Konec vzdělávání 2017–2020


Autoři: PharmDr. Ovčaří David
Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 92, 2020, č. 9, s. 5-6


Cyklus celoživotního vzdělávání (CV) 2017–2020 skončil dne 31. 8. 2020. Vzhledem k letošní epidemiologické situaci v ČR a zrušení prezenčních vzdělávacích akcí ČLnK v měsících březen až srpen 2020 byl rozhodnu? m prezidenta ČLnK minimální počet bodů potřebný ke splnění cyklu CV snížen z obvyklých 90 na 76. V oprávněných případech (mateřská a rodičovská dovolená, vstup do cyklu CV v jeho průběhu) se minimální počet bodů dále poměrně snižuje. Konec vzdělávání 2017–2020

PharmDr. David OVČAŘÍ

Začátek září byl ještě k dispozici pro zaslání prezenčních listin a výsledků distančních forem vzdělávání a jejich zapsání účastníkům do členské evidence. V polovině září pak byl cyklus finálně vyhodnocen a všem členům byla e-mailem zaslána informace o tom, zda byly v jejich případě podmínky celoživotního vzdělávání ČLnK splněny, nesplněny, nebo zda během cyklu nepracovali v lékárně, neměli tudíž povinnost CV plnit a mají nárok na označení nepracoval/a v lékárně. Výsledný status vyhodnocení cyklu je zapsán v členské evidenci a zároveň prezentován u každého člena ve veřejné části komorového webu. Úspěšní absolventi mají možnost v Kartě člena stáhnout a vytisknout certifikát.

Předběžné výsledky koncem srpna ukazují, že podmínky CV splnilo 82 % všech členů ČLnK a 93 % všech držitelů osvědčení. Pro srovnání, cyklus minulý splnilo 69 % všech členů ČLnK.

Všichni členové, kteří na základě finálního vyhodnocení cyklu podmínky nesplnili, mají do 31. 12. 2020 možnost požádat o zapsání dalších bodů za své individuální vzdělávací aktivity. Všechny jsou vyjmenovány v příloze Řádu pro celoživotní vzdělávání. Kromě standardních vzdělávacích akcí (semináře, konference, kurzy), které nebyly předem registrovány u ČLnK, je možné body získat také za publikační činnost v oboru (např. odborné i populárně naučné články, recenze), přednáškovou a pedagogickou činnost v oboru (např. odborná i osvětová přednáška, poster, výuka předmětu) nebo odbornou stáž v oboru. Body do CV náleží také za obhajobu rigorózní nebo disertační práce a získání specializace atestační zkouškou. Dobovou kuriozitou je pak získání 1 bodu za návštěvu muzea s farmaceutickou expozicí a 2 bodů za návštěvu Českého farmaceutického muzea v Kuksu.

Žádat o individuální body je možné na Oddělení vzdělávání ČLnK (vzdelavani@lekarnici.cz) a v některých případech také u představenstva svého okresního sdružení. Všechny žádosti je potřeba doložit potřebnými dokumenty, zejména certifikátem potvrzujícím účast na dané akci a podrobným programem. Uznat je však možné pouze aktivity uskutečněné v období cyklu, tedy od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2020. Individuální vzdělávací akce doporučujeme předkládat ke schválení co nejdříve, aby případné sporné situace (zejména u držitelů osvědčení, kterým skončí platnost 1. 1. 2021) bylo možné do konce roku postoupit k rozhodnutí představenstvu ČLnK.

Do 31. 12. 2020 je také možné uplatnit nárok na poměrné snížení hranice počtu bodů potřebných ke splnění cyklu z důvodu mateřské a rodičovské dovolené, dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo v jiných výjimečných případech. Také tyto žádosti je potřeba doložit relevantními dokumenty či potvrzeními. Připomínáme, že od 1. 1. 2021 bude podle Licenčního řádu jednou z podmínek pro získání osvědčení ČLnK splnění povinností celoživotního vzdělávání ve formě získání alespoň minimálního stanoveného počtu bodů v posledním ukončeném cyklu CV. Osvědčení se od 1. 9. 2017 vydávají s platností na dobu 3 let s tím, že pokud držitel splňuje všechny podmínky (včetně plnění CV), vydá Komora automaticky bez žádoti a bezplatně osvědčení nové. Všechna osvědčení vydaná s platností ode dne předcházejícího 1. 1. 2018 jsou platná do 1. 1. 2021. Z kombinace výše uvedených podmínek vyplývá, že nejen noví žadatelé, ale také všichni stávající držitelé osvědčení ČLnK, budou pro jeho získání nebo znovu vydání v následujících letech ve všech případech potřebovat splnit podmínku úspěšného absolvování cyklu CV 2017–2020. Žadatelům, kteří cyklus CV nesplní, osvědčení vydáno nebude. Provozovatelé lékáren by měli tuto skutečnost reflektovat a v případě hrozícího nevydání osvědčení jeho stávajícímu držiteli včas ustanovit nového lékárníka/lékárnici do funkce. Vzhledem k tomu, že funkci může vykonávat až po vydání osvědčení, je potřeba v těchto případech podat žádost o osvědčení nejpozději před posledním jednáním představenstva ČLnK v letošním roce, které se bude konat 15. 12. 2020.

Pracovní skupina pro celoživotní vzdělávání


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 9

2020 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se