Zachovejme co nejvíc z běžného života


Autoři: Mgr. Krebs Aleš, Ph.D.
Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 92, 2020, č. 9, s. 4


Jsme na začátku podzimu. Jestli jsme byli před zhruba půl rokem v obavách z dalších událostí , tak toho v tuto chvíli vlastně nevíme o mnoho více. Zejména co se týká vyhlašování restriktivních opatření, s tím souvisejícího chování lidí a z toho vyplývajícího šíření Covid-19 v populaci. Sami v sobě můžeme mít na základě jarních zkušeností jistotu, že jsme jako zdravotníci dokázali situaci zvládnout a zajitit našim pacientům dostupnou lékárenskou péči prakticky v plné šíři. Naše životy se však nemohou soustředit a zaměřit výhradně na koronavirus, který tu s námi bude pravděpodobně velmi dlouho a my bychom se s ním měli naučit žít. Musíme řešit i jiné věci, žít v rámci možností běžným životem. Zachovejme co nejvíc z běžného života.

Mgr. Aleš KREBS, Ph.D., prezident ČLnK

Epidemiologická situace se v době psaní úvodníku zhoršuje ze dne na den. Počty nemocných výrazně stoupají daleko nad jarní úroveň, hospitalizovaných a vážných případů je naopak naštěstí méně. Dělat jakoukoli předpověď není vůbec jednoduché, ani směrem k fungování našeho sekretariátu, ani k pořádání jakýchkoli prezenčních akcí. S jistotou tak nelze předem určit způsob pořádání porady předsedů, z terénu už se ozývají hlasy celého spektra. Od pojďme se sejít téměř bez ohledu na cokoli, po zrušme prezenční poradu a udělejme videokonferenci. Sjezd se zdá z tohoto pohledu nekonečně daleko. V této souvislosti se nakonec mohou jevit zvláštní volební shromáždění jako velmi účelný nástroj pro volbu delegátů i v době případných zákazů větších shromáždění v uzavřených prostorách.

Můžeme také očekávat, že se budou pod pláštíkem koronaviru a „záchrany všeho lidstva“ objevovat čím dál tím nehoráznější nápady na způsob poskytování lékárenské péče. Jak se říká, drzé čelo lepší než poplužní dvůr. Týká se to nejen snahy velmi malé skupiny farmaceutů zcela se odtrhnout od lékárenské péče a odejmout některé kompetence drtivé většině svých kolegů nebo torpédovat výkon individuální konzultace s pacientem na zhodnocení lékového záznamu v lékárně, ale také prosazování zavedení výdeje léčivých přípravků s eliminací osobní dispenzace lékárníkem některými subjekty. V těchto tématech máme nepochybně jasno, jejich řešení a jednání o nich patří především na půdu Parlamentu ČR a Ministerstva zdravotnictví. Toho ministerstva, jehož část se dostala na začátku září do karantény a v důsledku toho byla zrušena celá řada jednání, včetně pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů.

V podzimních měsících nás kromě velmi velkého pracovního zatížení v lékárnách čeká i celá řada jednání a rozhodování. To nejdůležitější z hlediska budoucího fungování Komory bude na nejbližším sjezdu delegátů. To základní bychom rádi představili již předsedům na jejich poradě tak, aby dokázali informace s potřebnými souvislostmi přenést i do svých okresních sdružení. Aktuální informace o legislativě, našich řádech nebo plnění celoživotního vzdělávání ve všech souvislostech a důsledcích. Jsem také velmi rád, že se mi podařilo svou glosou v minulém čísle časopisu znovu rozproudit diskuzi o našem rozpočtu. Jestliže byl na posledním sjezdu přijat jako velmi ztrátový, tak se domnívám, že si podobnou rozmařilost nemůžeme do budoucích období dovolit. Již dnes je jisté, že se nám nemalý díl finančních prostředků oproti plánovaným výdajům podaří ušetřit, část z toho je smysluplně udržitelná i nadále, část souvisí například s rušením akcí v důsledku Covid-19. Některé položky naopak nedokážeme odhadnout. Například jakým způsobem se k čerpání nově přidělených a nezanedbatelných prostředků postaví jednotlivá okresní sdružení. Zcela nepochybně nás tak čekají úpravy na straně příjmové i výdajové. Tak, jak požadujeme po státu předvídatelnost a stabilitu v oblasti financování lékárenské péče, bychom se měli sami chovat i uvnitř naší stavovské organizace. Věřím, že o všech těchto tématech dokážeme racionálně, s klidnou hlavou diskutovat a především dojít ke smysluplným závěrům a fungujícím řešením.

Ani přes tato závažná témata nezapomínáme na běžnou komorovou agendu. V běhu jsou tak přípravy dalších vzdělávacích akcí a hodnocení výsledků celoživotního vzdělávání, řešíme připomínky k návrhům právních norem, které jsou buď v běhu nebo přípravě a jejich vysvětlování politikům, hovoříme s novináři, abychom jejich prostřednictvím sdělovali zejména laické veřejnosti názory lékárníků a prezentovali naši činnost. Celou dobu jsme k dispozici také vám, lékárníkům. Prostřednictvím právní poradny, odpovídání různých dotazů, přípravy materiálů nebo jakýmkoli jiným servisem pro vás, členy. Po zrušení mnoha prezenčních vzdělávacích akcí Komory jsme je opět uvedli v život, stejně jako krajská setkání, na nichž spolu můžeme diskutovat aktuální lékárnická témata, k dispozici vám budeme stejně jako v předchozích letech i na vašich okresních shromážděních. Musíme se při dodržování smysluplných opatření v maximální možné míře vrátit do normálního života. To je podle mého názoru jediná správná cesta.

Zatím nevíme přesně, jaký podzim nás čeká. V každém případě se musíme snažit si zachovat co nejvíce z běžného života. Do nadcházejícího období vám proto přeji zejména pevné zdraví, rozvahu a ohleduplnost všech, s nimiž se budete v pracovním i osobním životě potkávat.


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 9

2020 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se