Ostrý start do nového roku


Autoři: Mgr. Krebs Aleš, Ph.D.
Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 92, 2020, č. 1, s. 4

Tento úvodník píšu téměř na den přesně dva měsíce od volebního sjezdu, na konci vánočních a novoročních svátků. I přes poměrně krátkou dobu působení nového představenstva Komory se podařilo uskutečnit celou řadu jednání, zpracovat nemalé množství materiálů, připomínek k legislativě a byli jsme výrazně vidět i v médiích.


Mgr. Aleš KREBS, Ph.D.

Již na sjezdu, a později i v našem časopise, jsem hovořil o tom, jak důležitá je pro nás spolupráce se státní správou a že se tomuto tématu chci okamžitě začít věnovat jako jedné ze zcela zásadních priorit nutných k prosazování našich cílů a požadavků. Hlavním úkolem bylo a je najít a udržovat s ministerstvem zdravotnictví a SÚKL korektní způsob vzájemné komunikace, informování se, jak prostřednictvím oficiálních jednání, tak i přímo osobně. Považuji za důležité, aby Komora působila jako slušný a sebevědomý partner dodržující vzájemné dohody. I s tím, že i případná vzájemná nedorozumění je třeba řešit v první řadě interně, nikoli mediálně. Zároveň ale tak, aby korektnost nebyla druhou stranou brána jako slabost. Také jsem zmiňoval skutečnost, že vzhledem k rozsáhlosti témat a agendy Komory je pro úspěšné plnění jejích úkolů důležité zapojit do naší činnosti co nejvíce členů a především si vše co nejlépe rozdělit.

S posunem ve způsobu komunikace a v jednání jsme začali s ministrem zdravotnictví přímo na posledním sjezdu Komory. Průběžně se s ministerstvem i SÚKL vzájemně informujeme o aktuálních problémech v našem oboru a snažíme se na základě věcných informací o nalezení společných řešení. Klíčovým úkolem, který bylo třeba začít řešit neprodleně po sjezdu, byl přístup státních autorit k FMD ke konci roku 2019. Výsledkem dohody je publikované a opakovaně medializované vyjádřením ministra zdravotnictví, které oficiálně poprvé zaznělo z jeho úst na jednání PČLnK 26. listopadu 2019. Dále jsme si stihli vzájemně potvrdit příslib jednání ke změně odměňování lékárenské péče během prvního pololetí tohoto roku a způsob vzájemného informování o výpadcích léčiv nebo změny v úhradě likvidace nepoužitelných léčiv. Připraveno je jednání ke stavu digitalizace listinných receptů, k projednání je i řešení přístupu k nyní jednopoložkovým elektronickým receptům. Věříme, že pozitivní výsledek přinese zásadní snížení administrativy při výdeji. Absolvovali jsme také jednání pracovní skupiny pro lékárenství na SÚKL. Průběžně, mimo oficiálně svolaná jednání, pak s ministerstvem i SÚKL řešíme další záležitosti, k nimž není nutné se scházet osobně a je možné je projednat telefonicky nebo prostřednictvím mailů. Na druhou stranu jsou nám předkládány i legislativní návrhy ministerstva k připomínkám a projednání. Jedním z těch zcela aktuálních je tzv. emergentní systém dodávek léčiv. Naše připomínky jsme již uplatnili i v připomínkovém řízení a na jejich podstatě není prakticky co měnit.

Od sjezdu za sebou máme tři celodenní jednání představenstva. Podle reakcí zejména nově zvolených členů si troufnu tvrdit, že mnohé z nich velký objem agendy zpracovávané Komorou překvapil. Na druhou stranu musím ocenit jejich chuť do práce, zapojení do pracovních skupin a díky velké vzájemné otevřenosti během zasedání PČLnK snad i jednodušší začátek jejich činnosti v řadách představenstva. Po Novém roce tak definitivně končí doba prvotního ostychu a nastává plnohodnotné zapojení všech do práce Komory.

Především díky nově upraveným vztahům se státními autoritami měli v rámci zasedání představenstva jeho členové možnost diskuze přímo s ministrem zdravotnictví, který původně plánovaný čas návštěvy pro své sdělení k FMD značně protáhl, ačkoli se měl účastnit jiného důležitého jednání. Mohli jsme se tak věnovat i dalším zdánlivě banálním věcem, které často velmi trápí většinu lékárníků a na něž opakovaně upozorňují i delegáti sjezdů. Diskuze byla velmi otevřená, nikoli však vyhrocená a držela se ve zcela kultivované rovině. Posledního předvánočního jednání se pak zúčastnil náměstek ministra zdravotnictví, který s námi přišel diskutovat emergentní systém, před tím již projednávaný ve vedení Komory, ministerstva a SÚKL. I s ním jsme se dostali k některým dalším problémům současného lékárenství.

Velmi důležitou věcí je právě koncepční práce při přípravě legislativních změn. Ukazuje se to názorně na příkladu jednopoložkových receptů. V tuto chvíli asi nemá smysl plakat nad rozlitým mlékem kdo, co, kdy a jak prosadil, protože jejich samotná existence by nemusela být například vzhledem ke způsobu vyúčtování zdravotním pojišťovnám vůbec špatná. Naráží však zejména na zvýšené množství SMS kódů a tím výrazně vyšší pracnost při zadávání do počítače. Kdyby se současně s jejich zavedením podařilo vytvořit systém, v němž bude možné přistoupit jedním kódem ke všem nevydaným receptům nebo „rozložit“ jeden vícepoložkový recept na jednotlivé položky, pak by vše vypadalo zcela jinak. Současná situace je důkazem toho, jak moc žádoucí je prosazovat komplexní řešení.

Nelze čekat, že se nám podaří za dne na den zcela změnit lékárenství a prosadit to, po čem voláme někdy i dlouhá léta. Jisté je však to, že se nám daří se státní správou restartovat dříve poněkud pošramocené vztahy a po malých krůčcích měnit její přístup k lékárníkům. Určitým důkazem může být i s ministrem operativně svolané jednání k digitalizaci listinných receptů v okamžiku, kdy se ukázalo, že ne vše je tak funkční, jak by mělo teoreticky být. Přejme si, aby nám to všem vydrželo po celý letošní rok.

V době, kdy čtete tento první letošní úvodník, se sice blíží už konec ledna, ale i tak vám přeji úspěšný rok 2020, spokojené pacienty a především pevné zdraví.


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 1

2020 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se