Interaktivní dispenzační semináře za podpory společnosti Zentiva


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 92, 2020, č. 1, s. 14-16


Přihlašování pouze na www.lekarnici.cz – vzdělávací akce – nabídka kurzů pro lékárníky. Účastnický poplatek uhraďte podle pokynů při přihlášce: bankovním převodem na účet číslo: 35 – 7905240297/0100 vedený u KB, variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód semináře. Splatnost nejpozději do 10 dnů před konáním semináře. Platba v hotovosti na místě není možná. Semináře se mohou zúčastnit pouze předem přihlášení zájemci s řádně uhrazeným účastnickým poplatkem. Přihlášení účastníci bez zaplaceného poplatku budou z organizačních důvodů 10 dnů před konáním semináře odhlášeni a jejich místa budou uvolněna pro ostatní zájemce.

ÚNOR

6. 2. Beroun (kód semináře: 20256)

Rehabilitační nemocnice Beroun, Prof. Veselého 493, od 17.30 hodin

Téma: Onemocnění štítné žlázy v kazuistikách

Anotace: Seminář bude zaměřen na léčiva, mechanismy účinku, dávkování, lékové interakce, nežádoucí účinky a správnou dispenzaci.

Lektoři: PharmDr. Zdeněk Novák, Mgr. Tomáš Veverka, Mgr. Michaela Žebrakovská, MUDr. Pavel Kasík

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

6. 2. Břeclav (kód semináře: 20257)

Poliklinika Břeclav, Bří Mrštíků 38, od 18.00 hodin

Téma: DRP u nemocných s Diabetem mellitus

Anotace: Odhalování a řešení lékových problémů u nemocných s diabetem mellitus.

Lektoři: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., MUDr. Vladan Ryšavý

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 14

8. 2. Olomouc (kód semináře: 20258)

LF UP Olomouc, Ústav Farmakologie – seminární místnost, Hněvotínská 3, od 9.30 hodin

Téma: Farmaceutická péče u těhotných a kojících žen

Anotace: V rámci semináře bude diskutována bezpečnost farmakoterapie u těhotných a kojících žen, a to jak léčiv na lékařský předpis u onemocnění, která často tyto stavy provázejí, tak u léčiv volně prodejných.

Lektoři: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., MUDr. Jan Strojil, Ph.D.

Poplatek: 600 Kč, počet bodů: 16

10. 2. Praha (kód semináře: 20259)

Pavilon B. Braun Dialog, Budínova 2464/2b, Praha 8, od 16.30 hodin

Téma: Lékové alergie, hypersenzitivní reakce a léčiva – opakování pražského semináře z 3. 12. 2019

Anotace: Stále častěji se u pacientů setkáváme s anamnézou alergické reakce na léčiva. Zaměříme se na předvídatelné hypersenzitivní reakce a rizika zkřížené reakce, etiologie pruritu a možnosti terapie.

Lektoři: PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., MUDr. Hana Suchánková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

13. 2. Příbram (kód semináře: 20260)

Oblastní nemocnice Příbram, Gen. R. Tesaříka 80, přednáškový sál, pavilon C, 4.p., od 17.30 hodin

Téma: Onemocnění štítné žlázy v kazuistikách – opakování berounského semináře z 6. 2. 2020

Lektoři: PharmDr. Zdeněk Novák, Mgr. Tomáš Veverka, Mgr. Michaela Žebrakovská, MUDr. Pavel Kasík

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

14. 2. Chrudim (kód semináře: 20261)

Hospic Chrudim z. ú., K Ploché dráze 602, od 17.30 hodin

Téma: Onemocnění štítné žlázy v kazuistikách – opakování berounského semináře z 6. 2. 2020

Lektoři: PharmDr. Zdeněk Novák, Mgr. Tomáš Veverka, Mgr. Michaela Žebrakovská, MUDr. Pavel Kasík

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

15. 2. Pardubice (kód semináře: 20262)

Pardubická nemocnice, budova č. 13 – vrátnice, Velká posluchárna, Kyjevská 44, od 8.00 hodin

Téma: Onemocnění štítné žlázy v kazuistikách – opakování berounského semináře z 6. 2. 2020

Lektoři: PharmDr. Zdeněk Novák, Mgr. Tomáš Veverka, Mgr. Michaela Žebrakovská, MUDr. Pavel Kasík

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

24. 2. Praha (kód semináře: 20263)

Pavilon B. Braun Dialog, Budínova 2464/2b, Praha 8, od 16.30 hodin

Téma: Úskalí léčby pacienta s hepatální insuficiencí

Anotace: Během semináře bude diskutována nejen problematika související s léčbou symptomů jaterního selhávání, ale i hepatotoxicita léčiv a její prevence, a principy úpravy dávkování léčiv u pacienta s poškozením jater.

Lektoři: PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., MUDr. Hana Suchánková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

BŘEZEN

10. 3. Brno (kód semináře: 20004)

Farmaceutická fakulta, velká posluchárna, VFU Brno, Palackého tř. 1, od 16.30 hodin

Téma: Farmakologická léčba úzkostných poruch

Lektoři: PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D., Doc. MUDr.Bc. Libor Ustohal, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

10. 3. Opava (kód semináře: 20006)

salonek hotelu Iberia, Pekařská 11, od 18.00 hodin

Téma: Kazuistiky spojené s oftalmologickými tématy

Anotace: S posluchači budou diskutovány kazuistiky spojené se změnami vidění při užívání některých léčiv, léčba suchého oka a glaukomu.

Lektoři: PharmDr. Marie Zajícová, PharmDr. Petra Schreierová a MUDr. Zdeňka Wandrolová

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

14. 3. Olomouc (kód semináře: 20008)

LF UP Olomouc, Ústav Farmakologie – seminární místnost, Hněvotínská 3, od 9.30 hodin

Téma: Farmaceutická péče u těhotných a kojících žen – opakování olomouckého semináře z 8. 2. 2020

Lektoři: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., MUDr. Jan Strojil, Ph.D.

Poplatek: 600 Kč, počet bodů: 16

24. 3. Nový Jičín (kód semináře: 20005)

salonek hotelu Praha, Lidická 128/6, od 18.00 hodin

Téma: Kazuistiky spojené s oftalmologickými tématy – opakování opavského semináře z 10. 3. 2020

Lektoři: PharmDr. Marie Zajícová, PharmDr. Petra Schreierová a MUDr. Zdeňka Wandrolová

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

26. 3. Hodonín (kód semináře: 20007)

Nemocnice TGM Hodonín, Purkyňova 2731/11, od 18.00 hodin

Téma: DRP v ambulanci interního lékaře

Anotace: Odhalování a řešení lékových problémů u nemocných s interními chorobami, využití hlasovacího zařízení.

Lektoři: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., MUDr. Vladan Ryšavý

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 14

SEMINÁŘE

Léčebné konopí v lékárenské praxi

Rádi bychom vás pozvali na připravované semináře – Léčebné konopí v lékárenské praxi, které se v roce 2020 uskuteční ve městech Brno, Hradec Králové, Ostrava, České Budějovice, Liberec, Olomouc, Plzeň, Jihlava a Zlín.Seminář bude věnován problematice léčebného konopí, která je v současné době aktuální z pohledu vzrůstající četnosti předepisování a zpracování této suroviny v lékárnách napříč Českou republikou.Prezentována budou témata, která jsou stěžejní pro farmaceuty při přípravě lékových forem z léčebného konopí a při dispenzaci a poradenství pacientům, kteří přicházejí do lékáren. Seminář bude rovněž doplněn o klinický pohled lékaře předepisujícího léčebné konopí s prezentací kazuistik. Dojde také k představení zdravotnických prostředků, které jsou schváleny pro inhalační podání léčebného konopí v České republice.

BRNO

Datum semináře: 23. 1. 2020

Čas semináře: 17.30 až 20.50 hodin

Místo konání: Hotel Cosmopolitan BOBYCENTRUM, Sportovní 559/2a, Brno

Kód semináře: 20264

Přednášející: PharmDr. Jaroslav Peč, Ph.D., MUDr. Radovan Hřib

HRADEC KRÁLOVÉ

Datum semináře: 13. 2. 2020

Čas semináře: 17.30 až 20.50 hodin

Místo konání: Hotel NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Kód semináře: 20265

Přednášející: PharmDr. Jaroslav Peč, Ph.D., MUDr. Radovan Hřib

OSTRAVA

Datum semináře: 5. 3. 2020

Čas semináře: 17.30 až 20.50 hodin

Místo konání: Ostrava (místo konání bude upřesněno na webu ČLnK)

Kód semináře: 20266

Přednášející: PharmDr. Jaroslav Peč, Ph.D., MUDr. Radovan Hřib

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Datum semináře: 26. 3. 2020

Čas semináře: 17.30 až 20.50 hodin

Místo konání: Sál Galerie V Riegrově 51, Riegrova 1756/51, České Budějovice

Kód semináře: 20267

Přednášející: PharmDr. Jaroslav Peč, Ph.D., MUDr. Radovan Hřib

OLOMOUC

Datum semináře: 2. 4. 2020

Čas semináře: 17.30 až 20.50 hodin

Místo konání: Olomouc (místo konání bude upřesněno na webu ČLnK)

Kód semináře: 20269

Přednášející: PharmDr. Jaroslav Peč, Ph.D., MUDr. Radovan Hřib

LIBEREC

Datum semináře: 16. 4. 2020

Čas semináře: 17.30 až 20.50 hodin

Místo konání: Centrum Babylon, Nitranská 1, Liberec

Kód semináře: 20268

Přednášející: PharmDr. Jaroslav Peč, Ph.D., MUDr. Trnka

PLZEŇ

Datum semináře: 14. 5. 2020

Čas semináře: 17.30 až 20.50 hodin

Místo konání: Plzeň (místo konání bude upřesněno na webu ČLnK)

Kód semináře: 20270

Přednášející: PharmDr. Jaroslav Peč, Ph.D., MUDr. Trnka

JIHLAVA

Datum semináře: 28. 5. 2020

Čas semináře: 17.30 až 20.50 hodin

Místo konání: Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, Jihlava

Kód semináře: 20271

Přednášející: PharmDr. Jaroslav Peč, Ph.D., MUDr. Radovan Hřib

ZLÍN

Datum semináře: 18. 6. 2020

Čas semináře: 17.30 až 20.50 hodin

Místo konání: Zlín (místo konání bude upřesněno na webu ČLnK)

Kód semináře: 20272

Přednášející: PharmDr. Jaroslav Peč, Ph.D., MUDr. Radovan Hřib

Poplatek pro lékárníky: 400 Kč

Poplatek pro farmaceutické asistenty: 700 Kč

Po přihlášení platbu zašlete na účet č. 35-7905240297/0100, variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód semináře.

Akce je pořádána oddělením vzdělávání ČLnK a ohodnocena 8 body do systému celoživotního vzdělávání lékárníků.

Partnerem semináře je společnost Canopy Growth Czech s. r. o.


Moderní a efektivní příprava v lékárnách

Rádi bychom vás pozvali na semináře – Moderní a efektivní příprava v lékárnách, které v roce 2020 proběhnou v Brně, Praze a Olomouci.

Témata přednášek:

Technologické kazuistiky

Léčba lupénky a seboroické dermatitidy

Příprava léčiv s obsahem nebezpečných látek

Moderní přístroje v české lékárenské laboratoři

Workshop s přístroji

Přednášející:

  • PharmDr. Jan Hašek
  • MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D.
  • Mgr. Hana Šnajdrová
  • Kamila Červenková, DiS. 
  • Mgr. Eva Procházková


Čas semináře: 17.00–20.35 hod.

Poplatek pro lékárníky: 400 Kč

Poplatek pro farmaceutické asistenty: 600 Kč

Po přihlášení platbu zašlete na účet č. 35-7905240297/0100, variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód semináře.

Akce je pořádána oddělením vzdělávání ČLnK a ohodnocena 8 body do systému celoživotního vzdělávání lékárníků.

Partnerem semináře je společnost Fagron a. s.Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 1

2020 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se