Mladí lékárníci zvolili nové vedení


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 91, 2019, č. 6, s. 14-15

Po skončení XXI. Konference mladých lékárníků proběhl 18. 5. 2019 také volební sněm spolku Mladí lékárníci, z. s.Pro následující dvouleté volební období byli zvoleni:

Předsednictvo:

PharmDr. Stanislav Gregor, Ústavní lékárna IKEM, Praha – předseda

Mgr. Lukáš Malý, Valdštejnská lékárna, Frýdlant v Čechách – místopředseda

PharmDr. Lenka Burgetová, Lékárna U Červeného orla, Praha

Mgr. Eva Procházková, Fagron a. s., Praha

Mgr. Josef Nejedlý, Lékárna Pilulka, Břeclav a OOVL Pilulka, Lednice

Revizní komise:

Mgr. Alexandra Hašková, Lékárna u Matky Boží, Doksy

PharmDr. Eliška Röslerová, Ministerstvo zdravotnictví, Praha

Mgr. et Ing. Šárka Nováková, Lékárna Moráň, Praha

Nové vedení si jako priority stanovilo oblasti finančního ohodnocení lékárníků, vzdělávání a posílení kompetencí lékárníka v systému poskytování primární i specializované zdravotní péče.

Sněm zahájil zakladatel a první předseda spolku PharmDr. Antonín Svoboda, který do následné diskuze na téma Perspektiva mladých lékárníků pozval PharmDr. Stanislava Havlíčka a Mgr. Michala Hojného.

Kromě profesní a společenské role spolku Mladí lékárníci se diskutovalo i o základním problému mladých lékárníků – špatně nastaveném systému financování lékárenské péče a tedy i nedostatečném nárůstu mezd v porovnání s ostatními segmenty zdravotnické péče. Mladí lékárníci kritizovali i nedostatky v systému specializačního vzdělávání. Ačkoliv od novelizace zákona uplynuly téměř dva roky, lékárníci stále čekají na publikaci prováděcí vyhlášky s pravidly pro příslušné vzdělávací programy, na vypsání odpovídajících kurzů čeká několik desítek, ne-li stovek, mladých kolegů a kolegyň. Výrazně se pro ně prodlužuje doba dosažení specializace a s ní spojená možnost vedení lékárny.

V neposlední řadě se projednávalo také posílení kompetencí lékárníka, zejména s ohledem na plánované zavedení lékového záznamu pacienta. S jeho využitím lékárníci více uplatní svou vysokou odbornost a přispějí ke zvyšování bezpečnosti a kvality poskytované zdravotní péče.

(sha)

Mladí lékárníci rádi uvítají ve svých řadách další členy. Pokud Vám osud lékárenství není lhostejný, můžete nás kontaktovat nebo se rovnou registrovat na webových stránkách www.mladilekarnici.cz. Pro aktivní členství je podmínkou věk do 35 let, pro sympatizanty věková hranice není omezena. Všichni pak mohou využít k debatám diskusní skupinu „Mladí lékárníci“ na facebooku.


PharmDr. Stanislav Gregor, Ústavní lékárna IKEM

V roce 2013 dokončil magisterské studium na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové. Poté krátce působil v řetězcové lékárně ve Svitavách a soukromé lékárně ve ­Vysokém Mýtě. Od března roku 2014 pracuje v nemocniční lékárně IKEM. Atesta­ci z nemocničního lékárenství získal v roce 2017. V současnosti působí jako ­klinický farmaceut na klinice kardiovaskulární chirurgie a jako nemocniční lékárník ve výdejně pro veřejnost. Věnuje se přednáškové, publikační a vědecké činnosti. Podílel se na znovuoživení OSL Praha 4, kde byl zvolen do funkce předsedy představenstva.

Lékárenství se nachází v nelehké situaci. Jako každý obor prochází vývojem, který v konečném důsledku nemusí být ku prospěchu ani lékárníkům, ani veřejnému zdraví. Je proto nezbytné na aktuální situaci reagovat a podílet se na těchto změnách. V Předsednictvu ML se sešlo 5 mladých lékárníků, kterým není aktuální situace lhostejná, a jsou ochotni pracovat. Je mi velikou ctí stát v jejich čele. Mladí lékárníci by měli být slyšet, měli by se snažit o zlepšení svých pracovní podmínek a měli by bojovat za udržení odbornosti a adekvátní výše ohodnocení. Naším hlavním cílem je pokračovat ve spolupráci s odpovědnými institucemi a upevňovat roli a postavení lékárníků ve společnosti.


Lukáš Malý, Valdštejnská lékárna, Frýdlant v Čechách

Pochází z lékárnické rodiny a už od mládí se pohybuje v prostředí lékárny. Po promoci na FaF UK nastoupil do sítě lékáren IPC a poznal provoz a výhody zázemí větší společnosti. V současnosti pracuje v soukromé rodinné lékárně a může přímo srovnávat výhody a nevýhody těchto dvou typů provozu. Snaží se být aktivním členem komory a každý rok vyrazit na sjezd jako delegát OSL.

Do vedení spolku byl zvolen na druhé období a rád by pokračoval v inovaci internetových stránek spolku a také usiloval o zapojení většího počtu mladých lékárníků do lékárenského dění. Protože nikdo jiný, než my sami, nám nepomůže. V tom by nemělo hrát roli, pro kterého zaměstnavatele pracujeme.


PharmDr. Lenka Burgetová, Lékárna U Červeného orla, Praha

Pochází ze Zábřehu na Moravě, kde už v průběhu studia (2011–2012) provozovala Starou lékárnu. Studium na FaF UK v Hradci Králové ukončila v roce 2013 obhajobou diplomové práce zpracované v programu Erasmus v Tenovus Centre for Cancer ­Research, Welsh School of Pharmacy, ­
Cardiff University.

Po ukončení studia nastoupila do soukromé lékárny ve Vysokém Mýtě a v letech 2014–2018 pracovala v lékárně Thomayerovy nemocnice v Praze. V tomto období složila atestační zkoušku v oboru Nemocniční lékárenství a na katedře Farmaceutické technologie FAF UK obhájila rigorózní práci zabývající se oblastí využití nanotechnologií ve farmacii. Podílela se na obnovení OSL Prahy 4, kde byla i členkou představenstva. V současné době je vedoucí lékárnicí v lékárně U Červeného orla v Praze.

V předsednictvu Mladých lékárníků se chce aktivně podílet na dokončení dlouhodobých aktivit a pomoci při řešení současných i budoucích problémů a strastí lékárníků. Máme před sebou mnohé cíle, chceme dosáhnout stejné výše doplatků a dostupnosti všech léků v každé lékárně, spravedlivého ohodnocení lékárníků za odbornou činnost ve všech typech lékáren.


Mgr. Eva Procházková,Fagron, a. s.

Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové ­absolvovala v roce 2011. Již v průběhu studia se snažila aktivně něco změnit, snad k lepšímu, a to jak v Akademickém senátu (FaF UK), tak jako šéfredaktorka studentského časopisu Nauzea. V praxi si vyzkoušela práci v oddělení registrací na SÚKLu, v originální farmaceutické firmě i v řetězcové lékárně. Nakonec zakotvila ve společnosti Fagron, kde se stará především o vzdělávání lékárníků v oblasti individuální přípravy.

Věří, že povolání lékárníka je krásné a je nutné se o něj starat. Jednak naší každodenní prací v lékárnách, aktivitou v komoře už na úrovni OSL, a také podporou dalších nezávislých organizací, které hájí zájmy lékárníků.

Mladí lékárníci, z. s., jsou spolkem, který má moderní vize a elán je realizovat. V předsednictvu jsme se sešli v pestré sestavě ­zástupců z lékáren nemocničních, řetězcových i nezávislých a také ze soustředěné přípravy. Tato kombinace jistě umožní vést dialog na mnoha stranách a spojovat mladé lékárníky, ­kterým není budoucnost oboru lhostejná.


Mgr. Josef Nejedlý, Pilulka Lékárna Břeclav a OOVL Pilulka Lednice

Absolvent Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Již během studií se zajímal o dění v lékárenství. Po ukončení studia nastoupil do lékárny IPC v Mariánských Lázních, pokračoval u společností Benu a Lékárníci 95 jako létající lékárník. Po složení atestace z veřejného lékárenství se přes pozici lékárníka asistenta a zástupce vedoucího stal vedoucím lékárníkem lékáren Cyrmex. Pravidelně přispívá do Časopisu českých lékárníků, věnuje se internímu vzdělávání a velmi ho zajímají aktivity v oblasti marketingu, vedení lidí a managementu.

Mezi jeho hlavní cíle patří navrácení důstojnosti lékárnickému povolání, efektivnější zapojení lékárníka do zdravotního systému, snaha změnit způsob financování lékáren – opustit model degresivní marže. A v neposlední řadě „sjednocení“ všech praktikujících lékárníků. Šíření osvěty, že bonusový systém, postavený na nucené záměně – generické substituci s ohledem vidiny vlastního zisku, je nemorální, neetický a může obor ještě více zdiskreditovat v očích veřejnosti. Na vlastním příkladu chce ukázat, že je důležité se nebát mít vlastní hlavu a názory.Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 6

2019 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se