Lékárníci strávili své Dny v hutích


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 91, 2019, č. 11, s. 24-25

Před rokem, když jsme se loučili v Písku po 34. Lékárnických dnech, jsme malým filmem představili areál Dolních Vítkovic. Pojítkem mezi oběma místy byl věhlasný architekt Josef Ples­kot. V Písku se narodil a revitalizaci industriálního skanzenu hutí ve Vítkovicích navrhl, včetně Boltovy věže s kavárnou a multifunkční arény Gong.

A právě malý sál Gongu byl místem konání 35. Lékárnických dnů v letošním roce. Mé tradiční obavy z malé účasti se počátkem září znovu začaly naplňovat, bylo přihlášeno čtyřicet kolegů a vše objednáno, jen se čekalo na upřesnění počtu lidí kvůli jídlu a pití a ekonomickému zvládnutí celé akce. Nakonec ten kámen ze srdce spadl po 20. září, kdy se počet přihlášených začal blížit optimu a ustálil se až na počtu 200. Za poslední roky nejvyšší účast a za to patří všem, kteří u toho byli, poděkování.


V pátek 4. října ve vstupní aule Gongu kolegyně zaregistrovaly první příval účastníků. Aula byla i místem tradičního kulturního uvítání. Tentokrát nám zapěl v hodinovém vystoupení Ostravský smíšený sbor. V repertoáru měl hebrejské písně (nedávno sbor vystupoval v Izraeli), ale i řadu moravských lidových většinou v úpravě Leoše Janáčka. Malé občerstvení s douškem dobrého vínka pak navodilo příjemnou atmosféru úvodního večera.

V sobotu účastníky přivítal pozvaný náměstek primátora Ostravy ing. Zbyněk Pražák, který poznamenal, že počet lékáren od dob socialismu vzrostl v Ostravě z 29 na 84, což kvitoval, i když my lékárníci víme svoje, určitě by jich stačilo méně.


Celý odborný program čítal osmnáct půlhodinových přednášek, které byly rozděleny do šesti tematických bloků. První blok farmakoterapie v gynekologii zahájil prof. MUDr. Pavel Trávník z Brna přednáškou o současném pohledu na hormonální substituci s bezvadným porovnáním jednotlivých léčiv i lékových forem z hlediska účinku i bezpečnosti. Paní doktorka Eva Jirsová, ředitelka oddělení farmakovigilance SÚKL, podala krásný přehled rizikovosti léčiv přestupujících do mateřského mléka pro kojence. Klinický farmaceut PharmDr. Dalibor Černý z Nemocnice Na Homolce pak seznámil kolegy s fakty a mýty kolem hormonální kontracepce.


Blok farmakoterapie v dermatologii zahájila přednáškou o aktuál­ních možnostech léčby akné primářka kožního oddělení FN Ostrava MUDr. Yvetta Vantuchová. Její léčebná doporučení i rady pro pacienty mohou kolegové s výhodou použít pro konzultační činnost za tárou lékárny. Primář kožní kliniky FN U Svaté Anny v Brně MUDr. Miroslav Nečas pak sdělil nejčerstvější novinky v léčbě lupénky, především zmínil nové monoklonální protilátky, kterých v léčbě stále přibývá a jejich účinnost je stále vyšší a použití bezpečnější. Ostravský dermatolog MUDr. Radek Litvik pak poskytl přednáškou důležité rady ve strategii léčby nehtových mykóz, ale i důležitost prevence vzniku této nemoci.

Po obědové pauze následoval blok farmakoterapie v imunologii zahájený přednáškou doc. PharmDr. Jana Juřici z brněnské lékařské fakulty o farmakologii biologických léčiv, názvosloví, mechanismech působení a klinickém využití. PharmDr. Petr Jílek z FaF UK pak trefným způsobem popsal fakta a některé mylné představy o probioticích včetně toho, že někomu mohou pomoci a někomu naopak uškodit. Prof. MUDr. Martin Klabusay přednesl novinky v imunoterapii nádorových onemocnění s připomenutím loňských laureátů Nobelovy ceny J. Allisona a T. Honjo. Do imunologického bloku patřila i jedna nedělní přednáška, konkrétně Mýty a fakta o očkování v podání odborníka na slovo vzatého doc. MUDr. Rastislava Maďara z ostravské lékařské fakulty, který posluchače jednoznačně přesvědčil o důležitosti očkování i s praktickými ukázkami možných následků při ignorování vakcinace.

Blok minisympozií zahrnoval přednášku Mgr. Martiny Husárové o využití magistraliter přípravy ve veterinární medicíně a Mgr. Matej Jezný představil nové studie s mikronizovanou flavonoidní frakcí u chronické žilní insuficience a novou fixní kombinaci atorvastatinu s perindoprilem firmy Servier, generálního partnerem lékárnických dnů.

V podvečer se pro zájemce konala komentovaná prohlídka ­Dolních Vítkovic, cesta skrz vysokou pec vedla až do nebes – Boltovy věže s kavárnou. Společenský večer následoval v předsálí velké koncertní haly Gong, k tanci i poslechu hrála ostravská kapela Tango. Tak velký tančící kruh lékárníků ještě nebyl k vidění, velký prostor k tomu přímo sváděl. Účastníci nahlédli i do facsinujícího Pleskotova velkého sálu. Jídla a pití byl dostatek a jeho kvalita byla nesporná, kachní medailonky i uzená kýta v medové omáčce stály za to. Kolem druhé hodiny jsme se dostali do postele, abychom vstali svěží na nedělní program.

Lékárnice maminky, Mgr. Alexandra Hašková a Mgr. Karolína ­Romášková, představily v úvodní přednášce nedělního programu nejenom tento sympatický projekt, ale i možnosti fyto­terapie jako prostředek upevňující zdraví ženy. PharmDr. Marie Zajícová přidala střípek z historie farmaceutického průmyslu v moravskoslezském regionu, osobnost Gustava Hella jako ­zakladatele dnešního farmaceutického giganta – Tevy a jednotlivé historické etapy vývoje této firmy.

Oba děkani farmaceutických fakult doc. Radka Opatřilová a prof. Tomáš Šimůnek se pochlubili úspěchy svých škol na poli národním i mezinárodním a chystanými novinkami. Tradiční byla i přednáška prezidenta ČLnK PharmDr. Lubomíra Chudoby o ­novinkách v činnosti představenstva komory, které se tentokrát v Ostravě sešlo ke svému výjezdnímu zasedání a několik členů se lékárnických dnů zúčastnilo.

V programu organizátoři slavnostně poděkovali bývalé šéf­redaktorce ČČL Jarce Hořanské a zároveň i končícímu prezidentovi ČLnK Luboš Chudobovi za dlouholetou vzornou spolupráci s Českou farmaceutickou společností. Poslední sdělení o aktivitách ČFS ČLS JEP jsem za sebe a předsedu prof. Martina Doležala přednesl sám.

Představil jsem jednotlivé členy výboru společnosti, spolku v Ostravě i Sekce lékárenství. Ti všichni: Jana Kotlářová, Ivana Sokolová, Radek Oswald, Tonda Svoboda, spolu s pokladníkem ČFS Jirkou Kotlářem, vytvořili skvělý tým, který zorganizoval tuto odbornou akci. Myslím, že prostředí bývalých hutí bylo pro většinu kolegů příjemné a zajímavé, pro někoho možná příliš strohé a chladné, rezavé ale věřím, že kus srdce, který jsme lékárnickým dnům věnovali, bylo aspoň trochu v jejich atmosféře poznat.

Možná bude v příštím roce v říjnu prostředí kulturního stánku v libereckých Lidových sadech pro účastníky příjemnější. Všem účastníkům moc děkujeme, že přišli či přijeli a věříme v jejich trvalou přízeň.


Za organizátory

PharmDr. Pavel Grodza

předseda Sekce lékárenství ČFS ČLS JEP


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 11

2019 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se