INTERAKTIVNÍ DISPENZAČNÍ SEMINÁŘE za podpory společnosti Zentiva, k. s.


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 92, 2020, č. 9, s. 22-25

Přihlašování pouze na www.lekarnici.cz – vzdělávací akce – nabídka kurzů pro lékárníky. Účastnický poplatek uhraďte podle pokynů při přihlášce: bankovním převodem na účet číslo: 35 – 7905240297/0100 vedený u KB, variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód semináře. Platba musí být připsána nejpozději do 10 dnů před konáním semináře. Platba v hotovosti na místě není možná. Semináře se mohou zúčastnit pouze předem přihlášení zájemci s řádně uhrazeným účastnickým poplatkem. Přihlášení účastníci bez zaplaceného poplatku budou z organizačních důvodů 10 dnů před konáním semináře odhlášeni a jejich místa budou uvolněna pro ostatní zájemce.

ŘÍJEN

3. 10. Olomouc (kód semináře: 20117)

LF UP Olomouc, Ústav Farmakologie – seminární místnost, Hněvotínská 3, od 9.30 hodin

Téma: Farmaceutická péče u pacientů s bolestí

Anotace: V rámci semináře bude diskutována farmakoterapie různých bolestivých stavů (např. bolesti muskuloskeletálního systému, neuropatické bolesti, nádorové bolesti atd.). Bude rozebrána terapeutická hodnota jednotlivých analgetik. Budou diskutovány novinky v analgetické léčbě i samoléčení vybraných bolestivých stavů.

Lektoři: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., MUDr. Jan Strojil, Ph.D.

Poplatek: 600 Kč, počet bodů: 16

5. 10. Brno (kód semináře: 20102)

Kounicova 67a, od 16.15 hodin

Téma: Choroby GIT v seniorském věku

Anotace: Budou probrány nemoci GIT s akcentací na geriatrickou problematiku z pohledu interního lékaře.

Lektoři: MUDr. Hana Mašková/ MUDr. Michaela Šramková a Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

6. 10. Uherské Hradiště (kód semináře: 20103)

Hotel GRAND, Palackého náměs􀆡 349, od 17.00 hodin

Téma: Choroby GIT v seniorském věku – opakování brněnského semináře z 5. 10. 2020

Lektoři: MUDr. Hana Mašková/ MUDr. Michaela Šramková a Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

6. 10. Praha (kód semináře: 20009)

Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4, od 17.30 hodin

Téma: Farmakoterapie v revmatologii VI.

Anotace: Vaskulitidy – terapie, lékové režimy a jejich rizika, nežádoucí účinky, interakce léčby a jejich řešení

Lektoři: PharmDr. Šárka Erbanová, RNDr. Zdeňka Šterbáková, MUDr. Eliška Stehlíková

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

7. 10. Zlín (kód semináře: 20104)

SZS a VOŠZ Zlín Příluky, Broučkova 372, od 17.00 hodin

Téma: Choroby GIT v seniorském věku – opakování brněnského semináře z 5. 10. 2020

Lektoři: MUDr. Hana Mašková/ MUDr. Michaela Šramková a Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

8. 10. Ostrava (kód semináře: 20105)

Mariánské náměstí 480/5, DTO CZ, s. r. o., sál, od 17.00 hodin

Téma: Choroby GIT v seniorském věku – opakování brněnského semináře z 5. 10. 2020

Lektoři: MUDr. Hana Mašková/ MUDr. Michaela Šramková a Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

10. 10. Olomouc (kód semináře: 20106)

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, salónek ANDROMEDA, od 9.00 hodin

Téma: Choroby GIT v seniorském věku – opakování brněnského semináře z 5. 10. 2020

Lektoři: MUDr. Hana Mašková/ MUDr. Michaela Šramková a Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

12. 10. Olomouc (kód semináře: 20107)

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, salónek ANDROMEDA, od 17.00 hodin

Téma: Choroby GIT v seniorském věku – opakování brněnského semináře z 5. 10. 2020

Lektoři: MUDr. Hana Mašková/ MUDr. Michaela Šramková a Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

15. 10. Nové Město na Moravě (kód semináře: 20122)

Nemocnice Nové Město na Moravě (budova ředitelství), Žďárská 610, od 17.30 hodin

Téma: Kazuistiky z oblasti otorinolaryngologie

Anotace: IDS bude zaměřen na kazuistiky pacientů s onemocněním v oblasti otorinolaryngologie (např. rinosinusitidy, tonzilitidy, poruchy vestibulárních aparátu), možnosti farmakoterapie těchto onemocnění včetně samoléčení a management potenciálních lékových problémů.

Lektoři: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D., MUDr. Karel Macek, CSc.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

17. 10. Liberec (kód semináře: 20120)

Obchodní akademie, Šamánkova 500/8, od 8.30 hodin

Téma: Farmakoterapie v gynekologii I.

Anotace: Během semináře budou diskutována některá témata farmakoterapie v gynekologii, jako například léčba vaginálních zánětů různé etiologie, farmakoterapie v těhotenství a při kojení nebo léčba infekce HPV.

Lektoři: PharmDr. Aleš Mareček, MUDr. Ludmila Krutská

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 14

19. 10. Praha (kód semináře: 20110)

Sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, Praha 4, od 16.30 hodin

Téma: Kardiotoxicita jako nežádoucí účinek léčiv – opakování pražského semináře z 21. 9. 2020

Anotace: Během semináře budou diskutovány jednotlivé rozměry pojmu kardiotoxicita v návaznosti na konkrétní kazuistická sdělení.

Lektoři: PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., MUDr. Hana Suchánková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

19. 10. Plzeň (kód semináře: 20111)

Ústav klinické biochemie a hematologie, FN Plzeň, Seminární místnost, Alej Svobody 80, od 17.30 hodin

Téma: Farmakoterapie diabetu mellitu

Anotace: Seminář bude zaměřen na perorální antidiabetika a jejich farmakologické vlastnosti.

Lektoři: PharmDr. Jaroslava Červeňová, Mgr. Barbora Kováčová, Ph.D., MUDr. Vojtěch Česák Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

24. 10. Olomouc (kód semináře: 20119)

LF UP Olomouc, Ústav Farmakologie – seminární místnost, Hněvotínská 3, od 9.30 hodin

Téma: Farmaceutická péče u pacientů s bolestí – opakování olomouckého semináře z 3. 10. 2020

Lektoři: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., MUDr. Jan Strojil, Ph.D.

Poplatek: 600 Kč, počet bodů: 16

LISTOPAD

4. 11. Kladno (kód semináře: 20135)

Oblastní nemocnice Kladno, Vančurova 1548, Kladno, posluchárna, od 17.30 hodin

Téma: Psychofarmaka v praxi

Anotace: Na příkladech z praxe psychiatra budou diskutovány interakce a použití psychofarmak.

Lektoři: Mgr. Zuzana Vašířová, MUDr. Taťána Suchánková

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

4. 11. Praha (kód semináře: 20136)

Sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, Praha 4, od 17.30 hodin

Téma: Farmakoterapie v psychiatrii IV – psychofarmaka v kontextu ženského zdraví

Anotace: Psychofarmaka v kontextu ženského zdraví (těhotenství, kojení, antikoncepce atd.)

Lektoři: PharmDr. Ivana Tašková, MUDR. Věra Šantrůčková

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

4. 11. Hodonín (kód semináře: 20115)

Nemocnice TGM Hodonín, Purkyňova 2731/11, Hodonín, od 18.00 hodin

Téma: Léková alergie a její minimalizace

Anotace: Minimalizace rizik nežádoucích účinků typu B dle WHO

Lektoři: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., MUDr. Jana Teturová

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 14

5. 11. Česká Lípa (kód semináře: 20142)

Obchodní akademie Česká Lípa, nám. Osvobození 422, od 17.30 hodin

Téma: Farmaceutická péče v gynekologii

Anotace: IDS bude zaměřen na farmaceutickou péči o pacientky s gynekologickými obtížemi a jinou farmakoterapií z oblasti gynekologie (např. hormonální antikoncepce, gynekologické infekce) včetně prevence a samoléčení.

Lektoři: PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D., MUDr. Markéta Roučková

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

11. 11. Tábor (kód semináře: 20137)

Ekonomická fakulta JCU, Vančurova 2904, od 17.30 hodin

Téma: Řešení lékových problémů z interních oborů – diabetologie

Lektoři: PharmDr. Kristina Pechandová Ph.D., MUDr. Josef Linhart

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

14. 11. Olomouc (kód semináře: 20138)

LF UP Olomouc, Ústav Farmakologie – seminární místnost, Hněvotínská 3, od 9.30 hodin

Téma: Farmaceutická péče u pacientů s neurodegenerativními onemocněními se zaměřením na pacienty s Parkinsonovou nemocí

Anotace: V rámci semináře bude diskutována farmakoterapie převážně polymorbidních pacientů s Parkinsonovou nemocí. Bude rozebrána i etiopatogeneze a diagnostika této choroby. Budou prezentovány kazuistiky pacientů, kteří krom Parkinsonovy choroby trpí i jinými formami demence (např. Alzheimerova choroba, cévní demence). Na semináři se bude podílet odborník z Centra pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění, Neurologické kliniky FN Olomouc.

Lektoři: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., MUDr. Martin Nevrlý, Ph.D.

Poplatek: 600 Kč, počet bodů: 16

18. 11. České Budějovice (kód semináře: 20139)

METROPOL, spol. s r.o., Senovážné nám. 248/2, od 17.30 hodin

Téma: Řešení lékových problémů z interních oborů – diabetologie, opakování táborského semináře z 11. 11. 2020

Lektoři: PharmDr. Kristina Pechandová Ph.D., MUDr. Josef Linhart

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

18. 11. Praha (kód semináře: 20140)

Sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, Praha 4, od 17.30 hodin

Téma: Farmakoterapie v psychiatrii IV – psychofarmaka v kontextu ženského zdraví – opakování pražského semináře z 4. 11. 2020

Lektoři: PharmDr. Ivana Tašková, MUDR. Věra Šantrůčková

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

25. 11. Brno (kód semináře: 20121)

místo konání bude upřesněno, začátek od 17.00 hodin

Téma: Inhalační kortikosteroidy u dětí – přínosy a rizika – opakování brněnského semináře z 9. 1. 2020

Anotace: Inhalační kortikosteroidy (IKS) jsou nejčastějším lékem volby u nekontrolovaného astmatu ve všech věkových skupinách. Průduškové astma začíná nejčastěji v dětství a jako chronické onemocnění často vyžaduje dlouhodobou aplikaci farmak. Proto je velmi významná nejen jejich účinnost, ale i bezpečnost. Lokální nežádoucí účinky IKS jsou dobře známé a relativně časté. Systémové nežádoucí účinky IKS, jsou někdy v klinické praxi opomíjeny, a proto se na ně v semináři zaměříme.

Lektoři: PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D., MUDr. Jana Nováková, Ph.D. Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

28. 11. Olomouc (kód semináře: 20118)

LF UP Olomouc, Ústav Farmakologie – seminární místnost, Hněvotínská 3, od 9.30 hodin

Téma: Farmaceutická péče u pacientů s neurodegenerativními onemocněními se zaměřením na pacienty s Parkinsonovou nemocí – opakování olomouckého semináře z 14. 11. 2020

Lektoři: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., MUDr. Martin Nevrlý, Ph.D.

Poplatek: 600 Kč, počet bodů: 16

30. 11. Praha (kód semináře: 20141)

Sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, Praha 4, od 16.30 hodin

Téma: Úskalí léčby pacienta s hepatální insufi ciencí – opakování pražského semináře z 24. 2. 2020

Anotace: Během semináře bude diskutována nejen problematika související s léčbou symptomů jaterního selhávání, ale i hepatotoxicita léčiv a její prevence, a principy úpravy dávkování léčiv u pacienta s poškozením jater.

Lektoři: PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., MUDr. Hana Suchánková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

Aktuální lékárnická legislativa

Semináře budou tradičně zaměřeny na to, co bude v lékárenské legislativě nejnovější. Na podzim roku 2020 proto budou určitě představeny témata jako lékový záznam pacienta, přístup k eReceptu za pomoci dokladu totožnosti a odpovědnost farmaceuta v prostředí systému eReceptu, výdej léčivých přípravků mimo lékárnu, kompenzace ztrát lékáren utrpěných během karantény, novela zákoníku práce, aktuality ze soudních a správních řízení, úhradová vyhláška pro rok 2021, FMD a další.

Přednášející: Mgr. MUDr. Jaroslav Maršík (právní poradce ČLnK)


Poplatek: 500 Kč.

Akce je ohodnocena 6 body do systému celoživotního vzdělávání lékárníků

Moderní a efektivní příprava v lékárnách

Náplní semináře bude seznámení odborné veřejnosti s technologickými kazuistikami, léčbou lupénky a seboroické dermatitidy a přípravou léčiv s obsahem nebezpečných látek. Během semináře se také účastníci kurzu seznámí s moderními přístroji v české lékárenské laboratoři.

29. 10. Olomouc (kód semináře 20134)

Comfort hotel Olomouc Centre, Wolkerova 137/29 v čase 17.00–20.35

Přednášející: PharmDr. Jan Hašek, MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D., Mgr. Hana Šnajdrová, Mgr. Martina Husárová, PharmDr. Markéta Gazdová, Ph.D.

Poplatek: pro lékárníky 400 Kč, pro farmaceutické asistenty 600 Kč

Akce je pořádána oddělením vzdělávání ČLnK a ohodnocena 8 body do systému celoživotního vzdělávání lékárníků.

Partnerem semináře je společnost Fagron a. s.

Léčebné konopí v lékárenské praxi

Seminář je věnován problema􀆟 ce léčebného konopí, která je v současné době aktuální z pohledu vzrůstající četnos􀆟 předepisování a zpracování této suroviny v lékárnách napříč Českou republikou.

Prezentována budou témata, která jsou stěžejní pro farmaceuty při přípravě lékových forem z léčebného konopí a při dispenzaci a poradenství pacientům, kteří přicházejí do lékáren. Seminář bude rovněž doplněn o klinický pohled lékaře předepisujícího léčebné konopí s prezentací kazuistik. Dojde také k představení zdravotnických prostředků, které jsou schváleny pro inhalační podání léčebného konopí v České republice.

ČESKÉ BUDĚJOVICE (Kód semináře: 20126)

Datum a čas: 14. 10. 2020, 17.30 až 20:50 hodin

Místo konání: DfK Group a.s., Riegrova 1756/51

Přednášející: PharmDr. Jaroslav Peč, Ph.D., MUDr. Radovan Hřib

Poplatek: Lékárníci: 400 Kč; Farmaceutičtí asistenti: 700 Kč

PLZEŇ (Kód semináře: 20129)

Datum a čas: 5. 11. 2020, 17.30 až 20.50 hodin

Místo konání: PRIMAVERA Hotel & Congress centre, Nepomucká 1058/128

Přednášející: PharmDr. Jaroslav Peč, Ph.D., MUDr. Radovan Hřib

Poplatek: Lékárníci: 400 Kč; Farmaceutičtí asistenti: 700 Kč

Akce je pořádána oddělením vzdělávání ČLnK a ohodnocena 8 body do systému celoživotního vzdělávání lékárníků.

Partnerem semináře je společnost Canopy Growth Czech s. r. o.

Krajské setkání lékárníků OSL se členy představenstva České lékárnické komory

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

po volebním sjezdu delegátů jsme avizovali větší otevřenost vedení Komory vůči všem členům. Jednou z aktivit pro lepší informovanost kolegů z regionů je připravovaný cyklus krajských setkání lékárníků s vedením Komory. Součástí těchto setkání bude nejen přehled aktuálních témat řešených Komorou v oblasti legislativy, provozu lékáren, rozvoje odborných aktivit apod., ale především diskuzní blok k aktuálně řešeným tématům v lékárenství a ke komunikaci se státní správou. Tento cyklus jsme se rozhodli uspořádat na základě požadavků lékárníků a také z přesvědčení, že pro další rozvoj lékárenství, vzájemné komunikace a předávání zkušeností mezi členskou základnou a vedením Komory je nutný osobní kontakt. Budeme velmi rádi, když nám přijdete předat své zkušenosti s elektronizací zdravotnictví, celoživotním vzděláváním, rolí lékárníka ve zdravotním systému nebo diskutovat o tom, jakým směrem by se podle vás měla Komora a lékárenství v nejbližších letech vydat.

Přijměte proto, prosím, pozvání na tato krajská setkání:

PLZEŇ (Kód semináře: 20032)

Datum a čas: 7. 10. 2020, 18.00 až 21.00 hodin

Místo konání: Parkhotel Plzeň, U Borského parku 31

Přednášející: Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D.

BRNO (Kód semináře: 20040)

Datum a čas: 14. 10. 2020, 18.00 až 21.00 hodin

Místo konání: COSMOPOLITAN BOBYCENTRUM, Sportovní 559/2a

Přednášející: Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D.

OSTRAVA (Kód semináře: 20041)

Datum a čas: 21. 10. 2020, 18.00 až 21.00 hodin

Místo konání: BEST WESTERN Hotel Vista, Kpt. Vajdy 3046/2

Přednášející: Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D.


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 9

2020 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se