Začátek roku v rytmu kvapíku


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 92, 2020, č. 2, s. 4

Téměř každý rok dochází na Silvestra k upgradům lékárenských softwarů, neboť nám zákonodárci a úředníci v tomto termínu připravují různé novinky. V minulosti byla takto zavedena například kusová evidence léků, změny v sazbách DPH nebo byly provedeny první krůčky eReceptu i přechod k jeho povinnému použití. Málokdy jsou čeští úředníci tak kreativní jako úředníci evropští, aby stanovili zahájení nějaké povinnosti na datum 9. 2. , jako tomu bylo u FMD.

Letošní začátek roku byl ovšem na změny velmi, velmi úrodný. Proto jsme připravili Průvodce změnami v lékárnách v roce 2020, který popisoval 15 různých témat a byl zveřejněn na webu ČLnK jako základní zdroj informací. Jeho přípravě předcházelo několik jednání s představiteli státní správy na konci roku 2019, která se přenesla i do roku 2020. A tak jsme se v lednu 2020 setkali oficiálně 9., 15. a 16. 1. s ministrem Adamem Vojtěchem, náměstkem Filipem Vrubelem a ředitelkou SÚKL Irenou Storovou nad tématy eRecept – počet položek a budoucí vývoj, výpadky CÚ a třetí datové úložiště nebo digitalizace výdejů listinných receptů.

Mimo to byla výše zmíněná témata řešena také za naší přítomnosti 7. 1. na jednání podvýboru pro elektronizaci v Poslanecké Sněmovně a na jednání Zdravotního výboru Poslanecké Sněmovny 8. 1. Vydali jsme k nastalé problematice několik prohlášení směrem k veřejnosti i směrem ke členům.

Jaké jsou tedy výsledky těchto jednání?

Velmi rychle se ukázalo, že se předepisování systémem 1 recept = 1 léčivý přípravek negativně projeví v naší každodenní praxi. Podařilo se nám již na 9. 1. domluvit schůzku s panem ministrem, a i díky aktivitě lékárníků jsme se rychle dohodli, že akutní problém bude vyřešen návratem ke 2 položkám na eReceptu novelizací „předepisovací“ vyhlášky. Zároveň jsme se shodli, že v průběhu roku 2020 by bylo dobré připravit principiální změnu systému eReceptu, která by umožnila lékaři předepsat najednou s jedním elektronickým podpisem více druhů léčivých přípravků, lékárníkovi přistoupit k eReceptům jednorázově, ale současně tak, aby následně mohl pracovat s jednotlivými položkami samostatně. Na dalších schůzkách jsme již základní možnosti těchto změn diskutovali.

Objevovaly se také otázky, jak a proč to vlastně vzniklo. ČLnK nebyla iniciátorem této změny a ani ji nepodporovala. Představenstvo ČLnK 27. 6. 2019 rozhodlo o tom, že chce ponechat počet položek (2 položky) na receptu beze změny. V průběhu prázdnin vznesla připomínku k jednopoložkovým receptům Asociace nemocnic ČR a Česká farmaceutická společnost ČLS JEP (vyjádření je na webu ČLnK ze dne 21. 1. 2020). Ve druhém kole připomínek k vyhlášce se objevil text s jednou položkou. Tento bod ČLnK v rámci vnějšího připomínkového řízení nekomentovala (září 2019) a zopakovala své připomínky z vnitřního připomínkovacího řízení.

Druhým problémem, který se objevil hned 1. 1. byla ne zcela funkční digitalizace výdejů listinných receptů. To bylo způsobeno nedostatkem času pro vývoj na straně SÚKL i na straně lékárenských SW. Po získání informací z praxe od kolegů lékárníků, kteří 1. 1. sloužili v pohotovostních lékárnách, jsme vydali informaci, že digitalizace není povinná a byl tak získán čas pro vyřešení technických problémů. Na základě čilé komunikace s MZ jsme již 9. 1. pouze doladili konečnou dohodu, že budeme MZ informovat o funkčním prostředí digitalizace a o termínu, od něhož může být digitalizace povinná. Ve spolupráci se SW firmami jsme o tom MZ informovali v polovině ledna. Digitalizace bude povinná pravděpodobně v průběhu února, nejpozději v březnu.

Třetím problémem, který jsme v součinnosti se SÚKL, zdravotními pojišťovnami a SW firmami řešili, byla agenda předepisování, přípravy, výdeje a vyúčtování IPLP s konopím. Na přípravu technického řešení, metodických pokynů, vydání číselníků a cenového předpisu pro IPLP s konopím bylo ještě méně času než na digitalizaci. Většinu problémů se podařilo vyjasnit až v týdnu po 20. 1. a k dispozici máme metodický pokyn pro přípravu a výdej IPLP s konopím, který je na webu Komory.

Čtvrtým problémem, který se objevil v souvislosti s osmiminutovým výpadkem CÚ eReceptů v první polovině ledna, bylo napojení lékáren na třetí datové úložiště. To bylo připraveno SÚKLem sice již v průběhu roku 2019, ale v záplavě nejasností a změn na přelomu roku, se o něm příliš nemluvilo. Na schůzce 16. 1. jsme zprostředkovali výměnu informací mezí SÚKL a SW firmami a bylo dohodnuto, že do konce února 2020 budou lékárenské SW připravené na připojení k třetímu datovému úložišti v případě výpadku CÚ. Zde je nutné podotknout, že třetí datové centrum slouží pouze ke stažení eRp a k uvedení eRp do stavu připravovaný. Zápis výdejů na eRp se provádí až po odstranění příčiny výpadku základních systémů přímo CÚ.

Pro budoucnost považuji za důležité, že jsme se s představiteli SÚKL dohodli také na tom, že budeme spolupracovat nejen na změně systému eReceptu, ale také na realizaci Lékového záznamu pacienta už od jeho počátku, aby po technické i věcné stránce vyhovoval nám, lékárníkům. A mohli jsme jej od 1. 6. 2020 využívat k prospěchu našich pacientů.

To je výsledek našeho aktivního přístupu k představitelům státní správy a k řešení problémů, které nám přináší neustálý koloběh legislativních změn.

PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D.

viceprezident ČLnK


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 2

2020 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se