Interaktivní dispenzační semináře za podpory společnosti Zentiva, k. s.


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 92, 2020, č. 2, s. 18-20

Přihlašování pouze na www.lekarnici.cz – vzdělávací akce – nabídka kurzů pro lékárníky. Účastnický poplatek uhraďte podle pokynů při přihlášce: bankovním převodem na účet číslo: 35-7905240297/0100 vedený u KB, variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód semináře. Splatnost nejpozději do 10 dnů před konáním semináře. Platba v hotovosti na místě není možná. Semináře se mohou zúčastnit pouze předem přihlášení zájemci s řádně uhrazeným účastnickým poplatkem. Přihlášení účastníci bez zaplaceného poplatku budou z organizačních důvodů 10 dnů před konáním semináře odhlášeni a jejich místa budou uvolněna pro ostatní zájemce.


BŘEZEN

10. 3. Brno (kód semináře: 20004)

Farmaceutická fakulta, velká posluchárna, VFU Brno, Palackého tř. 1, od 16.30 hodin

Téma: Farmakologická léčba úzkostných poruch

Lektoři: PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D., Doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

10. 3. Opava (kód semináře: 20006)

salonek hotelu Iberia, Pekařská 11, od 18.00 hodin

Téma: Kazuistiky spojené s oftalmologickými tématy

Anotace: S posluchači budou diskutovány kazuistiky spojené se změnami vidění při užívání některých léčiv, léčba suchého oka a glaukomu.

Lektoři: PharmDr. Marie Zajícová, PharmDr. Petra Schreierová a MUDr. Zdeňka Wandrolová

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

14. 3. Olomouc (kód semináře: 20008)

LF UP Olomouc, Ústav Farmakologie – seminární místnost, Hněvotínská 3, od 9.30 hodin

Téma: Farmaceutická péče u těhotných a kojících žen – opakování olomouckého semináře z 8. 2. 2020

Anotace: V rámci semináře bude diskutována bezpečnost farmakoterapie u těhotných a kojících žen, a to jak léčiv na lékařský předpis u onemocnění, která často tyto stavy provázejí, tak u léčiv volně prodejných.

Lektoři: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., MUDr. Jan Strojil, Ph.D.

Poplatek: 600 Kč, počet bodů: 16

24. 3. Nový Jičín (kód semináře: 20005)

salonek hotelu Praha, Lidická 128/6, od 18.00 hodin

Téma: Kazuistiky spojené s oftalmologickými tématy – opakování opavského semináře z 10. 3. 2020

Lektoři: PharmDr. Marie Zajícová, PharmDr. Petra Schreierová a MUDr. Zdeňka Wandrolová

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

26. 3. Hodonín (kód semináře: 20007)

Nemocnice TGM Hodonín, Purkyňova 2731/11, od 18.00 hodin

Téma: DRP v ambulanci interního lékaře

Anotace: Odhalování a řešení lékových problémů u nemocných s interními chorobami, využití hlasovacího zařízení.

Lektoři: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., MUDr. Vladan Ryšavý

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 14

DUBEN

1. 4. Plzeň (kód semináře: 20024)

Ústav klinické biochemie a hematologie, FN Plzeň, Seminární místnost, Alej Svobody 80, od 17.30 hodin

Téma: Terapie idiopatických střevních zánětů

Anotace: Seminář bude zaměřen na farmakoterapii Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy.

Lektoři: PharmDr. Jaroslava Červeňová, Mgr. Barbora Kováčová PhD., MUDr. Klára Prudhommeová

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

7. 4. Praha (kód semináře: 20009)

Sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, Praha 4, od 17.30 hodin

Téma: Farmakoterapie v revmatologii VI.

Anotace: Vaskulitidy – terapie, lékové režimy a jejich rizika, nežádoucí účinky, interakce léčby a jejich řešení

Lektoři: PharmDr. Šárka Erbanová, RNDr. Zdeňka Šterbáková, MUDr. Eliška Stehlíková

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

15. 4. Brno (kód semináře: 20010)

Farmaceutická fakulta, velká posluchárna, VFU Brno, Palackého tř. 1, od 16.30 hodin

Téma: Specifika farmakoterapie seniorského věku I.

Anotace: Na semináři se zaměříme na specifika farmakoterapie seniorského věku – jak změny farmakodynamiky a farmako­kinetiky léčiv ve stáří ovlivňují účinek léčiva, k jakým věkově podmíněným biologickým a fyziologickým změnám dochází ve struktuře a funkci orgánů. Probereme časté klinické problémy u seniorů v souvislosti se základními změnami provázejícími stárnutí, projevy nežádoucích účinků léčiv. Zdůrazněno bude postavení nízkodávkových režimů léčiv u seniorů.

Lektoři: PharmDr. Bc. Dana Mazánková, Ph.D., MUDr. Jana Nováková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

16. 4. Třebíč (kód semináře: 20011)

Hotel Atom, Velkomeziříčská 640/45, od 18.00 hodin

Téma: Specifika farmakoterapie seniorského věku I. –opakování brněnského semináře z 15. 4. 2020

Lektoři: PharmDr. Bc. Dana Mazánková, Ph.D., MUDr. Jana Nováková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

16. 4. Znojmo (kód semináře: 20012)

Galerie a Prostor, Kolárová 27, od 18.00 hodin

Téma: DRP v rámci ambulantního lékaře

Anotace: Interní problematika, odhalování DRP a jejich řešení, minimalizace farmakoterapie rizik v interní medicíně

Lektoři: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., MUDr. Vladan Ryšavý

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 14

18. 4. Liberec (kód semináře: 20023)

Obchodní akademie, Šamánkova 500/8, od 8.30 hodin

Téma: Farmakoterapie v gynekologii I.

Anotace: Během semináře budou diskutována některá témata farmakoterapie v gynekologii, jako například léčba vaginálních zánětů různé etiologie, farmakoterapie v těhotenství a při kojení nebo léčba infekce HPV.

Lektoři: PharmDr. Aleš Mareček, MUDr. Ludmila Krutská

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 14

21. 4. Uherské Hradiště (kód semináře: 20013)

EDUHA s.r.o., Studentské náměstí, č. p. 1531 (budova Centrum celoživotního vzdělávání), od 17.00 hodin

Téma: Choroby GIT v seniorském věku

Anotace: Budou probrány nemoci GIT s akcentací na geriatrickou problematiku z pohledu interního lékaře.

Lektoři: MUDr. Hana Mašková/ MUDr. Michaela Šramková a Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

22. 4. Zlín (kód semináře: 20014)

SZS a VOŠZ Zlín Příluky, Broučkova 372, od 17.00 hodin

Téma: Choroby GIT v seniorském věku – opakování uherskohradišťského semináře z 21. 4. 2020

Lektoři: MUDr. Hana Mašková/ MUDr. Michaela Šramková a Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

23. 4. Ostrava (kód semináře: 20016)

Mariánské náměstí 480/5, DTO CZ, s. r. o., místnost č 340, od 17.00 hodin

Téma: Choroby GIT v seniorském věku – opakování uherskohradišťského semináře z 21. 4. 2020

Lektoři: MUDr. Hana Mašková/ MUDr. Michaela Šramková a Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

23. 4. Praha (kód semináře: 20015)

Sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, Praha 4, od 17.30 hodin

Téma: Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění v kazuistikách XVIII.

Lektoři: PharmDr. Alena Linhartová, MUDr. Jaroslav Brotánek

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

23. 4. Přerov (kód semináře: 20017)

Hotel FIT, Dvořákova 21B, od 18.00 hodin

Téma: Specifika farmakoterapie seniorského věku I. – opakování brněnského semináře z 15. 4. 2020

Lektoři: PharmDr. Bc. Dana Mazánková, Ph.D., MUDr. Jana Nováková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

25. 4. Olomouc (kód semináře: 20018)

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, salónek ORION, od 9.00 hodin

Téma: Choroby GIT v seniorském věku – opakování uherskohradišťského semináře z 21. 4. 2020

Lektoři: MUDr. Hana Mašková/ MUDr. Michaela Šramková a Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

28. 4. Olomouc (kód semináře: 20019)

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, salónek ORION, od 17.00 hodin

Téma: Choroby GIT v seniorském věku – opakování uherskohradišťského semináře z 21. 4. 2020

Lektoři: MUDr. Hana Mašková/ MUDr. Michaela Šramková a Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

29. 4. Brno (kód semináře: 20020)

VFU, Palackého třída 1946/1, budova FaF (44), posluchárna 56, od 16.15 hodin

Téma: Choroby GIT v seniorském věku – opakování uherskohradišťského semináře z 21. 4. 2020

Lektoři: MUDr. Hana Mašková/ MUDr. Michaela Šramková a Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

29. 4. Praha (kód semináře: 20021)

Sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, Praha 4, od 17.30 hodin

Téma: Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění v kazuistikách XVIII. – opakování pražského semináře z 23. 4. 2020

Lektoři: PharmDr. Alena Linhartová, MUDr. Jaroslav Brotánek

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

29. 4. Kladno (kód semináře: 20022)

Oblastní nemocnice Kladno, Vančurova 1548, posluchárna, od 17.30 hodin

Téma: Hypolipidemika II

Anotace: Na příkladech z praxe interního lékaře budou diskutovány interakce a použití hypolipidemik.

Lektoři: Mgr. Zuzana Vašířová, MUDr. Renata Stěpanovová

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

SEMINÁŘE

Léčebné konopí v lékárenské praxi

Rádi bychom vás pozvali na připravované semináře –Léčebné konopí v lékárenské praxi, které se v roce 2020 uskuteční ve městech Brno, Hradec Králové, Ostrava, České Budějovice, ­Liberec, Olomouc, Plzeň, Jihlava a Zlín.Seminář bude věnován problematice léčebného konopí, která je v současné době aktuální z pohledu vzrůstající četnosti předepi­so­vání a zpracování této suroviny v lékárnách napříč Českou republikou.Prezentována budou témata, která jsou stěžejní pro farmaceuty při přípravě lékových forem z léčebného konopí a při dispenzaci a poradenství pacientům, kteří přicházejí do lékáren. Seminář bude rovněž doplněn o klinický pohled lékaře předepisujícího léčebné konopí s prezentací kazuistik. Dojde také k představení zdravotnických prostředků, které jsou schváleny pro inhalační podání léčebného konopí v České republice.

ČESKÉ BUDĚJOVICE (Kód semináře: 20267)

Datum a čas: 26. 3. 2020, 17.30 až 20.50 hodin

Místo konání: Sál Galerie V Riegrově 51, Riegrova 1756/51

Přednášející: PharmDr. Jaroslav Peč, Ph.D., MUDr. Radovan Hřib

OLOMOUC (Kód semináře: 20269)

Datum a čas: 2. 4. 2020, 17.30 až 20.50 hodin

Místo konání: BEA Centrum Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1

Přednášející: PharmDr. Jaroslav Peč, Ph.D., MUDr. Radovan Hřib

LIBEREC (Kód semináře: 20268)

Datum a čas: 16. 4. 2020, 17.30 až 20.50 hodin

Místo konání: Centrum Babylon, Nitranská 1

Přednášející: PharmDr. Jaroslav Peč, Ph.D., MUDr. Trnka

PLZEŇ (Kód semináře: 20270)

Datum a čas: 14. 5. 2020, 17.30 až 20.50 hodin

Místo konání: Parkhotel Plzeň, U Borského parku 31

Přednášející: PharmDr. Jaroslav Peč, Ph.D., MUDr. Trnka

JIHLAVA (Kód semináře: 20271)

Datum a čas: 28. 5. 2020, 17.30 až 20.50 hodin

Místo konání: Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

Přednášející: PharmDr. Jaroslav Peč, Ph.D., MUDr. Radovan Hřib

ZLÍN (Kód semináře: 20272)

Datum a čas: 18. 6. 2020, 17:30 až 20:50 hodin

Místo konání: Obchodní dům Zlín, nám. Práce 2523

Přednášející: PharmDr. Jaroslav Peč, Ph.D., MUDr. Radovan Hřib

Poplatek pro lékárníky: 400 Kč

Poplatek pro farmaceutické asistenty: 700 Kč

Po přihlášení platbu zašlete na účet č. 35-7905240297/0100, variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód semináře.

Akce je pořádána oddělením vzdělávání ČLnK a ohodnocena 8 body do systému celoživotního vzdělávání lékárníků.

Partnerem semináře je společnost Canopy Growth Czech s. r. o.

Moderní a efektivní příprava v lékárnách

Rádi bychom vás pozvali na semináře – Moderní a efektivní příprava v lékárnách, které v roce 2020 proběhnou v Brně, Praze a Olomouci.

Témata přednášek: Technologické kazuistiky, Léčba lupénky a seboroické dermatitidy, Příprava léčiv s obsahem nebezpečných látek, Moderní přístroje v české lékárenské laboratoři, Workshop s přístroji

Přednášející: PharmDr. Jan Hašek, MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D., Mgr. Hana Šnajdrová, Kamila Červenková, DiS., Mgr. Eva Procházková

Číslo akce Termín Město

20002 12. 3. 2020 Praha

20003 21. 5. 2020 Olomouc

Čas semináře: 17.00– 20.35 hod.

Poplatek pro lékárníky: 400 Kč

Poplatek pro farmaceutické asistenty: 600 Kč

Po přihlášení platbu zašlete na účet č. 35-7905240297/0100, variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód semináře.

Akce je pořádána oddělením vzdělávání ČLnK a ohodnocena 8 body do systému celoživotního vzdělávání lékárníků.

Partnerem semináře je společnost Fagron a. s.

XXII. Květnová konference lékárníků v Opavě

(dříve Konference mladých lékárníků)

Vážení kolegové a kolegyně,

srdečně vás zveme na letošní XXII. ročník Květnové konference lékárníků v Opavě, která se koná 22.–23. května v KD Na ­Rybníčku. Opět se můžete těšit na zajímavý program, ­hlavním tématem letošního ročníku bude farmakoterapie ­vybraných onemocnění v gynekologii a pediatrii, ale můžete se těšit i na témata z jiných oborů, nebude chybět ani téma týkající se aktuální legislativy či vzdělávání.

Jak už bývá v Opavě tradicí, bude zajištěn i kulturní program. V pátek se můžete těšit na divadelní představení Slezského ­divadla a v sobotu nám zazpívá vokální ansámbl Notabene.

Organizační tým letos tvoří Mgr. Jana Martinásková, Mgr. Olga Nedopílková, PharmDr. Lukáš Láznička a za ČLnK Jitka Márová, DiS.

Ubytování si řeší účastníci sami (nabídka různých ­ubytovacích kapacit je v Opavě dostatečná – hotely Koruna, Iberia, Katha­rein, hotel Opava a řada penzionů).

Vzhledem k vašim žádostem je letos poprvé možné přihlašování i na jednotlivé přednáškové dny (400 Kč/den) nebo za zvýhodněnou cenu na oba dny zároveň (600 Kč/oba dny). Přihlašování bude opět možné na: www.lekarnici.cz v nabídce vzdělávání.

Bližší informace a podrobnosti k odbornému programu budou zveřejňovány na webu komory a v dalších číslech ČČL.

Za organizační tým Olga Nedopílková


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 2

2020 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se