Interaktivní dispenzační semináře za podpory společnosti Teva


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 91, 2019, č. 4, s. 15-17

Přihlašování pouze na www.lekarnici.cz – vzdělávací akce – nabídka kurzů pro lékárníky. Účastnický poplatek (350 Kč, není-li uvedeno jinak) uhraďte podle pokynů při přihlášce: bankovním převodem na účet číslo: 35 – 7905240297/0100 vedený u KB, variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód semináře. Splatnost nejpozději 10 dnů před konáním semináře.
Platba v hotovosti na místě není možná.

Semináře se mohou zúčastnit pouze předem přihlášení zájemci s řádně uhrazeným účastnickým poplatkem. Přihlášení účastníci bez zaplaceného poplatku budou z organizačních důvodů 10 dnů před konáním semináře odhlášeni a jejich místa budou uvolněna pro ostatní zájemce.

KVĚTEN

13. 5. Olomouc (kód semináře: 19030)

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, salónek
ORION, od 17.00 hodin

Téma: Onemocnění horního GIT a pankreatu

Anotace: Záněty slinivky, vředová choroba žaludku a porucha hybnosti jícnu z pohledu internisty.

Lektoři:
MUDr. Hana Mašková/ MUDr. Michaela Šramková
a PharmDr. Bc. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Počet bodů: 12

13. 5. Praha (kód semináře: 19044)

Pavilon B. Braun Dialog, Budínova 2464/2b, od 16.30 hodin

Téma: Minerálové dysbalance v kazuistikách II – opakování pražského semináře z 18. 2. 2019

Anotace: Ústřední linií semináře bude pacient se závažným stupněm renální insuficience. Seminář se bude zabývat mj.
výživou u těchto pacientů, sekundární hyperparatyreozou a možnostmi jejího ovlivnění, postavením vazačů fosfátů, kalcimimetik, či rozdíly mezi jednotlivými formami vitaminu D. Součástí budou kazuistiky z běžné dispenzační praxe – pacient
s CHRI stupně 4 v lékárně.

Lektoři: PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., MUDr. Hana Suchánková, Ph.D.

Počet bodů: 12

14. 5. Zlín (kód semináře: 19045)

SZS a VOŠZ Zlín Příluky, Broučkova 372, od 17.00 hodin

Téma: Onemocnění horního GIT a pankreatu – opakování olomouckého semináře z 13. 5. 2019

Anotace: Záněty slinivky, vředová choroba žaludku a porucha hybnosti jícnu z pohledu internisty.

Lektoři: MUDr. Hana Mašková/ MUDr. Michaela Šramková, PharmDr. Bc. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Počet bodů: 12

15. 5. Uherské Hradiště (kód semináře: 19046)

EDUHA s. r. o., Studentské náměstí, č. p. 1531 (budova Centrum celoživotního vzdělávání), od 17.00 hodin

Téma: Onemocnění horního GIT a pankreatu – opakování olomouckého semináře z 13. 5. 2019

Anotace: Záněty slinivky, vředová choroba žaludku a porucha hybnosti jícnu z pohledu internisty.

Lektoři: MUDr. Hana Mašková/ MUDr. Michaela Šramková a PharmDr. Bc. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Počet bodů: 12

15. 5. Pardubice (kód semináře: 19047)

Nemocnice Pardubického kraje, Kyjevská 44, od 18.00 hodin

Téma: Diabetes mellitus

Lektoři: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Počet bodů: 14

16. 5. Ostrava (kód semináře: 19048)

Mariánské nám. 480/5, DTO CZ, s. r. o.; II. patro, č. 432, od 17.00 hodin

Téma: Onemocnění horního GIT a pankreatu – opakování olomouckého semináře z 13. 5. 2019

Anotace: Záněty slinivky, vředová choroba žaludku a porucha hybnosti jícnu z pohledu internisty.

Lektoři: MUDr. Hana Mašková/ MUDr. Michaela Šramková a PharmDr. Bc. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Počet bodů: 12

16. 5. Hodonín (kód semináře: 19049)

Nemocnice TGM Hodonín, Purkyňova 2731/11, od 18.00 hodin

Téma: Léčba v pediatrii II

Lektoři: prof. RNDr. Jiří Vlček CSc., MUDr. Kateřina Štichhauerová

Počet bodů: 14

18. 5. Olomouc (kód semináře: 19050)

RCO, Jeremenkova 40B, salónek ORION, od 9.00 hodin

Téma: Onemocnění horního GIT a pankreatu – opakování olomouckého semináře z 13. 5. 2019

Anotace: Záněty slinivky, vředová choroba žaludku a porucha hybnosti jícnu z pohledu internisty.

Lektoři: MUDr. Hana Mašková/ MUDr. Michaela Šramková a PharmDr. Bc. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Počet bodů: 12

22. 5. Brno (kód semináře: 19051)

Kounicova 67a, od 16.15 hodin

Téma: Onemocnění horního GIT a pankreatu – opakování olomouckého semináře z 13. 5. 2019

Anotace: Záněty slinivky, vředová choroba žaludku a porucha hybnosti jícnu z pohledu internisty.

Lektoři: MUDr. Hana Mašková/ MUDr. Michaela Šramková a PharmDr. Bc. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Počet bodů: 12

22. 5. Praha (kód semináře: 19052) – POZOR, ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ

Sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, od 17.30 hodin

Téma: Farmakoterapie v psychiatrii II

Anotace: Psychiatrická medikace v geriatrii.

Lektoři: PharmDr. Ivana Tašková, MUDr. Věra Šantrůčková

Počet bodů: 12

29. 5. Česká Lípa (kód semináře: 19053)

Obchodní akademie Česká Lípa, nám. Osvobození 422,
od 17.30 hodin

Téma: Základní lékové problémy při dispenzaci IV. –
opakování libereckého semináře z 30. 3. 2019

Anotace: Co je to lékový problém? Jaká je jeho závažnost? Lze ho nějak vyřešit přímo v lékárně? S jakými lékovými problémy se setkáváte nejčastěji? – Seminář pro začátečníky i mírně pokročilé. Tentokrát bude zaměřen na použití psychofarmak v ordinaci praktického lékaře.

Lektoři: MUDr. Zuzana Kofferová, PharmDr. Aleš Mareček

Počet bodů: 12

ČERVEN

5. 6. Praha (kód semináře: 19055)

Sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, od 17.30 hodin

Téma: Farmakoterapie v psychiatrii II – opakování pražského semináře z 22. 5. 2019

Anotace: Psychiatrická medikace v geriatrii.

Lektoři: PharmDr. Ivana Tašková, MUDr. Věra Šantrůčková

Počet bodů: 12

12. 6. Hradec Králové (kód semináře: 19056)

Lékárna FN, seminární místnost, Sokolská 581, od 18.00 hodin

Téma: Kazuistiky z ordinace diabetologa

Lektoři:
PharmDr. Pavlína Pastyříková,
PharmDr. Martina Maříková, MUDr. Martina Lášticová

Počet bodů: 12

26. 6. Pardubice (kód semináře: 19057)

Nemocnice Pardubického kraje, Kyjevská 44, od 18.00 hodin

Téma: CHOPN

Lektoři:
prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.,
doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Počet bodů: 14

GARANTOVANÝ KURZ ČLnK

Základy poskytování odborných konzultací pacientům v lékárně včetně řešení lékových problémů

Cílem je připravit farmaceuta na poskytování odborných konzultací v lékárně. Lege artis prováděná konzultační činnost v lékárně se v řadě aspektů liší od ostatních činností lékárníka. Pozornost proto bude mimo jiné věnována nezbytnému prostorovému, materiálnímu a personálnímu vybavení, způsobu dokumentace této činnosti nebo komunikaci s pacientem.
Další část bude zaměřena na informační zdroje vhodné a dostupné pro konzultační činnost (příklady zdrojů, metodika práce s nimi, interpretace nalezených informací) a základy medicíny založené na důkazech jako nezbytné předpoklady např. pro identifikaci a řešení lékových problémů. Kurz si dále klade za cíl předat účastníkům znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro vedení konzultace nebo management konkrétních lékových problémů s ohledem na specifika konzultační činnosti. Kurz bude veden interaktivním způsobem, účastníci budou moci ­diskutovat úkoly v menších skupinách. Teoretický výklad bude vždy doprovázen vhodnou obrazovou dokumentací a různě strukturovanými kazuistikami z praxe.

Místo a termín konání:
Česká lékárnická komora
Rozárčina 9, Praha 4
24. 5. 2019, 9.00–19.00 hodin
25. 5. 2019, 9.00–17.00 hodin

Pořadatel: Oddělení vzdělávání ČLnK

Přednášející: PharmDr. Jana Šolínová, PharmDr. Aleš Mareček, PharmDr. Josef Malý, Ph.D., PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.

Přihlašování pro lékárníky na www.lekarnici.cz  – sekce – vzdělávání – akce pořádané ČLnK.

Poplatek: 2 000 Kč. Po přihlášení platbu zašlete na účet
35-7905240297/0100 – variabilní symbol: členské číslo
účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol:
kód semináře (19136)

40 bodů do systému celoživotního vzdělávání lékárníků.

Nebojte se zachránit život 2019

Česká lékárnická komora připravila pro rok 2019 pokračování kampaně Nebojte se zachránit život. Partnerem projektu je stejně jako v předešlých ročnících společnost Teva Pharmaceuticals.
Letošní kurzy první pomoci budou opět probíhat na úrovni okresních sdružení, organizačně však doznají určitých změn. Oproti předchozím ročníkům budou jednotlivé kurzy delší
(nově 3x 60 minut) s rozšířenou teoretickou a zejména praktickou částí, aby měl každý účastník dostatečný prostor k nácviku resuscitačních technik. Program kurzů bude jednotný (dříve základní a pokračovací) a bude se moci přihlásit kterýkoliv zájemce bez dalších podmínek (účast na základním kurzu, absolvování ­webináře). Přesto však zhlédnutí webinářů k první pomoci,
které jsou zdarma k dispozici na webu ČLnK, jako přípravu
na kurz vřele doporučujeme.

Programem kurzů bude teorie a praktický nácvik resuscitace dospělého i dítěte, postupy u dušení cizím tělesem, resuscitace s automatizovaným externím defibrilátorem (AED), dýchání samorozpínacím vakem, nácvik aplikace adrenalinu trenažérem autoinjektoru a zastavení masivního zevního krvácení.

Letošní kurzy budou zajišťovat dva lektorské týmy. Setkáte se s tradičním lektorem dřívějších ročníků MUDr. Jiřím Pokorným, Ph.D., nebo s lektory společnosti Jak zachránit život.
Celkově připravujeme 45 kurzů s kapacitou 750 účastníků.

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost navštívit praktický kurz v místě svého bydliště. Pokud jste zatím nevyzkoušeli kurzy minulých ročníků, rozhodně neváhejte. Pokud jste kurz již absolvovali, nebojte se přihlásit znovu – určitě se dozvíte něco nového a upevníte si znalosti a především praktické dovednosti z nácviku resuscitačních technik. Zachránit život může každý z nás!

Semináře jsou určeny pro farmaceuty i pro farmaceutické ­asistenty.

Délka akce: 180 minut

Přednášející z firem: Pomamed, s. r. o., Jak zachránit život, s. r. o.

Body: 8

Cena: 300 Kč

Přihlašování pro lékárníky: www.lekarnici.cz v sekci Vzdělávání – Akce pořádané ČLnK, pro farmaceutické asistenty na tel.: 731 137 302.

Sponzorem kampaně je Teva Pharmaceuticals.

Poskytovatelem AED je společnost OMS – MEDI s. r. o.


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 4

2019 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se