Co zaznělo na 14. Evropském setkání lékárnic?


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 92, 2020, č. 1, s. 27-28

Drážďany 22.–24. 11. 2019 – po tomto víkendu se Drážďany nechvalně proslavily miliardovou krádeží šperků ze slavné klenotnice Grünes Gewölbe. My jsme ale opouštěly saskou metropoli naplněny zcela jinými poklady. Na atmosféru ryze ženského setkání, navázání nových přátelství a nabitý program plný zahraniční inspirace se nedá zapomenout. Konalo se zde 14. Evropské setkání lékárnic. Mohly jsme být u toho.

Co nás na celém konferenčním dni nejvíce nadchlo, bylo představení německého projektu ARMIN (Arzneimittelinitiative Sachsen-Thüringen), komplexního konceptu založeného na interdisciplinárním přístupu, jež vyvinula ABDA – Federal Union of German Associations of Pharmacists a Federal Association of Statutory Health Insurance Physicians. Celou koncepci projektu přednesl pan doktor Sebastian Michael z Německa, lékárník a lektor pro Bionorica SE, SEMEDI a Saskou farmaceutickou komoru a člen správní rady SAV (Saxon Association of Pharmacists), a s ní shrnul hlavní myšlenku celého projektu – možnost spolupráce mezi lékárníky a praktickými lékaři. Celá platforma byla vyvinuta na základě vnímání problému s rostoucím počtem vydaných léků, jak na předpis, tak volně prodejných, stejně jako rostoucím podílem pacientů s polymedikací a rizikem nežádoucích účinků léků. Koncepce je funkční od roku 2014 a má ​​za cíl zlepšit účinnost a bezpečnost farmakoterapie. Její program se skládá ze tří složek: (1) přednostní generické preskripce, (2) přednostního předepisování léků první volby podle katalogu léků a (3) managementu léků (medication management, MM). Data byla integrována do softwarů lékařů a lékáren a stanovuje účinné látky, které byly předepsány, a výdej odpovídajícího léku. Pro MM byly vyvinuty procesy a odpovědnosti, jakož i technická infrastruktura, která umožňuje elektronickou výměnu dat o medikaci pacientů.

Do září 2019 se projektu ARMIN zúčastnilo 546 lékařů, 969 lékárníků a přibližně 5 794 pacientů. Z toho 309 lékařů a 328 lékárníků bylo technicky schopno nabídnout MM. První hodnocení poukázalo na výhody pro pacienty, pokud jde o jejich pocit bezpečí, a na lepší dodržování léčebného plánu v jejich každodenním životě. Z dotázaných pacientů 65 % uvedlo výrazné zlepšení jejich vztahu k praktickému lékaři, a 72 % k jejich lékárníkovi. Projekt ARMIN představuje slibný interdisciplinární koncept. Budoucí vyhodnocení ukáže, do jaké míry může tento koncept přispět k bezpečnější léčbě pacientů. Důležitým faktem je, že tuto službu mají jak lékaři, tak lékárnici hrazenou pojišťovnami. Dalším aspektem bylo, že do této spolupráce jsou zapojeni lékárnici ze všech segmentů lékárenství. Mohlo by se jednat o inspiraci pro podporu lékového záznamu i u nás v České republice?

Až nepřirozeně idealistickou představu ohledně FMD (Falsified Medicines Directive), směrnice Evropské unie o padělaných léčivech platná od 9. února 2019, přednesla Ulrike Kreysa, ­viceprezidentka společnosti GS1 Healthcare, v níž 15 let působí na pozici globálního lídra ve zdravotnictví. Spolupracuje se všemi zúčastněnými stranami v rámci dodavatelských řetězců po celém světě na zlepšení bezpečnosti pacientů a efektivity léčby a s regulačními orgány k dosažení celosvětové harmonizace. ­Hovořila o cílech směrnice – zvýšení bezpečnosti dodavatelského řetězce v celé Evropě a zaručení bezpečnosti pacientů obranou proti padělaným lékům.

Upozornila však také na fakt, že implementace směrnice vyžaduje změnu procesů a investice do nových technologií od všech zúčastněných stran, včetně veřejných i nemocničních lékáren a přináší stále mnoho příkoří, jako zbytečné alerty či nezapojení všech lékáren. V souvislosti s tím zmínila výsledky posledních statistik, ze kterých vyplývá, že 20 % evropských lékáren stále není připojených v souladu s implementací směrnice FMD.

Mgr. Alexandra Hašková, Mgr. Michaela Bažantová a Lucie
Kovářová navazují přátelství s kolegyněmi z Londýna.
Mgr. Alexandra Hašková, Mgr. Michaela Bažantová a Lucie Kovářová navazují přátelství s kolegyněmi z Londýna.

Další přednáška na tuto tématiku souvisle navázala. Mag. Karin Kirchdorfer, prezidentka Rakouské asociace nemocničních lékárníků, a Mag. Andreas Achrainer, výkonný ředitel společnosti Austrian Medicines Verification System GmbH (AMVS) zodpovědný za provádění směrnice, hovořili o spolupráci mezi lékárníky a AMVS (Austrian Medicines Verification Systems) při implementaci požadavků FMD. Společnost AMVS je zodpovědná za technický provoz rakouského systému. Dle slov prezidentky je implementace směrnice vzrušující výzvou a úkolem všech dotčených, díky které mohou vypracovat základ pro ještě větší bezpečnost pacientů v Rakousku. Kladné přijetí této i předchozí přednášky u ostatních účastníků konference nás popravdě trochu překvapilo.

Německé lékařky Dr. Patricia Aden a Dr. Gabriele Nöther-Fleig představily jejich činnost v oblasti očkování proti HPV onemoc­nění (The HPV Network), v současnosti nejčastěji sexuálně přenosné infekci. V Německu byla vakcína zavedena v roce 2007. V roce 2010 byl v reakci na odpor (především z ­feministických kruhů) založen kruh žen odbornic z celého Německa a z různých oblastí zdravotní péče, jež se schází jednou ročně, vedou diskuse se zástupci vědecké a zdravotní politiky, přednáší a vydávají tiskové zprávy. Taktéž vedly kampaň k očkování chlapců. Jejich cílem je zvýšit současnou míru proočkovanosti u chlapců a dívek ve věku 9–14 let. Dr. Patricia Aden je ­lékařkou a lektorkou ve zdravotnictví. V roce 2010 spoluzakládala HPV Women Network a od té doby koordinuje výroční schůzky. Dr. Gabriele Nöther-Fleig je lékárnice. Do HPV Women Network vstoupila prostřednictvím svého členství v německé společnosti onkologické farmacie.

Dále se konference přesunula k pro nás velmi aktuálnímu téma­tu spolupráce mezi lékárníky a právníky zabraňující nekalé soutěži při zásilkovém prodeji léků na předpis (Annette Dunin v. Przychowski, Německo). V Německu byl zaveden systém, ve kterém mohou vlastnit lékárny pouze lékárníci. Vzhledem k cenové regulaci léčivých přípravků na předpis není povoleno poskytovat bonusy za uplatnění receptů v konkrétní lékárně. Tento systém se v průběhu desetiletí ukázal jako velmi užitečný pro ochranu pacientů. Německá společnost The German Parkinson Society podala u Evropského soudního dvora žalobu proti fixní ceně léků na předpis pro objednávky zahraničními lékárnami. Evropský soudní dvůr této žádosti bohužel vyhověl a povolil zahraničním zásilkovým lékárnám vyplácet bonusy. Je opět alarmující, jak i takto trvale stabilní systém může být narušen jediným tlakem.

Mezi dalšími aktuálními tématy zazněla přednáška z ­Nizozemí Remca Bakkera o spolupráci mezi lékárníky a úředníky pro ochranu údajů při implementaci GDPR. Remco Bakker stručně představil GDPR a jeho požadavky, bezpečnost informací a postupy při porušování údajů. Diskutoval o dvou slavných nizozemských příkladech (nemocnice HAGA): Incident „Barbie“ (85 zaměstnanců nemocnice neoprávněně otevřelo lékařské záznamy patřící nizozemské TV star) a incident „vozík v supermarketu“ (lékařské záznamy byly použity jako seznam potravin a nacházely se v nákupním vozíku). Takovým incidentům lze předcházet pouze tím, že si zaměstnanci uvědomí rizika a citlivost údajů, které zpracovávají. Zaznělo, že pokud k takovým incidentům dojde, pak je účinná týmová práce mezi DPO (Data Protection Officer = pověřencem pro ochranu osobních údajů), lékárníkem nebo zaměstnanci rozhodujícími o vyhodnocení a omezení incidentů porušujících údaje do 72 hodin poté, co se o těchto incidentech dozví (24/7).

Dr. Eva-Maria Jahn a Dr. Anne Lewerenz z Institutu Paula Ehrlicha nás seznámily s možnostmi spolupráce mezi lékárníky a vědci a s procesem při provádění inspekční činnosti v Německu. Podle výkladu německého zákona o léčivých přípravcích jsou dozorové kontroly pro určité léčivé přípravky prováděny místními kompetentními orgány po konzultacích s příslušným federálním úřadem. Prezentace nás provedla postupem takové kontroly od žádosti až po samotnou přípravu a provedení inspekce.

Cheryl Way z Velká Británie pak vykreslila příležitosti pro spolupráci veřejných lékárníků a informační služby NHS Wales Informatics Service na IT platformě Choose Pharmacy pro podporu poskytování služeb, jež poskytuje veřejným lékárníkům přístup k informacím o léčivých přípravcích podávaných v nemocnicích a k záznamům lékařů.

Výloha drážďanské lékárny v nákupní zóně a přesto s citem pro tradici.
Výloha drážďanské lékárny v nákupní zóně a přesto s citem pro tradici.

Co ale nelze zachytit příliš slovy, je celková atmosféra velmi vřelého setkání lékárnic v prostředí starého města Drážďan. Z každého takového setkání lze odnést inspiraci, svěží vánek naděje, který je v našem prostředí tolik potřeba. Buďme bdělí a hledejme inspiraci tam, kde se zachovává ještě zdravý rozum a profesionalita našeho krásného povolání.

Michaela Bažantová, Saša Hašková, Lucie Kovářová


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 1

2020 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se