Jubilejní a virtuální 25. kongres EAHP


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 93, 2021, č. 4, s. 13


Čtvrtý březnový týden patřil již po pěta­dvacáté Evropskému kongresu nemocniční farmacie. Chtělo by se tedy říci: stejně jako každý rok celé minulé čtvrtstoletí. Bohužel pandemie covid-19 přetrhla i tuto tradici – loňský kongres, který se měl odehrát ve švédském Göteborgu, musel být na poslední chvíli zrušen.

PharmDr. Petr Horák, prezident European Association of Hospital Pharmacists (EAHP)

V té době asi většinu z nás nenapadlo, že nebude moci být standardním způsobem uspořádán ani kongres v roce 2021, naplánovaný do Vídně. Nicméně skutečnost je, jak všichni víme, dost odlišná. Proto výbor EAHP již na podzim loňského roku rozhodl, že kongres se uskuteční virtuálně, a to způsobem, který umožní sledování kongresu i všem kolegům, kteří jsou zatíženi enormními pracovními nároky, které na nás tato doba klade. Hlavní náplní kongresu byla aktualizovaná témata připravená pro chystaný kongres v Göteborgu, přidán byl pochopitelně i velmi sledovaný blok věnující se covid-19. Právě s ohledem na usnadnění účasti i kolegům, kteří si nemohli na dobu kongresu vzít volno (a těch byla, bohužel, nejspíše drtivá větši­na) byl kongres místo obvyklých tří dnů rozprostřen do šesti. Všechny přednášky, semináře a workshopy bylo možné hned po jejich skončení sledovat off-line (a bude tomu tak ještě 30 dní po skončení kongresu). Živá interakce mezi přednášejícími, panelisty, moderátory a publikem byla pochopitelně možná jen při „live“ vysílání, proto byla velká většina bloků v průběhu kongresu opakována dvakrát. Již v průběhu kongresového týdne se jej online účastnilo přes 2 200 kolegů, a věříme, že s počtem účastníků, kteří jeho obsah shlédnou později, se dostaneme co nejblíže obvyklým 3 500 účastníkům.

Virtuální prostředí kongresu bylo připraveno tak, aby co nejvíce připomínalo fyzický kongres a byla v něm co nejsnazší orientace, což je vzhledem k paralelně běžícímu obsahu dosti zásadní. Účastníci se tedy v programu orientovali zcela běžným způsobem – vybrali si z programu, co je zajímalo a podle toho vstoupili do některé z virtuálních místností či sálů. Obdobně fungovala i výstava a posterová zeď. Jen catering byl v režii účastníků. Vir­tuální prostředí samozřejmě nemůže svou povahou přinést tytéž zážitky a interakce jako kongres fyzický, na druhou stranu může mít některé drobné výhody typu online chatu, který v několika chatovacích místnostech s různými tématy řada kolegů využila.

Nejdůležitější na každém kongresu je ale samozřejmě jeho odborný program. Letošní kongres byl ve znamení mixu mírně futuristických témat s tématy velmi praktickými, v dobrém slova smyslu všednodenními a také s již zmíněným přídavkem covid-19. Stejně jako v jiných letech kongres obsahoval tři hlavní keynote: první byla nesmírně zajímavá přednáška prof. Rademakerse z Katolické univerzity v Lovani na téma umělé inteligence a její aplikace (ale i limitů) ve zdravotnictví, např. ve vývoji léčiv, v hodnocení radiografických obrazů, screening pacientů atd. (Artificial Intelligence, to boldly go where no one has gone before). Druhá hlavní přednáška britských kolegů R. Sharmy a S. Williamse měla titul „Pharmacist prescribing – from vision to reality“. Oba velmi zkušení kolegové, kteří se o přednášku podělili, přinesli velmi zajímavý vhled na historii a současnost organizace předepisování léčiv farmaceuty, které je již od roku 2003 nedílnou součástí péče o pacienty ve Spojeném království, stejně jako velmi osobní pohled farmaceutů, kteří sami tímto vývojem prošli. Nesmírně zajímavá byla i třetí hlavní přednáška profesorky ženevské univerzity Katarzyny Wac s titulem „Treated by computers? – a futuristic perspective of health care“ s pohledem nejen na technickou problematiku využívání ICT ve zdravotnictví a farmacii, ale i etickými hledisky a nakonec i s mírně znepokojivou otázkou, zda a nakolik budou „lidští“ zdravotníci, vč. farmaceutů v budoucnu potřeba. Odpověď na tuto otázku je samozřejmě ano, ale zásadní podmínkou bude kompetentnost právě v oblasti eHealth, mHealth a ICT obecně.

Kongres dále přinesl řadu seminářů k tématům jako rezistence na antiinfektiva, výpadky léčiv a strategie k jejich řešení, řadu klinických témat i seminářů tématicky doplňujících hlavní přednášky, jako 3D tisk léčiv, využívání robotických a IT technologií při přípravě a ke sledovatelnosti léčiv aj. Velmi přínosný byl i seminář věnovaný implementaci SVP do přípravy v nemocničních lékárnách i workshopy o budování dobře fungujícího týmu nemocniční lékárny.

Součástí každého EAHP kongresu je velmi bohatá výstava posterů. Letos bylo přijato 821 z celkového počtu asi 1 522 přihlášených. V průběhu kongresu byly také prezentovány a nezávislými hodnotiteli hodnoceny vybrané „Good Practice Initiatives“ v oblasti implementace European Statements of Hospital Pharmacy. Na ­letošní kongres se přihlásilo 299 takových iniciativ, z nich 141 bylo akceptováno. Výbor EAHP také zavedl nové ocenění, tzv. Statement Implementation Award, které oceňuje vynikající úspěchy při zavádění Evropských statementů do praxe. Letos ocenění získal projekt „Multidisciplinary CAR-T team“ italských kolegů.

Tím se již dostáváme na samotný konec kongresu. Kongresu, který byl jubilejní, pětadvacátý, a měli jsme dlouho dopředu záměr udělat jej něčím zvláštní. To se v každém případě stalo, jen trochu jinak, než jsme si přáli. Těším se, že ten příští v roce 2022, který bude připadat na rok 50. výročí založení EAHP, už bude opravdu ve Vídni a se vší parádou.Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 4

2021 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se