Červená fermentovaná rýže


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 92, 2020, č. 1, s. 33

Červená fermentovaná rýže (Red Yeast Rice – RYR) se po staletí používá ve východoasijských zemích (Čína, Japonsko, Korea) jako barvivo a koření při přípravě potravin (např. rybích past, rýžového vína, červeného sójového tvarohu, nakládané zeleniny a masa) a v lidové medicíně. Získává se fermentací rýže seté (Oryza sativa) několika druhy hub rodu Monas­cus (M. purpureus, M. pilosus, M. frorida­nus, M. ruber). Při fermentaci vzniká směs bioaktivních metabolitů jako jsou např. polyketidové pigmenty, mastné kyseliny (oleová, linolová, linolenová, palmitová, stearová), fytosteroly (β-sitosterol, stigmasterol), pigmenty (monascorubin, monascin), isoflavony a monakoliny. Nejaktivnější metabolit je lakton monakolin K (MonK), který je strukturně identický s lovastatinem a stejně jako on způsobuje reverzibilní inhibici 3-hydroxy-3-methyl--glutaryl-koenzym A reduktázy (HMG- -CoA-reduktázy), klíčového enzymu ­endogenní syntézy cholesterolu.

V EU není RYR povolenou přídatnou látkou do potravin, tedy nesmí se používat jako barvivo, ale může být použita jako potravinový doplněk a její aktivní složka MonK má schválené zdravotní tvrzení: „MonK z červené fermentované rýže přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi.“ Toto tvrzení lze použít pouze pro doplňky stravy, které poskytují denní příjem 10 mg MonK z RYR a současně musí být spotřebitel informován o tom, že příznivého účinku se dosáhne při denním příjmu 10 mg MonK z RYR. Odborníci EFSA při jeho schvalování vycházeli z randomizovaných kontrolovaných klinických studií a z jejich metaanalýz. Z výsledků meta­analýzy 20 randomizovaných klinických studií publikovaných v databázích Medline a Embase, ve kterých bylo zahrnuto 6 633 pacientů, kteří dostávali RYR s obsahem 4,8–24 mg MonK denně, vyplynulo, že extrakt RYR snižoval hladinu LDL ve srovnání s placebem přibližně o 1,02 mmol/l a tyto výsledky se nelišily od kontrolní skupiny se statinovou terapií. Incidence poškození jater a ledvin se pohybovala do 5 %, přičemž riziko jejich vzniku, stejně jako riziko myopatie, bylo v obou skupinách srovnatelné. Je však třeba podotknout, že výsledky metaanalýzy byly ovlivněny nižší kvalitou některých zahrnutých studií, a ne vždy definovanými dávkami MonK. Přípravky s extraktem RYR mohou být přínosné pro pacienty netolerující konvenční statiny. Možný pozitivní přínos RYR v léčbě dyslipidémie je jednoznačný. Autoři metaanalýzy údajů o bezpečnosti odvozených z dostupných klinických studií, která zahrnovala celkem 8 535 subjektů, došli k závěru, že u velkého množství jedinců s hypercholesterolémií je léčba RYR bezpečná a dobře tolerovaná. Ale i přesto je před a během podávání důležité myslet jednak na možné nežádoucí účinky a in­terakce s léky a potravinami, které se mohou podobat těm popsaným u lovastatinu (statinů), a zároveň na rizika spojená s užíváním preparátů s RYR, které nemají standardizovaný obsah MonK, a které obsahují i další biologicky aktivní látky.

Opatrnost je namístě při současném užívání produktů z RYR a statinů, protože by mohlo dojít k předávkování a závažným nežádoucím účinkům. RYR by měla být používána s opatrností u pacientů, kteří konzumují značné množství alkoholu a/nebo mají v anamnéze onemocnění jater. Zcela je kontraindikována u těhotných žen a nedoporučuje se ani během kojení. Mezi vedlejší účinky extraktu RYR může patřit snížení endogenní biosyntézy CoQ10 (jako důsledek inhibice HMG--CoA-reduktázy) a následné snížení jeho koncentrace v játrech a srdci. Při vyčerpání CoQ10, nastane bolest svalů, únava, bolest a další související nežádoucí účinky. Mezi hlášené nežádoucí účinky patří symptomatická myopatie, gastrointestinální příznaky, zvýšené hladiny jaterních enzymů. V individuálních případech byla RYR přisuzována exacerbace myasthenia gravis, rhabdomyolýza, rozvoj erektilní dysfunkce, akutní hepatitida. MonK je metabolizován pomocí CYP3A4, inhibitory této izoformy enzymu P450 mohou proto zvyšovat koncentrace jeho aktivní formy a tím zvýšit riziko nežádoucích účinků. Mezi tyto inhibitory patří např. fibráty (klofibrát, fenofibrát), cyklosporiny, azolová antimykotika (itrakonazol, fluconazol), makrolidová antibiotika (klaritromycin, erythromycin), inhibitory proteázy (ritonavir, indinavir), verapamil, diltiazem, aprepitant, amiodaron, grapefruitová šťáva konzumovaná ve velkém množství. Vyšších koncentrací lovastatin dosahuje při podání bezprostředně po jídle oproti podání na lačno. Riziko myopatie zvyšuje také současné užívání RYR a vysokých dávek kyseliny nikotinové. U některých pacientů užívajících warfarin a současně lovastatin bylo hlášeno krvácení a/nebo zvýšené INR. Dále existuje jasný důkaz, že lovastatin inhibuje efluxní transportní membránový protein P-glykoprotein, který se vyskytuje převážně v exkrečních tkáních a aktivně transportuje z buněk nejen endogenní látky (steroidy, cytokiny) ale i potenciálně toxická xenobiotika. Inhibiční účinek MonK na tento transportér tak může významně ovlivnit biologickou dostupnost a distribuci léčiv. Za zmínku také stojí, že je důležité dávat si pozor na původ a kvalitu přípravků s extraktem RYR, protože jedním ze sekundárních metabolitů, který produkuje M. purpureus je polyketid citrinin. Jedná se o známý mykotoxin, který způsobuje poškození ledvin a narušuje metabolické procesy v játrech.

Extrakt RYR se na prevenci kardiovaskulárních chorob podílí nejen snižováním cholesterolu, ale také antiaterosklerotickými účinky (zlepšuje endoteliální funkce). Experimentální výsledky ukázaly, že extrakt RYR účinně reguluje endotelovou adhezi indukovanou homocysteinem, snižuje tvorbu intracelulárních reaktivních forem kyslíku (ROS) a aktivaci NF-κB. Preklinické in vivo experimenty potvrdily také antihypertenzivní účinek RYR.Mgr. Věra KlimešováLaboratoře aplikovaného výzkumua vývoje společnosti Fytopharma

Zdroj: www.fytoinstitute.eu


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 1

2020 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se