ZEPTALI JSME SE


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 92, 2020, č. 9, s. 7-9

Jak vnímáte návrh na zvýšení členských příspěvků? Má zohlednit pouze inflaci za dobu od poslední úpravy nebo má být vyšší?

PharmDr. Lenka BURGETOVÁ, Lékárna Olšanka, Praha


Návrh představenstva na navýšení řádného členského příspěvku považuji za podložený pádnými argumenty. Z mého pohledu byla diskuze na minulém sjezdu zbytečně vyhrocená a nedůstojná našemu povolání. Dle mého názoru by zvýšení příspěvku mělo být vyšší než pouhé zohlednění míry infl ace. Navýšení finančních zdrojů Komory pokládám za důležité pro profesní rozvoj a posílení role lékárníků ve zdravotnickém systému.

Mgr. Ondřej BEDNAŘÍK, Lékárna U Řeky, Trutnov


Věčné, (málokdy věcné) téma sjezdových diskusí. Návrh je jedna věc, ale jak budou hlasovat delegáti , se nedá předvídat. Proto by mělo mít Představenstvo připravenou důkladnou analýzu a argumenty k přesvědčení většiny. Můj dojem z dosavadních výsledků hlasování je ten, že to nebude úkol jednoduchý. Na jednotlivých OSL by též měly být vedeny diskuse na toto téma, aby delegáti odjížděli na Sjezd s jasným mandátem. A co se mne týče, pak bych nějaké navýšení doporučil, ale s jasnou vizí, rozpočtem a kontrolou vynakládaných prostředků.

Mgr. Filip ŠKARDA, U Matky boží pomocné, Veselí nad Lužnicí


Zvýšení členských příspěvků je velice ožehavé téma, vždyť jsme to viděli i na minulém sjezdu. Domnívám se, že problém ve zvýšení členských příspěvků není pro lékárníky problémem z hlediska financí, nýbrž problémem z hlediska fungování Komory jako takové. Každý z nás jistě snese zaplatit ročně o jeden tisíc korun navíc, prece jen za většinu to hradí zaměstnavatel nebo si podnikatel dá poplatek do nákladů. Hlavní problém je v tom, že lékárníci dle mého názoru nevidí efektivitu vynaložených peněz, nevidí a opakovaně i přes žádosti a výzvy jim nejsou rozkryty některé položky z rozpočtu Komory a financování některých aktivit. Nevole s navýšením členských příspěvků je dle mého názoru zrcadlem nespokojenosti s některými činnostmi Komory, kdy aparátu se neustále zvyšuje spotřeba peněz, plánují se přestavby a budování vzdušných zámků, zatímco lékárníci, především ti menší a soukromí, bojují o přežití díky neustálému snižování cen a úhrad. Pokud se zvýší o 1 000 Kč příspěvek a těch tisíc korun se použije na lobby, profesionální tiskovou konferenci, kde se vysvětlí, jak se snižují úhrady a co to dělá se systémem, s lékárnou a s pacientem, rád je zaplatím. Ale budovat sídlo či další „nesmyslné rozmary“ je v současné době nepřijatelné. Aby lékárenský stav přispěl více na chod Komory, musí být hrdý, aby byl hrdý, musí mít na co.

PharmDr. Lukáš MALÝ, Valdštejnská lékárna, Frýdlant v Čechách


Návrh na zvýšení členských příspěvků vnímám jako rozumný a potřebný. Mrzí mě, že se ho nepovedlo schválit na loňském sjezdu, na druhou stranu to ale chápu. Možná chyběl dostatek informací předem pro všechny a konkrétní zdůvodnění tohoto potřebného kroku. Věřím, že když se odprezentují kroky, které se provedly k nalezení úspor, a ukáže se, na co se zvýšení členských příspěvků použije, tak by se tento rok mohlo takové zvýšení příspěvku schválit. Zvýšení příspěvku by mohlo být nižší, pak ale častější, nebo vyšší, ale na delší dobu. Ozývá se spousta hlasů, ať Komora dělá tohle a támhle, ale pak jí nejsme schopni přidat na provoz.

PharmDr. Miroslav KOŠKA, Lékárna Dr. Max, Brno


Diskuse a různé návrhy ohledně výše členských příspěvků vnímám už delší dobu. Je to téma k hlubšímu zvážení. Je mnoho faktorů a oblastí , které se výše příspěvků dotýkají – inflace, obecné zvyšování cen všeho kolem, počet členů ČLnK, hospodaření ČLnK a mnoho dalšího. Na loňském sjezdu se dlouze a vášnivě o navýšení příspěvků debatovalo – zda ano, zda ne. Zda o 500 Kč, nebo jinak. Výsledkem byl konsensus, že chápeme finanční poměry ČLnK, ovšem chceme prvně pečlivě zrevidovat hospodaření ČLnK. PČLnK tedy bylo vyzváno nejprve k hledání úspor v chodu a činnostech ČLnK. Osobně se domnívám, že s tímto se PČLnK zdaleka ještě nevypořádalo. O to větší bylo pro mě překvapení, když jsem si v posledním čísle ČČL přečetl návrh na navýšení členského příspěvku rovnou o 2 000 Kč, v reálu tedy hrubě odhadem o 14 milionů Kč. A to v situaci, kdy aktuální hospodaření ČLnK a výše částek v jeho jednotlivých oblastech nebyly dostatečně vysvětleny. Nejsem nutně proti rozumnému zvýšení členských příspěvků. Vnímám, že se vše kolem zdražuje a povinnosti ČLnK v různých směrech přibývá. Toto však nemůžou být jediné argumenty pro zvýšení příspěvků. Pojďme si prvně říct a vysvětlit, jaké jsou aktuální náklady v jednotlivých oblastech a zda nenajdeme úspornější, avšak dostačující řešení. Pokud ho nenalezneme, nebude už otázka „zvýšit/nezvýšit členský příspěvek“, ale teprve pak přijde na řadu otázka „o kolik“.

Mgr. Marcel PANDADIS, Lékárna Uherskohradišťské nemocnice a. s.


Jsem toho názoru, že by se členský příspěvek měl v pravidelných časových intervalech valorizovat alespoň o hodnotu inflace. Jestli bude interval roční či víceletý je k diskuzi, aby časté změny nevedly k chaosu, každopádně provozní náklady rostou. Současně s tím jistě vyvstane otázka, zda členové za příspěvky obdrží adekvátní servis. To je téma na širší diskuzi.

Možná by bylo dobře se zamyslet nad tím, jestli nadále vydávat Časopis českých lékárníku v tištěné podobě, nebo jej zpřístupnit členům v pouze v elektronické verzi. Pokud budou mít inzerenti zájem o reklamu i v tomto formátu, potom je to cesta, jak redukovat náklady.

Mgr. Josef NEJEDLÝ, Pilulka Lékárna, Břeclav


Vzhledem k tomu, že se dokázalo ušetřit peníze díky levnějšímu tisku časopisu, tak by stálo za zvážení vyvolat na Sjezdu diskuzi o nezávislém auditu celkových výdajů ČLnK. Právě situace kolem časopisu ukazuje, že sklouzáváme k oblíbenému lékarnickému klišé „vždycky se to tady tak dělalo“.

Jelikož se členská základna neustále rozrůstá, tzn. přibývá více peněz od nás lékárníků, OSL se snaží pořádat akce hrazené sponzory (šetříme prostředky Komory), tak bych stejnou sebereflexi čekal i ze strany Představenstva. Jako nesmysl se mi jeví stěhování sídla. Pokud si Představenstvo připraví neprůstřelné argumenty, že je potřeba zvýšit příspěvek, předloží nabídky více firem na dodávky např. kancelářských potřeb, bankovní poplatky, výběrové řízení na pořízení klimatizací, jaký pozitivní přínos má PR agentura vs náklady, tak nevidím problém ve zvýšení v maximální hodnotě o 500 Kč. Částky jako 4 000 nebo 5 000 jsou dle mého názoru mimo realitu a jedná se o psychologickou hru vůči nám lékárníkům. Aby došlo alespoň k nějakému navýšení.

PharmDr. Přemek CÍSAŘ, Lékárna Modřínová, Třebíč


Odpovědět na tuto otázku není vůbec lehké. Na minulém sjezdu dostalo představenstvo úkol šetřit a zatím nevíme, jak se s ním vypořádalo. 19. 9. se bude konat Setkání předsedů OSL a snad se tam dozvíme podrobnosti . V současnosti známe účet za rok 2019 ve Výroční zprávě, ale účty za 2020 jsme zatím neviděli a nemůžeme o nich diskutovat.

Donutil jsem se podívat na plnění rozpočtu z roku 2011, kdy se už vybíral současný členský příspěvek, ale Časopis už nepřeváděl zisky z reklamy (mimochodem v roce 2010 to byly 3 miliony). Výnosy máme o 6 milionů vyšší a náklady o deset.

Otázka zní, co jsme si za ten rozdíl letos koupili a zda to prospělo lékárnické obci. Ale to je otázka na představenstvo.

Setkání předsedů i Sjezd budou určitě zajímavé a představenstvo, chce-li navýšit členský příspěvek, by se mělo hodně dobře připravit a předložit velice podrobně rozepsané a odůvodněné náklady, protože náklady z minulých let vzbuzují oprávněné obavy, že nebyly využity opravdu hospodárně.

V Domě techniky v Pardubicích se 9. září uskutečnilo první z plánovaných Krajských setkání lékárníků OSL.
V Domě techniky v Pardubicích se 9. září uskutečnilo první z plánovaných Krajských setkání lékárníků OSL.Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 9

2020 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se