROSINEC

3. 12. Znojmo (kód semináře: 20109)

Místo bude upřesněno na www.lekarnici.cz, od 18.00 hodin.

Téma: Acidóza a hypoglykémie navozená léky

Anotace: Léčiva a jejich vliv na acidózu a glykémii a jejich minimalizace nežádoucího účinku.

Lektoři: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., MUDr. Vladan Ryšavý

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 14

Aktuální lékárnická legislativa

Semináře budou tradičně zaměřeny na to, co bude v lékárenské legislativě nejnovější. Na podzim roku 2020 proto budou určitě představeny témata jako lékový záznam pacienta, přístup k eReceptu za pomoci dokladu totožnosti a odpovědnost farmaceuta v prostředí systému eReceptu, výdej léčivých přípravků mimo lékárnu, kompenzace ztrát lékáren utrpěných během karantény, novela zákoníku práce, aktuality ze soudních a správních řízení, úhradová vyhláška pro rok 2021, FMD a další.

Přednášející: Mgr. MUDr. Jaroslav Maršík (právní poradce ČLnK)


 Poplatek: 500 Kč.

Akce je ohodnocena 6 body do systému celoživotního vzdělávání lékárníků

Úvod do transplantační medicíny pro farmacenuty

ČESKÁ LÉKÁRNICKÁ KOMORA ve spolupráci s pracovní skupinou Společnos? pro orgánové transplantace ČLS JEP Mladí transplantologové si vás dovolují pozvat na premiérový seminář – Úvod do transplantační medicíny pro farmaceuty, jehož cílem je přiblížit problema? ku transplantací všem farmaceutům, zejména těm, kteří se s pacienty po transplantaci setkávají méně často. Akce bude primárně určena pro farmaceuty pracující ve veřejných lékárnách, nicméně jistě bude přínosná pro nemocniční lékárníky i klinické farmaceuty.

Program semináře je sestaven tak, aby účastníci získali komplexní přehled o dané problema? ce. Prostor bude věnován právní úpravě odběrů orgánů v České republice.

Ve farmakologickém bloku budou představeny postupy při zahájení imunosupresivní terapie a následné dlouhodobé prevenci rejekce štěpu, včetně léčby a prevence komplikací. Péče o transplantovaného pacienta má jistě svoje specifi ka, včetně otázky očkování, proto bude věnován i tomuto tématu dostatečný prostor. V důsledku polypragmazie pacientů se můžeme setkat s četnými lékovými interakcemi, proto bude nas? něn management jejich řešení. Závěrečná část bude zaměřena na režimová opatření a základy dispenzace imunosupresiv, neboť pacient po transplantaci může navš? vit jakoukoliv lékárnu nebo nemocnici.

Čas a místo konání:

27. 11. 2020, IKEM, kongresový sál, Vídeňská 1958/9, Praha 4

Pořadatel: Oddělení vzdělávání ČLnK

Přednášející: doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc., MUDr. Tomáš Rohál´, MUDr. Barbora Voglová, PharmDr. Kornélia Chrapková, PG Dip., MUDr. Marek Novotný, MUDr. Marek Protuš, MUDr. Miroslav Koňařík, PharmDr. Stanislav Gregor

Poplatek: 500 Kč.

Akce je ohodnocena 16 body do systému celoživotního vzdělávání lékárníků

Těšíme se na viděnou.

Partnery seminářů jsou společnos? Astellas Pharma s. r. o. a PROMEDICA PRAHA GROUP, a. s.


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 10

2020 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se