Celoživotní vzdělávání 2017–2020 – jak se plní právě teď


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 92, 2020, č. 2, s. 6

Aktuálně probíhající tříletý cyklus celoživotního vzdělávání (CV) 2017–2020 se blíží ke svému závěru a bude ukončen 31. 8. 2020. Do tohoto termínu má každý člen ČLnK vykonávající činnost v lékárně povinnost získat minimálně stanovený počet bodů za účast na vzdělávacích akcích nebo za aktivity se vzděláváním související. Během tříletého cyklu je potřeba získat minimálně 90 bodů, případně poměrnou část bodů v případě, kdy člen část období cyklu nepracoval v lékárně. Vzdělávací akce je nutné absolvovat do 31. 8. 2020, zapisování bodů a schvalování individuálních vzdělávacích aktivit probíhá do konce roku, v němž tříletý cyklus končí, tedy do 31. 12. 2020.

K 15. 1. 2020 získalo více než 90 bodů 44 % všech členů pracujících v lékárnách a 58 % členů, kteří jsou držiteli osvědčení. Dalších 19 % všech členů pracujících v lékárnách a 20 % držitelů osvědčení plní cyklus CV průběžně, splněno zatím nemají, ale získali poměrný počet bodů odpovídající proběhnuvší části cyklu CV. CV vůbec neplní (nezískali zatím ani 1 bod) 584 členů pracujících v lékárnách (7 %) a 77 držitelů osvědčení (3 %).

Od 1. 1. 2021 bude podle Licenčního řádu jednou z podmínek pro získání osvědčení ČLnK splnění povinnosti celoživotního vzdělávání ve formě získání alespoň minimálního stanoveného počtu bodů v posledním ukončeném cyklu CV. Osvědčení se vydávají s platností na dobu 3 let s tím, že pokud držitel splňuje všechny podmínky (včetně plnění CV), vydá Komora automaticky bez žádosti a bezplatně osvědčení nové. Z kom­binace výše uvedených podmínek vyplývá, že nejen noví žadatelé, ale také všichni stávající držitelé osvědčení ČLnK, budou pro jeho získání nebo znovu vydání v následujících letech ve všech případech potřebovat splnit podmínku úspěšného absolvování cyklu CV 2017–2020. Žadatelům, kteří cyklus CV nesplní, osvědčení vydáno nebude.

Dovolujeme si proto všechny členy upozornit, aby si v autorizované části internetových stránek www.lekarnici.cz v Kartě člena zkontrolovali aktuální počet svých evidovaných bodů, a v případě nároku na poměrné snížení hranice potřebné ke splnění cyklu, o snížení včas požádali. Současně doporučujeme také kontrolu osobních a kontaktních údajů a jejich aktualizaci či nahlášení případných změn.

Do 31. 8. 2020 zbývá stále dostatek času chybějící body za ­celoživotní vzdělávání získat. Kromě bohaté nabídky prezenčních akcí pořádaných ČLnK či akcí externích pořadatelů je možné plnit CV také distančně absolvováním webinářů ČLnK a jejich záznamů, nebo studiem e-learningových kurzů. Drtivá většina aktuálně dostupných distančních forem vzdělávání je k dispozici zdarma a jejich nabídka několikanásobně převyšuje počet nezbytný k získání potřebného počtu bodů. Zároveň připomínáme, že sbírat body do CV je možné prostřednictvím účasti na prezenční či distanční formě vzdělávání v libovolném poměru. Je tedy možné získat stanovený počet bodů výhradně účastí na distančních formách vzdělávání. Přehledná nabídka všech výše zmíněných forem vzdělávání je k dispozici v auto­rizované části internetových stránek www.lekarnici.cz pod záložkou Vzdělávání.

Podle přílohy Řádu pro celoživotní vzdělávání ČLnK je možné získat body také za publikační, přednáškovou a pedagogickou činnost v oboru, obhájení rigorózní nebo disertační práce, získání specializační způsobilosti atestační zkouškou, absolvování odborné stáže nebo účastí na ČLnK neregistrované vzdělávací akci. Všechny tyto aktivity je potřeba včas (nejlépe průběžně) doložit na Oddělení vzdělávání ČLnK. Některé z nich je možné předložit ke schválení také představenstvu OSL.

PharmDr. David Ovčaří

Pracovní skupina pro celoživotní vzdělávání


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 2

2020 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se