Co určitě stojí za přečtení...


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 92, 2020, č. 2, s. 35

Vrána, D.: Imunoterapie nádorů hlavy a krku

Onkologie č. 6/2019

Imunoterapie nádorů byla v loňském roce předmětem sdělení na mnoha farmaceutických kongresech. Tato metoda představuje perspektivní léčebnou modalitu, která se rychle dostala do terapie řady maligních onemocnění. Nádory hlavy a krku představují heterogenní skupinu onemocnění, která se liší symptomatologií, léčebnou strategií i prognózou. Dlouhou dobu byla jedinou léčebnou metodou u inoperabilních nádorů chemoterapie derivátem platiny či taxanem. Medián přežití byl bohužel jen několik měsíců. První cílenou molekulou v léčbě byl cetuximab. Imunoterapie je staronová léčebná metoda, která zažívá renesanci u mnoha malignit a nyní se registruje v první a druhé linii paliativní léčby recidivujících či metastatických nádorů hlavy a krku. Z monoklonálních protilátek se dnes testují v kombinaci s radioterapií, chirurgickým výkonem či v paliativních režimech ipilimumab (anti CTLA-4) v kombinaci s cetuximabem, lirilumab (anti KIR) v kombinaci s nivolumabem či ještě s přidáním ipilimumabu. Dále léčivo motolimod (anti TLR8) v kombinaci s cetuximabem a látka s označením OX-40 patřící do rodiny receptorů TNF. Z check-point inhibitorů se u nádorů hlavy a krku testují pembrolizumab 3x týdně 200 mg u pacientů s progredujícím nádorem 6 měsíců po léčbě platinou a cetuximabem, dále nivolumab v porovnání s klasickou chemoterapií (metotrexat či cetuximab + docetaxel) s delším mediánem přežití i vyšším procentem přežití po roce terapie. Posledním testovaným check-point inhibitorem je durvalumab ve II. fázi klinického zkoušení u pacientů progredujících při léčbě platinou s expresí PD-L1. V současné době se již dá považovat léčba spinocelulárních nádorů hlavy a krku pembrolizumabem a nivolumabem za zlatý standard.

Fialová, P.: Risankizumab (Skyrizi)

Dermatologie pro praxi č. 4/2019

V současné době stále probíhá výzkum patogeneze psoriázy. V posledních dvaceti letech přinesl velké množství pozitivních změn v terapii. Primář M. Nečas z Brna na ostravských lékárnických dnech zmínil risankizumab (dále Ri) jako zástupce nejnovějších léčiv v terapii psoriázy registrovaný až v roce 2019. Celkem je již registrováno devět různých biologik k léčbě lupénky rozdělených do čtyř tříd: 1. inhibitory TNF-α, 2. inhibitory interleukinů 12 a 23, 3. inhibitory interleukinu 17 a 4. inhibitory interleukinu 23. D poslední skupiny právě patří Ri. Interleukin IL-23 byl označen jako klíčový v patogenezi psoriázy. Ri je humanizovaná IgG1 monoklonální protilátka, váže se selektivně na p19 podjednotku humánního cytokinu IL-23. a inhibuje tím jeho interakci s receptorovým komplexem IL-23R. Ri je indikován k léčbě středně těžké až těžké ložiskové psoriázy dospělých. Podává se subkutánně v dávce 150 mg v týdnu 0, týdnu 4 a následně každých 12 týdnů. U pacientů, u kterých nenastalo zlepšení do 16 týdnů léčby, se terapie přerušuje. V klinických studiích s více než dvěma tisíci pacientů Ultimma-1 a 2Immvent a Immhance nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky, jen u 13 % pacientů se vyskytly respirační infekce. Ri prokázal vysokou účinnost napříč celým souborem pacientů bez ohledu na jejich věk, hmotnost, závažnost nemoci i přítomnost psoriatické artritidy.


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 2

2020 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se