Interaktivní dispenzační semináře za podpory společnosti Teva


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 91, 2019, č. 1, s. 15-16

Přihlašování pouze na www.lekarnici.cz – vzdělávací akce – nabídka kurzů pro lékárníky. Účastnický poplatek ve výši 350 Kč uhraďte podle pokynů při přihlášce: bankovním převodem na účet číslo: 35 – 7905240297/0100 vedený u KB, variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód semináře. Splatnost nejpozději 10 dnů před konáním semináře. Platba v hotovosti na místě není možná. Semináře se mohou zúčastnit pouze předem přihlášení zájemci s řádně uhrazeným účastnickým poplatkem. Přihlášení účastníci bez zaplaceného poplatku budou z organizačních důvodů 10 dnů před konáním semináře odhlášeni a jejich místa budou uvolněna pro ostatní zájemce. (12 bodů)

ÚNOR

18. 2. Praha (kód semináře: 19005)

Pavilon B. Braun Dialog, Budínova 2464/2b, od 16.30 hodin

Téma: Minerálové dysbalance v kazuistikách II

Anotace: Ústřední linií semináře bude pacient se závažným stupněm renální insuficience. Seminář se bude zabývat mj. ­výživou u těchto pacientů, sekundární hyperparatyreózou a možnostmi jejího ovlivění, postavením vazačů fosfátů, ­kalcimimetik, či rozdíly mezi jednotlivými formami vitaminu D. ­Součástí budou kazuistiky z běžné dispenzační praxe – pacient s CHRI stupně 4 v lékárně.

Lektoři: PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., MUDr. Hana Suchánková, Ph.D.

21. 2. Hodonín (kód semináře: 19006)

Nemocnice TGM Hodonín, Purkyňova 2731/11, od 18.00 hodin

Téma: Erektilní dysfunkce

Lektoři: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., MUDr. Vladan Ryšavý

21. 2. Beroun (kód semináře: 19007)

Rehabilitační nemocnice Beroun, Prof. Veselého 493, od 17.30 hodin

Téma: Diabetes mellitus – injekční léčba

Anotace: Seminář bude zaměřen na léčiva, mechanismy účinku, dávkování, lékové interakce, nežádoucí účinky a správnou ­dispenzaci.

Lektoři: PharmDr. Zdeněk Novák, Mgr. Tomáš Veverka, Mgr. Michaela Žebrakovská, MUDr. Pavel Kasík

27. 2. Praha (kód semináře: 19008)

Pavilon B. Braun Dialog, Budínova 2464, od 18.00 hodin

Téma: Kazuistiky s neurologickou problematikou XIII. – Parkinsonova choroba (opakování ze 14. 11. 2018 v Praze)

Anotace: Seminář bude zaměřen na kazuistiky pacientů s Parkinsonovou chorobou, probereme volbu antiparkinsonik, dávkování a řešení komplikací. 

Lektoři: Mgr. Jana Vinšová, PharmDr. Mira Pospíšilová, MUDr. Petr Dušek, Ph.D.

28. 2. Znojmo (kód semináře: 19009)

Hotel Bermuda, Mariánské nám. 10, od 18.00 hodin

Téma: Antikoagulancia (opakování semináře z Břeclavi 24. 1. 2019)

Anotace: Antikoagulační léčba a novinky

Lektoři: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., MUDr. Vladan Ryšavý

28. 2. Příbram (kód semináře: 19010)

Oblastní nemocnice Příbram, Gen. R. Tesaříka 80, přednáškový sál, pavilon C, 4. p., od 17.30 hodin

Téma: Diabetes mellitus – injekční léčba (opakování semináře z Berouna 21. 2. 2019)

Anotace: Seminář bude zaměřen na léčiva, mechanismy účinku, dávkování, lékové interakce, nežádoucí účinky a správnou ­dispenzaci.

Lektoři: PharmDr. Zdeněk Novák, Mgr. Tomáš Veverka, Mgr. Michaela Žebrakovská, MUDr. Pavel Kasík

BŘEZEN

6. 3. Přerov (kód semináře: 19014)

Hotel FIT, Dvořákova 21B, od 18.15 hodin

Téma: Infekční onemocnění horních cest dýchacích v dětském věku

Lektoři: PharmDr. Bc. Dana Mazánková, Ph.D., PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D., MUDr. Pavel Mazánek

6. 3. Plzeň (kód semináře: 19015)

Ústav klinické biochemie a hematologie, FN Plzeň, seminární místnost, Alej Svobody 80, od 17.30 hodin

Téma: Lékové problémy u pacientů s jaterním selháním

Anotace: Seminář bude zaměřen na aspekty léčby u pacientů s jaterním selháním, patofyziologií akutního a chronického jaterního selhání, možnou etiologií. Zmíněny budou též změny v organismu při jaterním selhání, komplikace a jejich dopady na farmakokinetiku léčiv. Na kazuistikách bude ukázán management farmakoterapie pacientů s jaterním selháním.

Lektoři: PharmDr. Jaroslava Červeňová, Mgr. Barbora Kováčová, Ph.D., MUDr. Klára Prudhommeová

11. 3. Praha (kód semináře: 19016)

Pavilon B. Braun Dialog, Budínova 2464/2b, od 16.30 hodin

Téma: Léky a jídlo

Anotace: Informace o užití léčiv ve vztahu k jídlu je nedílnou součástí dispenzačního minima. Diskutován bude vliv jídla na absorpci léčiv, klinický význam této interakce a možnosti řešení. Dalším tématem bude střevní motilita – možnosti ovlivnění, dopady jejích změn na podání a absorpci léčiv apod.

Lektoři: PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., MUDr. Hana Suchánková, Ph.D.

19. 3. Hradec Králové (kód semináře: 19017)

Lékárna FN, seminární místnost, Sokolská 581, od 17.00 hodin

Téma: Kazuistiky z ordinace psychiatra

Lektoři: PharmDr. Pavlína Pastyříková, PharmDr. Martina Maříková, MUDr. Richard Kohler

19. 3. Nový Jičín (kód semináře: 19018)

Salonek hotelu Abácie, B. Martinů 1884/1, od 18.00 hodin

Téma: Kazuistiky pacientů z oblasti interního lékařství

Anotace: Na IDS budou prezentována témata z oblasti interní medicíny

Lektoři: PharmDr. Marie Zajícová, Mgr. Lucie Štěpánková, MUDr. Lukáš Burda

27. 3. Praha (kód semináře: 19019)

Sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, od 17.30 hodin

Téma: Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění v kazuistikách XVII: Léčiva ovlivňující systém RAA (II)

Anotace: Semináře se mohou zúčastnit i kolegové, kteří neabsolvovali seminář Léčiva ovlivňující systém RAA I.

Lektoři: PharmDr. Alena Linhartová, MUDr. Jaroslav Brotánek

28. 3. Břeclav (kód semináře: 19020)

Poliklinika Břeclav, Bří Mrštíků 38, od 18.00 hodin

Téma: Komplexní posouzení lékového režimu u seniorů s polyfarmakoterapií II

Lektoři: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., MUDr. Vladan Ryšavý

GARANTOVANÝ KURZ ČLnK

Lékové interakce

Garantované kurzy Lékové interakce pořádá Česká lékárnická komora ve spolupráci se společností DrugAgency, a. s. Cílem je poskytnout ucelený pohled na problematiku lékových interakcí se zaměřením na vyhodnocení a řešení rizik interakcí z hlediska individuálního pacienta.

Přednášející: PharmDr. Josef Suchopár, MUDr. Michal Prokeš, Mgr. Ondřej Suchopár

Základní dvoudenní garantovaný kurz Lékové interakce

21 výukových hodin (940 minut), probíraná témata:

 • Principy lékových interakcí
 • Genetický polymorfismus a lékové interakce
 • Vstřebávání léčiv a lékové interakce
 • Lékové interakce potravy, nápojů, léčivých rostlin nebo koření
 • Interpretace důsledků lékových interakcí
 • Lékové interakce hlavních farmakologických skupin léčiv.

Kurz je ohodnocen 40 body do systému celoživotního vzdělávání lékárníků.

Poplatek za seminář je 4 990 Kč včetně DPH.

Termíny a místa konání:

16. 3. a 13. 4. Praha (budova Autoklubu Praha)

25. 3. a 29. 4. Hradec Králové (hotel Nové Adalbertinum)

4. 4. a 2. 5. Brno (hotel Vista)

Navazující jednodenní garantovaný kurz Lékové interakce – Diabetologie

9 výukových hodin (420 minut), probíraná témata:

 • Základní informace o diabetu
 • Lékové interakce antidiabetik
 • Rozbor jednotlivých antidiabetik
 • Fytofarmaka při terapii diabetu
 • Interaktivní řešení kazuistik

Kurz je ohodnocen 20 body do systému celoživotního vzdělávání lékárníků.

Poplatek za seminář je 2 420 Kč včetně DPH.

Termíny a místa konání:

17. 4. Praha (budova Autoklubu Praha)

7. 5. Brno (hotel Vista)

16. 5. Hradec Králové (hotel Nové Adalbertinum)

Semináře neobsahují žádnou komerční přednášku.

Součástí semináře jsou tištěná skripta obsahující všechny přednášky, občerstvení po celý den, oběd, roční licence Databáze lékových interakcí online i offline.

Absolvent kurzu umí pracovat s programem Databáze a získá z ní veškeré potřebné údaje pro rozhodnutí. Zná princip interakcí, dokáže je identifikovat a interpretovat. Dokáže rozpoznat, kdy nevydat lék a kdy se obrátit na předepisujícího lékaře. Dokáže pacientovi účelně poradit a pomoci. V neposlední řadě umí z hlediska lékových interakcí poradit při výběru vhodného volně prodejného léku či doplňku stravy.

SEMINÁŘ

Veterinární problematika z pohledu lékárníka I.

Cílem kurzu je seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti veterinárních léčiv, obecnou charakteristikou veterinárních léčivých přípravků, veterinárních přípravků, doplňků krmiv. Probrány budou základy veterinární farmakologie se zaměřením na malá zvířata (zejména na psy a kočky), mezidruhové rozdíly ve farmakokinetice léčiv, nežádoucí účinky, idiosynkratické reakce. Posluchači se dále seznámí s významnými parazitárními onemocněními a jejich léčbou.

Kurz je určen pro farmaceuty i farmaceutické asistenty.

Termín a místo konání:

9. 3. 2019, 9.00–15.00 hod., Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4

Číslo akce: 19012

Poplatek pro farmaceuty 700 Kč, pro farmaceutické asistenty 900 Kč

Pořadatel: Oddělení vzdělávání ČLnK

Přednášející: MVDr. Mgr. Kateřina HoráčkováMVDr. Martina Načeradská, Ph.D.MVDr. Leona Nepejchalová, Ph.D.

Přihlašování pro lékárníky na www.lekarnici.cz  – sekce – vzdělávání – akce pořádané ČLnK. Po přihlášení platbu zašlete na účet 35-7905240297/0100 – variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód semináře (19012).

Přihlašování pro farmaceutické asistenty – pro registraci do databáze ČLnK zašlete na e-mail vzdelavani@lekarnici.cz své údaje (e-mailová adresa, tel. číslo, datum narození) a informace o pracovišti (název lékárny a obce), následně obdržíte odkaz pro přihlášení se přes web ČLnK.

Akce je ohodnocena 12 body do systému celoživotního vzdělávání lékárníků.

Partnerem kurzu je společnost BAYER s.r.o.


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 1

2019 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se