Přežijí jen připravení – XI. Zimní konference


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 92, 2020, č. 2, s. 30-31

Ve dnech 24. až 26. 1. 2020 se ve starobylých prostorách Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě, nacházejícího se v budově bývalého dominikánského kláštera, konala již XI. Zimní konference. Mottem konference bylo „Nemocniční lékárna 2020: Přežijí jen připravení“. Během přednášek i předem bylo možné klást dotazy a zvídavé otázky přednášejícím, kteří na ně v průběhu svých prezentací nebo na závěr v diskuzi odpovídali.

Konferenci zahájili vedoucí lékárník IKEM Mgr. Michal Hojný a vedoucí lékárník FN Motol PharmDr. Petr Horák, na konferenci přivítali prezidenta Komory Mgr. Aleše Krebse. Pan prezident Krebs pochválil bohatý program konference s tím, že přináší nové informace relevantní pro nemocniční, ale i veřejné lékárníky a nezapomněl glosovat motto konference tak, že lékárenství může přežít jen tehdy, pokud budou lékárníci jednotlivých specializací navzájem spolupracovat.


Jako každý rok pozvání přijal i MUDr. Lukáš Velev, MHA, ředitel Nemocnice Jihlava, jenž ve své úvodní zdravici mj. popřál všem lékárníkům zvládnutí obtížné legislativy i v roce 2020.

Odborný blok přednášek zahájil problematikou FMD PharmDr. Martin Šimíček, z FN U sv. Anny v Brně, který na úvod s lehkou ironií v hlase pozdravil přátele protipadělkové směrnice a seznámil nás všechny – přátele protipadělkové směrnice – jak s posledním vývojem implementace FMD v České republice i v zahraničí. Dozvěděli jsme se, že v ČR jsou nyní k systému připojeny všechny lékárny, většina lékáren ověřuje/vyřazuje LP a roste podíl těch lékáren, které ověřují všechny LP nesoucí příslušný 2D kód. Stále je ale hlášeno mnoho falešných alertů a problémů při výdeji. Nyní se pohybujeme na chybovosti 0,34 % při příjmu a 0,59 % při expedici, tedy stále velmi vysoko nad kýženou 0,05% hranicí. K hořkému pousmání bylo dozvědět se, že ve Francii se dosud nepřipojila žádná lékárna (o hromadném exodu českých lékárníků do této země nemáme dosud žádné zprávy :)). Také byly řešeny výhody případného zavedení agregovaných kódů, diskutovaly se výhody a limity jednotlivých lékárenských softwarů, speciální funkce různých programů. Kolegové z ÚVN Praha se podělili o praktické zkušenosti s reálným provozem hromadné čtečky, tzv. Pharma boxu.

Další blok se týkal zdravotnických prostředků. JUDr. Král se mimo jiné zabýval předepisováním prostředků na inkontinenci či problémy při výdeji zdravotnických prostředků. Zajímavé bylo také sdělení o výpadcích léčivých přípravků. Dozvěděli jsme se například, že důvodem výpadku často bývá optimalizace výroby a následná chyba v logistice, reexporty atd. Mgr. Rrahmaniová z Ministerstva zdravotnictví popsala účastníkům současné možnosti státní správy při zajišťování náhrady za chybějící léčiva, Dr. Velík ze SÚKL přidal perspektivu lékové autority. Dr. Horák informoval účastníky mj. o výsledcích loňského průzkumu o výpadcích léků mezi členy EAHP a opatřeních, které k problematice chystají v USA.

Posluchače velmi zaujal blok na téma lékového záznamu a z něho vyplývajících odpovědností farmaceuta. Diskutoval se rozsah dostupných informací a jak se budou tyto informace využívat nebo nevyužívat v každodenní praxi. Ke slovu se také dostala digitalizace listinného receptu a ztotožňování pojištěnců. V bloku aktuálních otázek lékové politiky a zdra­vot­nické legislativy, kam přijal pozvání mj. náměstek ředitele VZP Ing. David Šmehlík, MHA, byly diskutovány způsoby úhrady práce nemocničních farmaceutů, náklady na nová a vysoce nákladná léčiva, problematika úhrady podle § 16 zákona o v. z. p. aj.

Sobotní dopoledne bylo tradičně věnováno legislativnímu bloku. Zaujaly přednášky Mgr. Štajera, JUDr. Davidové i MUDr. et. Mgr. Maršíka. V bloku klinické farmacie představili kolegové velmi zajímavá témata. MUDr. Petr Smejkal, hlavní epidemiolog IKEM, vyzdvihl nezbytnost spolupráce lékařů s farmaceuty.


S velkým zájmem se setkala soutěž v prezentačních dovednostech – PEARLS, kde se představili naši mladí kolegové časově omezenou prezentací na zvolené odborné téma. O vítězi rozhodovalo svými hlasy auditorium. Tuto zajímavou soutěž vyhrála kolegyně z IKEM Mgr. Michaela Müllerová, která měla sedmiminutové sdělení na téma Fekální mikrobiální transplantace.

V neděli nabitý program pokračoval prezentací kolegů z nemocničních lékáren, kteří se zúčastnili EAHP semináře na téma Kvalitativní analýzy dat. Nedělní program a celou konferenci zakončil PharmDr. Petr Horák aktuálními informacemi z EAHP. Účastníci byli pozváni na X. Jarní konferenci v Jihlavě, která se bude konat 18. až 19. 6. 2020.

Mgr. Aleš Krebs, prezident ČLnK


Kdybys měl vybrat jeden problém českého lékárenství, který by to byl? Existuje řešení?

Důležitá je spolupráce se státními orgány, je snaha na obou stranách si k sobě hledat a najít cestu; abychom jim byli odborným partnerem a ukázali jim, že naše připomínky vznikají na základě zkušeností z praxe. Proto už na nějaké věci upozorňujeme předem, abychom předešli některým rizikům, které vyplývají z připravované legislativy.

Jezdíš na Zimní konferenci pravidelně? Co se ti tady líbí?

Ano, jezdím. Přináší mi to příležitost osobního setkání s mými kolegy a zástupci státní správy nejen v rámci formální, ale i neformální části této konference.

PharmDr. Martin Šimíček, lékárník FN u sv. Anny v Brně


Jaký se dá očekávat vývoj v problematice FMD v roce 2020?

Pořád platí, že lékárníci v ČR přistoupili k povinnostem vyplývajícím z nařízení nejzodpovědněji. Zároveň se daří, díky přesným statistikám chybovosti na základě dohody se státními institucemi, vydávat všechny přípravky. Věříme, že dokud se procento chyb v systému zásadně nesníží, bude tento stav platit i nadále, aby nedocházelo k ohrožení dostupnosti léčiv. Zároveň řešíme v nemocnicích, jak zvládnout ověřování desítek až stovek LP najednou. Ve spolupráci s dodavateli lékárenských informačních systémů vylepšujeme software tak, abychom vše stíhali, protože pro všechny je to práce navíc.

Mgr. Jan Šípek, prokurista společnosti Apatyka servis s. r. o.


Co vnímáte jako největší přínos protipadělkové směrnice?

Za největší přínos tohoto nařízení považuji dokončení změny vnímání dodavatelů lékárenských informačních systému na strategické partnery při implementaci legislativních změn. Pro nás to totiž znamená zlepšení komunikace při implementaci legislativních změn, kde máme možnost pomoci už během připomínkových řízení, kdy lze ještě něco ovlivnit.

PharmDr. Veronika Horáková

PharmDr. Alena Tomáškov


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 2

2020 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se