Interaktivní dispenzační semináře za podpory společnosti Teva


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 91, 2019, č. 11, s. 20-21

Přihlašování pouze na www.lekarnici.cz – vzdělávací akce – nabídka kurzů pro lékárníky. Účastnický poplatek uhraďte podle pokynů při přihlášce: bankovním převodem na účet číslo: 35 – 7905240297/0100 vedený u KB, variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód semináře. Splatnost nejpozději 10 dnů před konáním semináře. Platba v hotovosti na místě není možná.

Semináře se mohou zúčastnit pouze předem přihlášení zájemci s řádně uhrazeným účastnickým poplatkem. Přihlášení účastníci bez zaplaceného poplatku budou z organizačních důvodů 10 dnů před konáním semináře ­odhlášeni a jejich místa budou uvolněna pro ostatní zájemce.

PROSINEC

3. 12. Nový Jičín (kód semináře: 19148)

salonek hotelu Praha, Lidická 128/6, 1. patro, od 18.00 hodin

Téma: Jaterní onemocnění a hepatotoxicita léčiv v kazuisti­kách – opakování opavského semináře z 26. 11. 2019

Anotace: Na semináři budou přednášena témata spojená s onemocněním jater a jejich léčby. Budou zmíněna také léčiva s hepatotoxickým potenciálem. Vše formou interaktivního přístupu a se zpracováním kazuistik z dané oblasti.

Lektoři: PharmDr. Marie Zajícová, PharmDr. Petra Schreierová a MUDr. Ivo Hiemer

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

3. 12. Praha (kód semináře: 19151)

Sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, Praha 4, od 16.30 hodin

Téma: Lékové alergie, hypersenzitivní reakce a léčiva

Anotace: Stále častěji se u pacientů setkáváme s anamnézou aler­gické reakce na léčiva. Zaměříme se předvídatelné hypersenzitivní reakce a rizika zkřížené reakce, etiologie pruritu a možnosti terapie.

Lektoři: PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., MUDr. Hana Suchánková, Ph.D.

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

14. 12. Olomouc (kód semináře: 19126)

LF UP Olomouc, Ústav Farmakologie – seminární místnost, Hněvotínská 3, od 9.30 hodin

Téma: Farmaceutická péče a lékové problémy u pacientů po cévních mozkových příhodách – opakování olomouckého semináře z 2. 11. 2019

Anotace: Na semináři bude diskutována léčba jednotlivých forem cévních mozkových příhod se zaměřením na dvě nejčastější – ischemická (makroangiopatie, mikroangiopatie, kardioembolizace) a hemorrhagická. Diskutovány budou také lékové problémy farmak používaných k léčbě cévních mozkových příhod.

Lektoři: PharmDr. Martin Doseděl, MUDr. Petr Polidar

Poplatek: 400 Kč, počet bodů: 16

SEMINÁŘ

Léčebné konopí v lékárenské praxi

Rádi bychom vás pozvali na připravované semináře – Léčebné konopí v lékárenské praxi, které se v roce 2019 uskuteční v Olomouci a v první polovině roku 2020 ve městech Brno, Ostrava, Hradec Králové, Plzeň, České Budějovice, Jihlava, Pardubice a Zlín.

Seminář bude věnován problematice léčebného konopí, která je v současné době aktuální z pohledu vzrůstající četnosti předepisování a zpracování této suroviny v lékárnách napříč Českou republikou.

Prezentována budou témata, která jsou stěžejní pro farmaceuty při přípravě lékových forem z léčebného konopí a při dispenzaci a poradenství pacientům, kteří přicházejí do lékáren. Seminář bude rovněž doplněn o klinický pohled lékaře předepisujícího léčebné konopí s prezentací kazuistik. Dojde také k představení zdravotnických prostředků, které jsou schváleny pro inhalační podání léčebného konopí v České republice.

Datum semináře: 4. 12. 2019

Čas semináře: 17.30 až 20.50 hodin

Místo konání: BEA centrum Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1

Pořadatel: Oddělení vzdělávání ČLnK

Přednášející: PharmDr. Jaroslav Peč, Ph.D., MUDr. Radovan Hřib

Poplatek pro lékárníky: 400 Kč

Poplatek pro farmaceutické asistenty: 700 Kč

Po přihlášení platbu zašlete na účet č. 35-7905240297/0100, variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód semináře 19179

Akce je ohodnocena 8 body do systému celoživotního vzdělávání lékárníků.

Akce je určena pro farmaceuty a farmaceutické asistenty.

Přihlášení farmaceutických asistentů probíhá přes tel.: +420 737 532 819

Partnerem semináře je společnost Canopy Growth Czech s. r. o.

 

GARANTOVANÝ KURZ

Základy poskytování odborných konzultací pacientům v lékárně včetně řešení lékových problémů

Cílem kurzu je připravit farmaceuta na poskytování odborných konzultací v lékárně. Lege artis prováděná konzultační činnost v lékárně se v řadě aspektů liší od ostatních činností lékárníka. Pozornost proto bude mimo jiné věnována nezbytnému prostorovému, materiálnímu a personálnímu vybavení, způsobu dokumentace této činnosti nebo komunikaci s pacientem. Další část bude zaměřena na informační zdroje vhodné a dostupné pro konzultační činnost (příklady zdrojů, metodika práce s nimi, interpretace nalezených informací) a základy medicíny založené na důkazech jako nezbytné předpoklady např. pro identifikaci a řešení lékových problémů. Kurz si dále klade za cíl předat účastníkům znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro vedení konzultace nebo management konkrétních lékových problémů s ohledem na specifika konzultační činnosti. Kurz bude veden interaktivním způsobem, účastníci budou moci diskutovat úkoly v menších skupinách. Teoretický výklad bude vždy doprovázen vhodnou obrazovou dokumentací a různě strukturovanými kazuistikami z praxe.

Kurz je určen pro farmaceuty.

Datum a čas konání:

17. 1. 2020 od 9.00 do 19.00 hodin

18. 1. 2020 od 9.00 do 17.00 hodin

Místo konání: Česká lékárnická komora – Rozárčina 1422/9, Praha 4

Poplatek: 3 000 Kč

Pořadatel: Oddělení vzdělávání ČLnK– LA

Přednášející: PharmDr. Jana Šolínová, PharmDr. Aleš Mareček, PharmDr. Josef Malý, Ph.D., PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.

Přihlašování pro lékárníky na www.lekarnici.cz – sekce – vzdělávání – akce pořádané ČLnK.

Po přihlášení platbu zašlete na účet 35-7905240297/0100 – variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód semináře (20250)

Akce je ohodnocena 40 body do systému celoživotního vzdělávání lékárníků.Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 11

2019 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se