Světové dny zdraví - duben


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 91, 2019, č. 4, s. 31

V dubnu si ze světových dnů vyhlašovaných WHO připomínáme Světový den zdraví, Světový a evropský imunizační týden, Světový den boje proti malárii. Z jiných mezinárodních dnů souvisejících se zdravím Světový den informovanosti (povědomí) o autismu, Světový den Parkinsonovy choroby, Světový den hemofilie, Evropský den práv pacientů a Světový den pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Z dalších významných dní je to například Světový den boje proti meningitidě.

Mezinárodní/světový den imunologie (International Day of Immunology, IDI)

Imunologie byla založena na konci 19. století a od počátku byla mezinárodní a interdisciplinární disciplínou. Za otce zakladatele či spoluzakladatele oboru se pokládá více osob, namátkou z nich jmenujme například Edwarda Jennera, Louise Pasteura a Ilju Iljiče Mečníkova.

Den imunologie byl ustanoven v roce 2005 Evropskou federací imunologických společností (European Federation of Immunology Societies, EFIS) a Mezi­národní unií imunologických společností (International Union of Immunology Societies, IUIS), aby imunologické společnosti každoročně prosazovaly a šířily tuto disciplínu mezi občany a zdůrazňovaly její význam v prevenci, diagnostice a léčbě onemocnění, která vznikají v důsledku jejích změn. Za Den imunologie bylo zvoleno datum 29. duben. Od roku 2007 si IDI připomínáme celosvětově, přičemž se v jednotlivých letech věnuje určité konkrétní oblasti – příklady z posledních pěti let přibližuje tabulka.

Rok Téma

2015 Imunologie a výzvy lidského zdraví

2016 Imunoterapie

2017 Preventabilní pandemie

2018 Zaměření na tuberkulózuVývoj vakcíny proti TBC

2019 Blokáda tzv. kontrolních bodů („checkpoints“) imunitní odpovědi (imunoterapie)

Časově IDI spadá do širší aktivity, do období, kdy končí Světový týden primárních imunodeficiencí (World PI week) – 22. až 29. dubna 2019.

Primární imunodeficience (PI) jsou vzácná onemocnění, která se vyskytují, pokud imunitní systém člověka chybí nebo nefunguje správně. Jedná-li se o vadu imunitního systému, která je zděděná (přenášena geny), nazývá se primární imunodeficience.

Poslání Světového týdne PI spočívá v nabídce příležitosti informovat a vzdělávat tvůrce zdravotní politiky, školy a rodiny a širokou veřejnost o PI, aby se PI co nejrychleji diagnostikovala a nastavila její optimální léčba. Prostřednictvím akcí a aktivit podporujících varovné příznaky PI se může globální komunita spojit a přinést pozitivní změny ve zdravotnických systémech a postupech po celém světě na podporu lidí žijících s PI.

První imunodeficience, Brutonova ­agamaglobulinémie, byla popsána v 50. letech 20. století.

Úspěchy v imunologii můžeme ilustrovat na přehledu laureátů Nobelovy ceny. Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství za práce z oblasti imunologie získali v roce:

1960 Frank Macfarlane Burnet a Peter Brian Medawar za objev získané imunologické tolerance

1980 Jean Dausset a George Davis Snell za objevy geneticky určených buněčných povrchových struktur, které řídí imunologickou reakci

1984 Niels Kaj Jerne, Georges Jean Köhler a César Milstein za teorie o specifické stavbě a řízení imunitního systému a za objev principu tvorby monoklonálních protilátek

1987 Susumu Tonegawa za objev genetických základů pro vznik variability protilátek

1989 John Michael Bishop a Harold Eliot Varmus za objev buněčného původu onkogenních retrovirů

1996 Peter Charles Doherty a Rolf Martin Zinkernagel za objevy specifickými buňkami zprostředkované obrany imunitního systému

2011 Bruce Alan Beatler, Jules A Hoffmann a Ralph Marvin Steinman za jejich objevy týkající se aktivace vrozené imunity

2018 James Patrick Allison a Tasuku Hondžó za objevy protinádorové terapie potlačením negativní imunitní regulace.

Literatura u autora.

Doc. RNDr. Jozef KOLÁŘ, CSc.

Česká farmaceutická společnost


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 4

2019 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se