Zapojování pražských lékáren do systému města – nově elektronicky


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 91, 2019, č. 4, s. 18

V souladu s plněním povinností vyplývajících z § 89 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“) je lékárna povinna převzít nepoužitelná léčiva (katalogové číslo 200132 kategorie „N“) odevzdaná fyzickými osobami (občané).

V současné době je sběr nepoužitelných léčiv pocházejících od občanů zajištěn na základě smlouvy mezi hl. m. ­Prahou a spol. EKOM CZ a. s., Průmyslová 1472/11, Praha 10, IČO 26462061, přičemž hl. m. Praha uvedenou službu provádí na místo úhrad nákladů jednotlivým lékárnám v souladu s ustanovením § 89 odst. 2) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v zájmu zjednodušení systému a omezení administrativní náročnosti. K dnešnímu dni je v systému hl. m. Prahy zapojeno cca 320 lékáren na celém území hl. m. Prahy, služba je plně hrazena z jeho rozpočtu, přičemž vynaložené finanční prostředky jsou následně Praze refundovány Ministerstvem financí.

Pro zapojení do systému nabízí nově hl. m. Praha provozovatelům lékáren on-line formulář, kam vyplní identifikační údaje provozovatele a lékárny, která by měla být nově zahrnuta do svozů, připojí požadované přílohy a formulář odešlou zpět na Magistrát hl. m. Prahy prostřednictvím systému „Komplexní systém naklá­dá­ní s komunálním odpadem“ (KSNKO). ­Systém KSNKO byl ­zalo­žen v roce 2012 primárně pro potřeby dohledu nad sta­novišti tříděného odpadu, ale systém je průběžně rozvíjen a rozšiřován o další vrstvy, mimo jiné slouží i občanům, kteří si ve volně přístupné mapě mohou najít nejbližší stanoviště tří­děného od­pa­du, přistavení velkoobjemového kontejneru na objemný odpad či bioodpad apod. Nová funkcionalita pro potřeby zapojo­vání lékáren celý administrativní postup zjednoduší a zefektivní. Provozovatelé lékáren naleznou odkaz na on-line formulář a další informace na webovém portálu životního prostředí hl. m. Prahy odpady.praha.eu.

Nepoužitelná léčiva, jejichž původcem je lékárna, a další odpady vznikající lé­kár­ně má lékárna povinnost shromažďovat odděleně od léčiv odevzdaných občany a tyto odpady má povinnost předávat oprávněné osobě na základě vlastní smlou­vy na náklady lékárny, na tyto odpady se systém obce nevztahuje. A jakožto původce těchto odpadů musí poté provozovatel lékárny postupovat v souladu s § 39 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech (tzn. například při překročení ohlašovacích limitů, tedy v případě, že souhrnné množství odpadů provozovatele lékárny za území celé ČR překročí ohlašovací limity, vzniká provozovateli povinnost podání Hlášení o odpadech v sou­ladu s odst. 2 § 39 zákona o odpadech).

Magistrát hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 4

2019 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se