Může lékárník pomoci mladé ženě s inkontinencí?


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 92, 2020, č. 9, s. 31-32

S inkontinencí se lékárník či farmaceutická asistentka setkávají velmi často. Mají jinou možnost než nabídnout inkontinenční vložky? Řešením je intravaginální pomůcka Diveen.

Zaměřme se na mladší ženy trpící stresovou či smíšenou inkontinencí. Tyto ženy jsou většinou velmi aktivní a samovolný únik moči je značně limituje. Více než své zdravotní potíže řeší častěji problém hygienický a společenský. Řada z nich cvičí speciální cviky, léčí se, zvažuje i chirurgický zákrok. Mezitím však potřebují speciální inkontinenční pomůcky.

Jakkoli jsou absorpční vložky diskrétní, neposkytnou ženě absolutní svobodu pohybu a možnost vycházet z domova i bez nich. Pokud chce být žena chráněna, aniž by musela během dne myslet na výměnu vložky a omezovat své aktivity, může využít intravaginální pomůcku Diveen. Její funkce nespočívá v jímání tekutiny, ale v podpoře přední poševní stěny v oblasti pod močovým měchýřem. V momentě náhlého zvýšení nitrobřišního tlaku (např. smíchu nebo kašle) Diveen podpoří přední poševní stěnu a zamezí tak úniku moči.

Chcete-li tedy pomoci ženám řešit problém se stresovou inkontinencí, nabídněte jim patentované intravaginální tělísko Diveen, které podle provedené studie1) sníží četnost výskytu úniku moči až o 69 procent. Až dvanáct hodin tak žena nemusí myslet na problém s nežádoucím únikem moči a bez omezení může dělat vše, co ji baví.

Manipulace s intravaginální pomůckou Diveen je velmi snadná. Zavádí se do pochvy podobně jako menstruační tampon, a to pomocí aplikátoru, a jako tampon se také vyjímá. Není potřeba ji vyjímat ani při návštěvě toalety. Odstraněna z pochvy by měla být vždy večer po jednom dni nošení. Pomůcka může být po omytí použita znovu, ale celkem maximálně dvakrát.

1) Cornu JN, et al. 75NC007 device for noninvasive stress urinary incontinence management in women: a randomized contol trial. International Urogynecology Journal. 2012;23(12):1727−1734.

KOMERČNÍ PREZENTACE


Sibiřský ženšen a jeho doplňkové podávání u infekcí

Eleuterokok ostnitý (Eleutherococcus senticosus, dříve Acanthopanax senticosus, čeleď Araliaceae) je vytrvalý ostnatý keř, který dorůstá do výšky 1,5–2 metrů. Přirozeně se vyskytuje v oblasti východní Asie (Rusko, Čína, Japonsko, Korea). Pěstitelsky se jedná o velmi nenáročnou rostlinu, která roste ve vlhčích lesích, křovinách nebo na neúrodných svazích. Z těchto důvodů a pro své účinky se začal v 50. letech 20. století hojně využívat jako náhrada pravého ženšenu, který se pěstuje jen velmi obtížně. Vzhledem k výskytu a použití se této rostlině běžně přezdívá „Sibiřský ženšen“, také se lze setkat s označením „Čertův kořen“.

Hlavními obsahovými látkami eleuterokoku jsou lignany (eleutherosid E, eleutherosid B=syringin), fl avonoidy (hyperin, quercitrin, quercetin, rutin), kumariny (isofraxidin, scopoletin), polysacharidy, triterpenoidní saponiny. Eleuterokok je jedním z rostlinných adaptogenů s odborně popsanou antistresovou aktivitou. Za farmakologický účinek proti fyzické únavě je zodpovědný eleutherosid E, který zvýšením využití tuku snižuje hladinu triglyceridů, oddaluje akumulaci močového dusíku v krvi a zvyšuje laktátdehydrogenázu, aby se snížila akumulace kyseliny mléčné ve svalech a ochránila se svalová tkáň. Protiúnavový efekt eleutherosidu B byl prokázán v zátěžovém plavacím testu u myší. Bylo zjištěno, že eleuterokok stimuluje CNS tím, že moduluje jeho systém reakce na stres, což vede k pocitu euforie a zvyšuje duševní bdělost a koncentraci. Anti - stresové účinky zprostředkovávají některé látky působící v mozku jako např. syringin a kyselina chlorogenová. V preklinickém experimentu bylo prokázáno působení eleuterokoku na dvě nejdůležitější místa v regulaci stresové reakce prostřednictvím noradrenalinového systému (nucleus tracti solitarii a nucleus supraopticus/nukleus paraventricularis hypothalami).

Eleuterokok je silný antioxidant. Při třicetidenním perorálním podávání extraktu eleuterokoku potkanům bylo prokázáno snížení peroxidace lipidů a hladiny NO a zvýšení aktivity katalázy a glutathion peroxidázy. Pomocí testu s DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) byla prokázána schopnost vychytávat volné radikály u syringinu.

Eleuterokok má prokázané antivirové účinky na RNA viry – extrakt z jeho kořenů inhiboval produktivní replikaci lidského rhinoviru, respiračního syncytiálního viru a viru chřipky A v buněčných kulturách infikovaných těmito viry naopak nebyl pozorován žádný účinek na buňky infikované DNA viry (adenovirem 5, virem herpes simplex typ 1). Pomocí transkriptomické analýzy plicních epitelových buněk infikovaných virem chřipky A a léčených eleutherosidem B bylo zjištěno, že eleutherosid B1 může ovlivnit syntézu N-glykanu, chemokinovou signální dráhu, interakci cytokin-cytokinový receptor a zejména může cílit podjednotku 2 RNA polymerázy II k inhibici produkce genů chřipkového viru.

Preklinické experimenty naznačují také imunomodulační účinnost eleuterokoku. Při pokusech s buněčnými kulturami z plné krve od zdravých dobrovolníků bylo významně inhibováno uvolňování II-4, II-5, a II-12. Kromě toho byl extrakt eleuterokoku schopen in vitro vyvolat a zesílit produkci II-1 a II-L 6, ale ne II-2. Síťová farmakologická analýza ukázala, že složky eleuterokoku mohou ovlivnit fenotyp a signální dráhy imunitních buněk zapojené do buněčného metabolismu a regulace cytoskeletu. Při testu s lidskými makrofágy extrakt eleuterokoku podporoval polymeraci aktinu, migraci a fagocytózu E. coli makrofágy směřujícími k jejich polarizaci směrem k protizánětlivému fenotypu M2. Eleuterokok tak může mít i účinky na podporu hojení ran. Při studii, která zkoumala terapeutický účinek syringinu na adjuvantní artritidu u potkanů, byl prokázán protizánětlivý účinek eleuterokoku zprostředkovaný modulací imunitní funkce abnormálních buněk a rovnováhy cytokinů. Syringin výrazně snížil produkci IL-1β, produkci TNF-α z peritoneálních makrofágů. Při studii s myšími makrofágy extrakt eleuterokoku v závislosti na dávce významně potlačil produkci NO indukovanou lipopolysacharidem a IFN-γ. Působení extraktu nemělo žádný vliv na životaschopnost buněk a systémovou toxicitu. U experimentálního myšího modelu byl pozorován stimulační účinek eleuterokoku na tvorbu protilátek.

K nejvýznamnějším klinickým průkazům bezpečnosti eleuterokoku patří randomizovaná, placebem kontrolovaná 8týdenní klinická studie zkoumající adaptogenní účinky eleuterokoku se 144 dobrovolníky trpícími astenií a sníženou pracovní kapacitou v souvislosti s chronickým stresem, během níž při perorálním podávání 120 mg extraktu eleuterokoku nebyly pozorovány žádné vedlejší účinky a léčba byla dobře tolerována. Žádné vedlejší účinky se nevyskytly ani při podávání 300 mg suchého extraktu eleuterokoku denně 10 starším dobrovolníkům s hypertenzí a léčených digoxinem v randomizované, dvojitě zaslepené klinické studii zkoumající vliv eleuterokoku na zlepšení kvality života u seniorů. Obecně je eleuterokok dobře tolerován. Ovšem u některých osob může zvýšit krevní tlak, krvácení a hladinu cukru v krvi. Nejsou k dispozici žádné údaje o bezpečnosti a účinku eleuterokoku u kojících matek a kojenců. Kvůli nedostatku bezpečnostních údajů proto většina zdrojů nedoporučuje jeho užívání během kojení. Farmakokinetická studie se zdravými dobrovolníky se zabývala vlivem extraktu eleuterokoku na aktivitu cytochromu CYP2D6 a CYP3A4. Její výsledky naznačily, že je nepravděpodobné, že by standardizované extrakty v obecně doporučených dávkách pro volně prodejné přípravky interagovaly se současně podávanými léky primárně závislými na eliminačních drahách CYP2D6 nebo CYP3A4. V jiném experimentu vykazoval eleuterokok slabou inhibici proti aktivitě CYP2C9 a CYP2E1.

Sibiřský ženšen je dobře snášený a díky svým preklinicky prokázaným antioxidačním, antivirovým, imunomodulačním a protizánětlivým účinkům by mohl být vhodným podpůrným prostředkem při léčbě virových onemocnění dýchacích cest.

Mgr. Věra KLIMEŠOVÁ

Laboratoře aplikovaného výzkumu a vývoje společnos? Fytopharma

Zdroj: www.fytoinstitute.eu


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 9

2020 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se