Bonifikace poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 91, 2019, č. 11, s. 15-16

Všeobecná zdravotní pojišťovna na svých stránkách zveřejnila základní kritéria pro poskytnutí bonifikace poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech pro rok 2020. Změny v porovnání s rokem 2019 byly projednány a odsouhlaseny i za přítomnosti zástupce ČLnK.

Pravidla a postup pro poskytovatele lékárenské péče:

 • Poskytovatelé, jejichž provozovna splňuje kritéria, mohou do 25. 11. 2019 doručit elektronicky na: bonifikace.lekaren@vzp.cz vyplněný a podepsaný „Formulář žádosti o bonifikaci pro poskytovatele lékárenské péče v nedostupných oblastech“. K posouzení budou přijímány i žádosti obsahující vyplněný a podepsaný formulář doručený nejpozději ke stejnému datu v listinné podobě, v obálce s označením „bonifikace lékáren“ na adresu: VZP ČR – Ústředí, Bonifikace lékáren, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3, Česká republika.
 • V případě žádosti o bonifikaci pro více provozoven musí poskytovatel podat žádost pro každou provozovnu (lékárna/OOVL) samostatně.
 • Do projektu se mohou zapojit lékárny a odloučená oddělení pro výdej léčivých přípravků (dále i „OOVL“), která splňují tato základní kritéria:
  • a) Mají smlouvu s alespoň jednou zdravotní pojišťovnou.
  • b) Jsou jedinou lékárnou nebo OOVL poskytující lékárenskou péči v obci.
  • c) V dané spádové oblasti je alespoň jeden smluvní poskytovatel zdravotních služeb s nositelem výkonu – lékař.
  • d) Dojezdová doba k jiné nejbližší lékárně či OOVL je větší než 10 minut.
  • e) Provozovna měla za předchozí hospodářský rok příjem maximálně 6 milionů Kč z prostředků veřejného zdravotního pojištění (u OOVL, která nemá samostatné smluvní IČZ, bude doloženo formou čestného prohlášení, které je součástí formuláře).
 • Kritéria pro výplatu bonifikace:
  • a) poskytovatelé lékárenské péče se musí zavázat, že v konkrétní, doporučené lékárně či OOVL zajistí v průběhu celého roku 2020 minimální otevírací dobu 25 hodin týdně,
  • b) pro OOVL bude zřízeno vlastní IČZ nejpozději od 1. 1. 2020.
 • Žádosti budou posouzeny výběrovou komisí pro alokaci bonifikace poskytovatelům lékárenské péče v nedostupných oblastech v souladu s jejím jednacím řádem.
 • V případě přiznání bonifikace bude mít poskytovatel za rok 2020 nárok na maximální bonifikaci ve výši 600 tis. Kč za systém veřejného zdravotního pojištění.
 • Bonifikace bude hrazena formou pevné měsíční bonifikace rozdělené mezi jednotlivé zdravotní pojišťovny podle podílu pojištěnců v okrese, ve kterém lékárna provozuje své služby. Podmínkou je dodržení rozsahu stanovené minimální pracovní doby (25 hodin týdně). Konečná výše pevné měsíční bonifikace bude závislá na počtu žádostí doporučených výběrovou komisí.
 • Při splnění všech podmínek je finanční bonifikace zdravotními pojišťovnami garantována na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Vzhledem ke krátkým termínům vyzýváme provozovatele ­jedinečných lékáren a OOVL, aby podali žádost co nejrychleji. Do 2. kola nebude možné podávat nové žádosti, 2. kolo bude pouze odvolací.

Závěrem připomínáme, že jiný typ bonifikace obdrží také lékárny poskytující nonstop pohotovostní službu. Pravidla budou ­zdravotními pojišťovnami zveřejněna v polovině listopadu.

Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.,

PharmDr. Martin Kopecký,

Ph.D., Mgr. Michaela Bažantová


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 11

2019 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se