SVĚTOVÉ DNY ZDRAVÍ - září


Autoři: Doc. RNDr. Kolář Jozef, CSc.
Působiště autorů: Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta VFU Brno
Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 92, 2020, č. 9, s. 36-37

Na měsíc září nepřipadá žádný ze světových dní vyhlašovaných WHO. Z jiných mezinárodních dní souvisejících se zdravím to jsou Světový den první pomoci, Světový den prevence sebevražd, Světový den orálního/ústního zdraví, Světový den boje proti sepsi, Světový den Alzheimerovy choroby, Světový den boje proti vzteklině a Světový den srdce. Z dalších dní můžeme uvést Světový den antikoncepce, dále Světový den lymfomu, resp. informovanosti (povědomí) o lymfomu.

Mezinárodní den povědomí o fetálním alkoholovém syndromu (International FASD Awareness Day, FASDay)

Mezinárodní den povědomí o fetálním alkoholovém syndromu (Fetal Alcohol Syndrome, FAS) si připomínáme symbolicky vždy 9. září (tedy 9. 9.) od roku 1999 – toto datum bylo vybráno tak, aby si v devátý den devátého měsíce roku svět pamatoval, že v průběhu devíti měsíců těhotenství by se těhotná žena měla zdržet pití alkoholu.

Lidé na celém světě se zúčastňují akcí, aby si zvýšili povědomí o nebezpečí pití alkoholu během těhotenství a o situaci jednotlivců a rodin, kteří bojují s poruchami fetálního alkoholového spektra (Fetal Alcohol Spectrum Disorders, FASD). Zvyšování povědomí, poskytování poradenství a zajišťování dostupnosti léčebných postupů jsou důležitými aspekty prevence FASD prostřednictvím zdravotních služeb.

Terminologie

FAS (fetální alkoholový syndrom) se vyznačuje přítomností tří skupin příznaků:

1. poruchami růstu,

2. deformitami v obličeji,

3. postižením CNS.

FASD (poruchy fetálního alkoholového spektra) bývají nejčastější příčinou negenetického vývojového postižení, kterému lze zabránit. Děti narozené s FASD mají řadu poruch učení, chování a vývoje, které je mohou ovlivnit po zbytek života. Jedná se o souhrnný název zahrnující následující poruchy:

- FAS, výskyt všech tří skupin výše uvedených příznaků, závažnější postižení,

- parciální fetální alkoholový syndrom (partial Fetal Alcohol Syndrome, pFAS),

- fetální alkoholové efekty (Fetal Alcohol Effects, FAE) – přítomny pouze poruchy chování a intelektu, méně závažné poruchy. Méně zjevné a zdánlivě mírnější poškození plodu alkoholem – tento termín přestal být používán a byl z velké části nahrazen pojmem ARND,

- s alkoholem spojená porucha nervového vývoje (Alcohol-Related Neurodevelopmental Disorder, ARND), snížená míra pozornosti, poruchy chování,

- s alkoholem spojené novorozenecké poruchy – malformace (Alcohol-Related Birth Defects, ARBD) – odchylky od normálního vývoje v době porodu – srdeční defekty, zrakové a sluchové problémy, anomálie ve vývoji kloubů.

U zrodu FASDay stály tři osoby – Bonnie Buxtonová a Brian Philcox (Toronto, Kanada), partneři v rodičovství dvou adaptovaných dcer (Collete a Cleo), z nichž každá má problémy s duševním zdravím. Třetí spoluzakladatelkou je Teresa Kellermanová (Tucson, USA), adoptivní matka dětí se zvláštními potřebami.

Symbolický je rovněž znak FAS – tvoří jej uzel. Uzel FAS se po celém světě používá k identifikaci těch, kteří se zajímají o jedince postižené tímto syndromem a kteří pracují na prevenci a podpoře těchto jedinců. Symbolizuje naši společnou práci. Roztřepené konce naznačují nedostatek neuropatických spojení v mozcích našich blízkých – nebo dokonce náš nervový stav, když se snažíme s daným syndromem vyrovnat.

Poslání

- poskytovat podporu a informace rodičům, pečovatelům a odborníkům zabývajícím se poruchami fetálního alkoholového spektra (FASD), jakož i jednotlivcům žijícím s FASD,

- podporovat rozvoj nových programů pro jednotlivce s FASD a jejich rodiny, ženy ve fertilním věku a jejich partnery a jednotlivce bojující s problémy s alkoholem a návykovými látkami,

- spolupracovat na místní, vnitrostátní i mezinárodní úrovni s dalšími podpůrnými skupinami, jednotlivci a organizacemi, které naznačují společný zájem na některých nebo všech těchto přístupech k řešení FASD.

Formy práce

- poskytovat dobrovolnické telefonické poradenství,

- doporučovat nebo poskytovat další zdroje rodinám a odborníkům, kteří se chtějí o FASD dozvědět více,

- zajišťovat semináře, konference a rozhovory s médii.

Situace v ČR a ve světě

Tuto situaci přibližují tabulky 1 a 2.

Země světa s nejhorší situací z hlediska konzumace alkoholu během těhotenství a globální prevalence užívání alkoholu (jakékoli množství) během těhotenství a syndromu fetálního alkoholu (FAS) v běžné populaci podle regionů WHO (všechny údaje byly publikovány v roce 2017).

Tab. 1.

Protože „bezpečné“ množství alkoholu a „bezpečné“ stadium těhotenství pro konzumaci nejsou známy (pokud vůbec existují), jsou těhotné ženy vyzývány k tomu, aby alkohol během těhotenství vůbec nepily. Proto je nezbytné, aby i lékárníci využili své role v terapeutickém kontinuu ke zlepšení péče o pacienty a výsledků léčby. Ačkoli existuje řada metodických pokynů pro léčbu užívání alkoholu těhotnými ženami, je poskytovatel zdravotní péče v konečném důsledku odpovědný za výběr nejvhodnější péče na základě znalostí konkrétního pacienta.

Tab. 2.

Doc. RNDr. Jozef KOLÁŘ, CSc.

Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta VFU Brno


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 9

2020 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se