Ze života právníka v komoře


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 91, 2019, č. 1, s. 27-29

Stále znova zaznívají výtky, že se neví, co komora pro své členy dělá. Stále znova zaznívají výtky, že není čas na čtení všeho toho, o čem komora píše na svém webu nebo jinde.

Ačkoliv jedny výtky protiřečí druhým, oboje jsou oprávněné, protože ukazují na to, co se daří jen obtížně. Nalézt způsob jak s mnohotvárnou činností komory účelně seznamovat její členky a členy. Zvláště v době twitterových výkřiků, instagramové obraznosti a mediálních zkratek. Snaha složitá témata popsat v celé jejich šíři produkuje málo stravitelné texty. Ty nikdo nečte. A nečtenář zůstává bez informací, což jistě není jeho chyba. A tak je třeba experimentovat. Tento časopis si zaslouží, aby byl lékárníky čten. Do četby dlouhých článků se nikomu nechce. Šíři komorových témat do krátkých nelze vecpat. Co s tím? Pojďme zkusit sílu příběhu a vpašovat do něj něco málo informací, aby šlo o příběh užitečný. A zkusme ho rozsekat na malé kousky, aby se čtenář těmi dlouhými nezadávil. Vždyť toho za celý dlouhý den musí strávit až běda. A to ještě nezačalo FMD!

Není komora jako komora. Komora na košťata je svět temný a zatuchlý. Komora lékárnická je svět zelený a bílý, a vane jí tak silný vichr, že po zatuchlosti není ani památky. Vichr víří smetí, a proto je i v ní zapotřebí košťat. Která dobře metou. Takovým koštětem je i komorový právník. Čím se zabývá?

Poskytuje právní služby… Ne, takhle by to nešlo. To by nebyl žádný příběh. My chceme vědět, co dělal třeba, třeba… od sjezdu do Vánoc.

Sjezd, ten se konal 2. a 3. 11. Právník tam byl taky. Po intenzivních dvou dnech si po temné cestě domů sobotním podvečerem jen tak převaloval myšlenky čerstvě zrozené v posledních 48 hodinách. Pro představenstvo už léta sjezdy začínají ve čtvrtek odpoledne a filmový dokument ze sjezdu by mohl nést název 48 hodin v Benešově. Na otázku, odpovězte jedním slovem, co si vezete ze sjezdu, by právník odpověděl: „Motivaci“. Ačkoliv je jednání sjezdu obtížné a ne příliš líbezné, problémy lékárníků, které je nutné řešit, se tam zhmotňují do palčivých podob. Takže motivaci.

Hned v neděli po sjezdu musí právník sestavit a odeslat ke zveřejnění úplná znění komorových řádů se změnami, které schválil sjezd. Hlavně o těch nejdůležitějších se musí členové dozvědět co nejdříve. A z těch nejdůležitějších pak o té, že od 1. 2. 2019 už nepůjde vykonávat praxi nebo funkci odborného zástupce nebo vedoucího lékárníka hned od podání žádosti o osvědčení, ale až od udělení osvědčení.

Právníkovi nejvíc vyhovuje, když může sedět na svých gluteech maximech, a být jen se svým ntb. Takhle to ale nefunguje. Hned 5. listopadu se zahajuje cyklus seminářů o aktuální legislativě. V Karlových Varech. Témat je nepřeberně. Problém je vecpat vše do dvou a půl hodin. A pak taková drobnost. Prezentace. Předsjezdové období není obdobím oplývajícím časem na přípravu prezentací, které budou zapotřebí až po sjezdu. Ono vůbec cokoliv po sjezdu před sjezdem jakoby neexistovalo. Takže klasická příprava prezentace na poslední chvíli. Posluchači dostávají složky ještě teplé. Vary jako první v řadě potvrzují letitou zkušenost – právník je poslem děsivých zpráv. Mrzí ho to.

V dalších dnech se opět rozbíhají kola běžné právní výroby. Denně desítky přijatých a odeslaných mailů, telefonáty. Nejméně jednou týdně přítomnost v sídle komory, při níž se k mailům a telefonátům přidávají konzultace s prezidentem komory, tiskovou mluvčí nebo pracovnicemi sekretariátu. Paralelně se řeší mnoho věcí. Nad vším ční FMD.

Ve sněmovně leží protipadělková novela zákona o léčivech. Ta má provádět právě FMD (zkratka označující nařízení EU, podle kterého se bude od 9. 2. 2019 ověřovat pravost každého balení léčivého přípravku při výdeji pacientovi). Na seminářích právník radí, aby lékárníci nemysleli na to, že padělky u nás nejsou. Jinak by se museli zbláznit. O FMD se mluví jako o největší změně za posledních nejméně 10 let.

Komora má skupinu, která se FMD věnuje. Natolik intenzivně, že problémy, které identifikuje, při konzultacích vně i uvnitř ČR vyvolávají zprvu údiv a jen pozvolna srozumění s tím, že opravdu existují. O řešeních zatím nemluvě. Pro právníka to znamená podílet se třeba na přípravě webinářů pro členy komory už na 8. a 15. 11. Další prezentace na poslední chvíli. Oba webináře jsou přístupné na webu komory a oba by si měl každý lékárník před 9. 2. pustit, aby měl alespoň propedeutické znalosti systému ověřování pravosti.

Kdyby se mělo maximálně zjednodušit několik rad, co FMD v praxi znamená, pak takto: 1. I když se vám nebude líbit smlouva s NOOLem, podepište jí. Bez podpisu není registrace do systému. Bez registrace není možnost ověřovat. Bez ověřování nelze vydávat léčivé přípravky. 2. Od 9. 2. kontrolujte, jestli je balení opatřeno mechanickými ochrannými prvky proti jeho narušení. 3. Od 9. 2. ověřujte čtečkou 2D kódy, a když se „nerozsvítí zelená“, balení nevydávejte. 4. S body 1 až 3 nějak přežijete, ale nespoléhejte jen na to. Pusťte si ty webináře. Sledujte web komory. Vše důležité je a bude na něm.

Co ještě právník a FMD? Protipadělková novela. Díky úsilí členů představenstva včetně prezidenta komora se daří prosazovat myšlenku, že léky, které nepůjdou ověřit, bude moci lékárna vrátit distributorovi, a že pokuty za přestupky lékáren by se oproti původní představě měly výrazně snížit a odložit jejich účinnost. Práce na pozměňovacích návrzích zabírá mnoho hodin v několika týdnech. Ačkoliv ve sněmovně nebylo schváleno vše, výsledek je o mnoho lepší než původní návrh novely. Neověřitelná balení půjde vrátit po 14 dnech distributorovi. Pokuty původně navrhované na 20 a 5 mil. Kč klesly na 2 mil. a 300 tis. Kč. Účinnost některých přestupků, jichž by se lékárník mohl dopustit při ověřování, bude odložena do roku 2020.

Sněmovna schválila i pozměňovací návrh, který má distributorům dát právo ověřovat pravost očkovacích látek dodávaných lékařům. Nařízení to zakazuje, takže bude zajímavé sledovat, co na to Evropská komise.

Snaha hledat řešení FMD problémů vede k řadě schůzek a jednání, z nichž jedno se odehrálo 6. 12. na SÚKL. Nejpozoruhodnější neshoda mezi lékárníky a ostatními (SÚKL, NOOL, organizace výrobců, distributorů) se týkala mechanických ochranných prvků. Prý že krabička, která je na jednom konci opatřená řádnou přelepkou, ale na druhém konci jen zalepenou klopou, kterou lze bez viditelných stop odlepit, balení otevřít, a klopu opět zalepit, prý že taková krabička je v pořádku. Lékárníci s právníkem sebekriticky uznali, že na pochopení některých závěrů jsou příliš krátcí.

A ještě poslední střípek do FMD mozaiky. Protože smlouva o registraci do systému, kterou musí s NOOL podepsat každý provozovatel lékárny, obsahuje nehezká ustanovení o tom, že NOOL nic nezaručuje a za nic neodpovídá, a že navíc může lékárnu od systému odpojit, kdykoliv bude mít podezření, že snad lékárna ohrožuje fungování systému, podala komora, resp. provozovatel dobrovolník zastoupený právníkem žalobu proti NOOL.

Průběžně právník poskytoval porady např. k úhradám léčivých přípravků za cizí pojištěnce, prodeji propagačních předmětů v lékárně, změně způsobu úhrady ZULP, obchodním podmínkám ohledně vracení léčivých přípravků do distribuce, pojištění odpovědnosti, zásobování ambulancí lůžkových zařízení, hlášení výdejů na žádanky, překročení cenové regulace u dodávek zdravotnických prostředků, směrování pacientů do lékárny, registraci k protipadělkovému systému, slevám domovu důchodců, krácení úhrad při výdeji léčivých přípravků na dobu delší než 3 měsíce, dlužné mzdě, ukončení pracovního poměru, odpovědnosti zaměstnance za škodu a dalším.

Ve sněmovně leží ještě jedna novela zákona o léčivech. Ta o lékovém záznamu. Zatím trochu spí, protože poslanci se jí odmítli zabývat, dokud nebude jasné, jak to dopadne s tou protipadělkovou novelou. Nechtějí novelizovat něco, co ještě neví jistě, jak bude vypadat. Což zní rozumně.

Na scéně se také zjevil emergentní systém. Nejprve již v létě v podobě ministerstvem sestavených myšlenek. Pak dlouho nic, a najednou poslanecký pozměňovací návrh. Bez připomínkového řízení nebo alespoň konzultací s kýmkoliv. Ministerstva to nedůstojný postup. I zde poslanci zasáhli a návrh odmítli. Ministerstvo bylo nuceno uznat, že bez připomínkových řízení to nepůjde. Jistě jen nedopatřením přehlédlo, že mezi 21. 12., kdy návrh rozeslalo k připomínkám, a 4. 1., do kdy měly být připomínky odevzdány, jsou vánoční svátky a Nový rok. Právník už už hlásil domů, že kapr tentokrát Vánoce přežije, protože jatka rybí budou nahrazena jatkami legislativními. Na poslední chvíli přišla zpráva, že lhůta se ze 4. posouvá na 10. 1. Kapr to nepřežil. A emergentní systém patří až do lednového příběhu.

Semináře o legislativě pokračovaly 13. 11. v Liberci. Atmosféra opět přátelská a na konci opět deprese. V Liberci jako vždy vše okořeněno bojovou hrou „Najdi svou seminární místnost v Babylonu“.

20. 11. jednání představenstva. Intenzivní. Celodenní. Právník píše zápis. Sjezd uložil každé hlasování zachytit jmenovitě. Představenstvo úkol plní, disciplína při hlasování je příkladná. Množství témat děsivé. Zájemci mohou na webu vyhledat zápis s přílohami. Další jednání za 2 týdny.

Průběžně se řeší i vnitřní věci. Právník reviduje smlouvy týkající se dostavby sídla komory. Bylo vyhlášeno výběrové řízení, které vygenerovalo nepříjemně vysoké cenové nabídky stavebních prací. Konjunktura udělala se stavebním trhem své. Připravují se úsporná opatření, která by zachovala rozsah dostavby i původně odhadovanou cenu.

Dokončuje se zadávací dokumentace k nové aplikaci členské evidence. Její zhotovení přešlo do fáze „výroby“. Do léta 2019 by mohlo být hotovo.

V největších okresních sdruženích lékárníků, v Brně a v Ostravě, se chystají zvláštní volební shromáždění. Přípravné volební týmy věnují organizaci voleb maximální péči a generují dlouhé seznamy otázek týkajících se výkladu řádů komory. Právník spolu s pověřenými členy představenstva odpovídají. Vše přispívá k pojmenování a řešení mnoha dosud nepoznaných problémů a k přípravě nové verze volební „kuchařky“.

V Brně zahajují 3. 12. V plánu je i seminář z aktuální legislativy. Právník do Brna přivezl novinky a… depresi. Z Brna si odvezl silné dojmy z entuziasmu, s nímž se tam do voleb celý tým pustil. Totéž se o měsíc později opakovalo v Ostravě, ale i to už je opět jiný, lednový příběh. Odvoz z Brna proběhl mezi 3. a 6. hodinou ranní. ­Špatně se tam spalo, asi ty dojmy.

Hned ráno 4. 12. další jednání představenstva. Agenda už natolik rozsáhlá, že si vyžádala vyčlenění projednání stejných doplatků na 12. 12. a tezí k zákonu o komorách na 18. 12. Po představenstvu večer od šesti další seminář, tentokrát v Praze. Všichni se hodně nasmáli. Na konci přišla, opět, deprese. Na FMD se nesmírně těší.

Už byl zmíněn zákon o komorách. Ministerstvo dalo vědět, že s ním chtělo něco dělat. To obnášelo přípravu tezí, co by v zákoně komora potřebovala a chtěla změnit. Zcela určitě zrušit nadpoloviční většinu přítomných členů OSL pro usnášeníschopnost, ale i mnoho jiných bodů. Členové představenstva vše probírali na schůzce 18. 12. Proběhlo také setkání prezidentů všech tří komor a následná vzájemná výměna připravených návrhů. Záměr ministerstva je vše projednat v první polovině roku 2019.

Netrpělivě se vyčkávalo na nový cenový předpis. Ten měl přinést výrazné navýšení taxy laborum, ale také očekávané oddělení, nebo lépe, zastropování distribuční přirážky, a tím do budoucna ochranu lékáren před čerpáním společné obchodní přirážky distributorem nad rámec obvyklé výše. V listopadu komora podala právníkem připravené připomínky a následně se právník s prezidentem ČLnK zúčastnil jejich vypořádání. Akceptována nebyla žádná. Ministerstvo cenový předpis nejprve neoficiálně a 21. 12. i ve svém Věstníku zveřejnilo v podobě, která byla pro lékárníky ohledně zastropování distribuční přirážky zklamáním. Více na webu komory.

Právník na sklonku roku odpovídal na opakované dotazy proč je v úhradové vyhlášce a v dodatcích od zdravotních pojišťoven napsáno, že za SiV je jen 14 Kč, když se na jaře v dohodovacím řízení dohodlo 18,50 Kč. Odpověď zní, že v dohodovacím řízení bylo sjednáno 18,50 Kč za recept, ale ministerstvo provedlo o své vůli přepočet na 14 Kč za položku. Obě varianty znamenají stejný celkový objem finančních prostředků a SiV na položku je vítaný, protože dává volný průchod případnému navýšení počtu položek na elektronickém receptu bez rizika snížení úhrady SiV.

Jiné opakované dotazy se týkaly obavy, zda budou v roce 2019 zdravotní pojišťovny hradit listinné recepty, na kterých lékař nevyznačí důvod, který jej vedl k vystavení listinného receptu. Protože se na rok starých stanoviscích ministerstva a SÚKL, že neuvedení důvodu nepůsobí neplatnost receptu, odpověď zní i pro rok 2019 stejně. Budou. I o tomto více na webu.

Komentovaly se mj. novela vyhlášky o správné lékárenské praxi nebo novela vyhlášky o náhradách za odborné výkony SÚKL obsahující např. 50% navýšení poplatku za souhlasné stanovisko s věcným a technickým vybavením nové lékárny. Opakovaně se připravuje návrh na změnu zákona o léčivech, podle něhož by náklady na odstraňování nepoužitelných léčiv odebraných od pacientů platily osobám oprávněným k jejich likvidaci místo lékáren přímo krajské úřady. Vypořádávaly se připomínky k vyhlášce s náplní základních kmenů.

Tématem z nejdůležitějších je úkol připravit a prosazovat systém stejných doplatků. Část členů představenstva se 12. 12. sešla nad dvěma pracovními modely systému stejných doplatků. Oba předpokládají zásadní změny současné legislativy upravující stanovování maximálních cen a úhrad. Výstup ze schůzky byl předložen lednovému jednání představenstva, a proto do tohoto příběhu již nepatří.

Jak už vyplynulo z předchozích řádků, od sjezdu do Vánoc se toho odehrálo hodně. 21. 12. došlo k poslední erupci roku 2018, když během jediného dne došlo ve Sněmovně ke schválení protipadělkové směrnice, zahájení připomínkového řízení k emergentnímu systému a vydání nového cenového předpisu. A právník? Právník 21. 12. vyběhl z vichrem zmítané komory a schoval se pod vánoční jedli. A už tam zůstal.

Mgr. MUDr. Jaroslav MARŠÍK


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 1

2019 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se