INTERAKTIVNÍ DISPENZAČNÍ SEMINÁŘE za podpory společnosti Zentiva, k. s.


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 92, 2020, č. 12, s. 20-21

Vzhledem k nejasnému budoucímu vývoji epidemiologické situace, přistoupila ČLnK po pečlivém zvážení a diskusi s týmem lektorů k možnosti pořádat interaktivní dispenzační semináře on-line distanční formou při splnění stanovených podmínek umožňujících zachování interaktivní podoby seminářů typické pro jejich standardní prezenční formu. On-line forma bude realizována výhradně v období leden – březen 2021 a poté výjimečně v období, které nebude umožňovat standardní prezenční formu. Přihlašování pouze na www.lekarnici.cz – vzdělávací akce – nabídka kurzů pro lékárníky. Účastnický poplatek uhraďte podle pokynů při přihlášce: bankovním převodem na účet číslo: 35 – 7905240297/0100 vedený u KB, variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód semináře. Přihlášení účastníci bez včasně zaplaceného poplatku budou z organizačních důvodů odhlášeni.

LEDEN

12. 1. (kód semináře: 21000)

ON-LINE, od 17.30 hodin

Téma: Lékové problémy u „kovidových“ nemocných po propuštění z nemocnice I

Lektoři: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., MUDr. Vladan Ryšavý

Poplatek: 400 Kč, počet bodů: 12

18. 1. (kód semináře: 21001)

ON-LINE, od 17.00 hodin

Téma: Kardiotoxicita jako nežádoucí účinek léčiv – opakování pražského semináře z 21. 9. 2020

Anotace: Během semináře budou diskutovány jednotlivé rozměry pojmu kardiotoxicita v návaznosti na konkrétní kazuistická sdělení. Na jakých úrovních se může manifestovat kardiotoxický potenciál? Co lze pozorovat v lékárně? Opravdu lze kardiotoxicitu spojovat pouze s antracykliny a kolik typů kardiotoxicity vlastně existuje? Co je zajímavého na spironolaktonu? To jsou některé z otázek, jimž se budeme na semináři věnovat.

Lektoři: PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., MUDr. Hana Suchánková, Ph.D.

Poplatek: 400 Kč, počet bodů: 12

27. 1. (kód semináře: 21002)

ON-LINE, od 17.30 hodin

Téma: Farmaceutická péče u pacientů s bolestí – opakování olomouckého semináře z 3. 10. 2020

Anotace: V rámci semináře bude diskutována farmakoterapie různých bolestivých stavů (např. bolesti muskuloskeletálního systému, neuropatické bolesti, nádorové bolesti atd.). Bude rozebrána terapeutická hodnota jednotlivých analgetik. Budou diskutovány novinky v analgetické léčbě i samoléčení vybraných bolestivých stavů.

Lektoři: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., MUDr. Jan Strojil, Ph.D.

Poplatek: 400 Kč, počet bodů: 12

ÚNOR

10. 2. (kód semináře: 21003)

ON-LINE, od 17.30 hodin

Téma: Kazuistiky s interní problematikou I

Anotace: Předmětem semináře budou případy z interní ambulance s důrazem na řešení lékových problémů u rizikových pacientů s polymorbiditou a polyfarmakoterapií.

Lektoři: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D., MUDr. Karel Macek, CSc.

Poplatek: 400 Kč, počet bodů: 12

15. 2. (kód semináře: 21004)

ON-LINE, od 17.00 hodin

Téma: Nové poznatky o antitrombocících – antiagregační, antikoagulační léčiva

Anotace: Na semináři budou na podkladě kazuistik rozebírány nové indikace a dávky přímých antikoagulancií a dalších antitrombotik. Zopakujeme ale i základy fyziologie krevního srážení a zaměříme se na využitelnost všech poznatků v lékárenské praxi.

Lektoři: PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., MUDr. Hana Suchánková, Ph.D.

Poplatek: 400 Kč, počet bodů: 12

16. 2. (kód semináře: 21005)

ON-LINE, od 17.30 hodin

Téma: Lékové problémy u „kovidových“ nemocných po propuštění z nemocnice II

Lektoři: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., MUDr. Vladan Ryšavý

Poplatek: 400 Kč, počet bodů: 12

Pravidla pro účast na on-line IDS

1. On-line formu IDS je možné plánovat a realizovat výhradně v období, které neumožňuje standardní prezenční formu.

2. On-line IDS probíhá ve videokonferenčním softwaru ZOOM/ MS TEAMS – přihlášený účastník obdrží po uzávěrce přihlášek přístupový link a přihlašovací údaje e-mailem společně s materiály k domácí přípravě na seminář a stručným manuálem k ovládání softwaru.

3. Používání softwaru ZOOM/MS TEAMS umožňuje kterýkoliv běžný internetový prohlížeč a standardní kvalita internetového připojení.

4. Všichni účastníci jsou povinni používat kameru a mikrofon po celou dobu semináře.

5. Zmařená účast na semináři způsobená technickými problémy na straně účastníka nebo nezvládnutím ovládání softwaru ZOOM/MS TEAMS není důvodem pro vrácení účastnického poplatku.

6. On-line IDS se uskuteční při minimálním počtu 15 účastníků, maximální kapacita semináře je 20 účastníků.

7. Délka trvání on-line IDS je stejná jako u prezenční formy, minimálně 3 hodiny. Absolvent obdrží stejný počet bodů do CV jako v případě prezenčního IDS.

8. On-line IDS budou realizovány pouze pro přímé účastníky. Semináře nebudou nahrávány a nebudou k dispozici jejich záznamy pro absolventy ani jiné nové zájemce.


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 12

2020 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se