Molekula měsíce


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 91, 2019, č. 4, s. 19

Lorlatinib (PF-6463922)

IUPAC: (10R)-7-Amino-12-fluoro -
2,10,16-trimethyl-15-oxo-10,15,16,17-tetrahydro-2H-4,8-methenopyrazolo[4,3-h][2,5,11]benzoxadiazacyclotetradecine-3-carbonitrile

Sumární vzorec: C22H20FN5O2

Molekulová hmotnost: 405,433 g/mol


Lorlatinib (Lo) je nové antineoplastikum firmy Pfizer. Jde o inhibitor ALK a receptorové tyrozinkinázy ROS1. Lo byl použit ve studiích zkoumajících léčbu nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) pozitivního na anaplastickou lymfomovou kinázu (ALK). Navzdory počátečním příznivým odezvám na použití různých inhibitorů ALK je však prakticky téměř zaručeno, že u všech pacientů s daným stavem se rozvine progrese tumoru nebo rezistence na současnou léčbu. U pa­cientů s ALK-pozitivním metastatickým NSCLC se jeví Lo jako nejoptimálnější alternativa v léčebném postupu u nemoci podle posledního schválení FDA v listopadu 2018 v indikaci léčby onemocnění pacientů (přípravek Lorbrena®100mg tbl.), kteří progredovali i po užití první a druhé generace inhibitorů tyrozinkinázy jako je krizotinib, alektinib nebo ceritinib po dobu 28 dnů. Schopnost Lo prostupovat přes hematoencefalickou bariéru usnadňuje jeho schopnost léčit také progresivní nebo zhoršující se mozkové metastázy. Preklinické studie probíhají i u neuroblastomu. Z nežádoucích účinků se může objevit porucha srdečního rytmu (AV blok – 1 %), poruchy CNS (halucinace, deprese, poruchy kognice), periferní neuropatie, zvýšené hladiny cholesterolu a triglyceridů (17 %), dechové obtíže (1,4 %), nefrotoxicita, hepatotoxicita.

Zdroje: Internet

Stránku připravil: PharmDr. Pavel GRODZA, panacea@iol.cz


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 4

2019 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se