Finální vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 93, 2021, č. 2, s. 24

Tříletý cyklus celoživotního vzdělávání (CV) 2017–2020 začal 1. 9. 2017 a skončil 31. 8. 2020. Stejně jako většina ostatních oblastí běžného života byl jeho závěr poznamenán do dnešních dnů trvající celosvětovou epidemií koronaviru. V důsledku zaváděných protiepidemických opatření byla zrušena většina prezenčních vzdělávacích akcí, což vyústilo v představenstvem ČLnK schválené mimořádné snížení počtu bodů potřebných ke splnění cyklu CV, a to z obvyklých 90 na 76 bodů.

Dalšího snížení počtu potřebných bodů mohli využít členové, kteří vstoupili do cyklu (stali se členy ČLnK) v jeho průběhu, část cyklu byli na mateřské či rodičovské dovolené nebo v dlouhodobější pracovní neschopnosti, při níž nepracovali v ­lékárně. Členové, kteří po celou dobu cyklu nevykonávali činnost v lékárně, nejsou povinni plnit jeho podmínky, tedy ani dosáhnout minimálního stanoveného počtu bodů. Tento cyklus CV je zároveň historicky prvním, jehož splnění je jednou z podmínek pro vydání osvědčení ČLnK k výkonu soukromé lékárenské praxe a výkonu funkce odborného zástupce a vedoucího lékárníka. Do cyklu CV byly započítány vzdělávací akce absolvované do 31. 8. 2020, zapisování bodů a schvalování dalších doložených individuálních vzdělávacích aktivit probíhalo do konce roku, v němž tříletý cyklus skončil, tedy do 31. 12. 2020. Jak tedy cyklus 2017–2020 dopadl?

Po odečtení necelých šesti stovek členů, kteří nepracovali v lékárně a tudíž se jich povinnost plnit CV netýká, zbývá zhruba 8900 členů s povinností plnit CV. Podmínky cyklu CV 2017–2020 splnilo 85 % členů ČLnK. Převážná většina z nich (83 %) získala potřebných 76 bodů, zbývajícím 17 % stačil ke splnění cyklu poměrný nižší počet bodů – nejčastějším důvodem byl vznik členství v průběhu cyklu (69 %), mateřská a rodičovská ­dovolená (29 %) a asi ve 2 % byla uplatněna pracovní neschopnost. 10 nejpilnějších členů má zapsáno v průměru 587 bodů, naopak 365 členů nezískalo za vzdělávání ani jeden bod.

Ještě lepších výsledků dosáhli členové, kteří jsou držiteli ­některého z osvědčení. Podmínky cyklu CV 2017–2020 splnilo 97 % držitelů osvědčení ČLnK. Aktivních držitelů osvědčení, kteří podmínky cyklu CV nesplnili, je zhruba šest desítek.

Porovnáme-li výsledky s předchozími cykly CV, vidíme s každým obdobím vzrůstající úspěšnost plnění CV. Cyklus 2011–2014 splnilo 62 % členů, cyklus 2014–2017 splnilo 69 % členů, cyklus 2017–2020 pak již výše zmíněných 85 % členů.

Výsledný status vyhodnocení cyklu („Splněno“, „Nesplněno“ nebo „Nepracoval/a v lékárně“) je zapsán v členské evidenci a zároveň prezentován u každého člena ve veřejné části ­komorového webu. Úspěšní absolventi mají možnost v Kartě člena stáhnout a vytisknout certifikát potvrzující splnění ­podmínek cyklu CV.


Na tomto místě se sluší poděkovat všem členům, kteří se pravidelně vzdělávají a plní podmínky dané Řádem pro CV. Také všem autorům, přednášejícím a pořadatelům vzdělávacích akcí, ať se jedná o vlastní komorové akce pořádané Oddělením vzdělávání ČLnK či akce pořádané desítkami dalších, tzv. externích pořadatelů. A v neposlední řadě také všem zaměstnankyním sekretariátu ČLnK, které odvedly velký kus práce při aktualizaci údajů v členské evidenci během vyhodnocování cyklu CV.

PharmDr. David Ovčaří

Pracovní skupina pro celoživotní vzdělávání


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 2

2021 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se