Virtuální Zimní konference
Nemocniční lékárna 2021: Nová realita?


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 93, 2021, č. 2, s. 26

Ve dnech 22.–23. ledna 2021 se konala tradiční XII. Zimní konference nemocničních lékárníků. Tentokrát se ovšem neodehrávala v Jihlavě, ale byla z pochopitelných důvodů pandemie přesunuta do virtuálního prostředí a my, účastníci konference, jsme ji sledovali většinou z práce nebo pohodlí domova.

Konferenci zahájil zdravicí Ing. Michal Ctiborek, MBA, ředitel IKEM, odkud celý přenos probíhal. Následující COVID-19 blok moderoval PharmDr. Martin Šimíček z nemocniční lékárny ­FNUSA Brno. Nejenom, že se dr. Šimíček vyzná ve FMD a umí remdesivir, ukázal, že se orientuje i v problematice vakcín a spolu s dalšími přednášejícími a diskutujícími (dr. Kočím z ÚVN, Mgr. Hojným z IKEM, dr. Horákem z FN Motol a zástupci ministerstva zdravotnictví Mgr. Baťhovou a Ing. Michálkem) nám nastínil aktuální nejistotu v dodávkách vakcín a s tím související těžkosti při plánování. Kolegové se podělili o zkušenosti s očkováním v očkovacích centrech, a spolu se zástupci ministerstva jsme se snažili dopátrat plánů na dodávky vakcín, pravidel dodávek pro další druhy vakcín a řadu dalších souvisejících informací.

Po okénku novinek z IKEM přišla na řadu i problematika FMD a po­vinnost dodržovat všechny povinnosti dané nařízením, přestože se u žádného chybového hlášení v roce 2020 padělek neprokázal.


Účastníky konference virtuálně pozdravil i prezident komory, Mgr. Aleš Krebs, Ph.D. Připomněl snahu některých poslanců a zájmových skupin prosadit distanční výdej léků na předpis. Dále zmínil aktivitu Komory k umožnění očkování proti ­COVID-19 v lékárnách. Vzhledem k nutným legislativním změ­nám by i za příznivých podmínek bylo možné očkování v lékárnách zahájit nejdříve v létě nebo na podzim (tohoto roku).

MUDr. Renata Knorová, MBA, ředitelka zdravotního úseku ­Čes­ké průmyslové zdravotní pojišťovny a předsedkyně Zdravotní sekce Svazu zdravotních pojišťoven České republiky, řešila v bloku věnovaném lékové politice mj. problematiku DRG, ­konkrétně jakým způsobem je možné zařadit nové léčivé přípravky do ­terapie a zmínila problematiku centrových léčiv.

V posledním pátečním bloku nazvaném Blok aktualit z nemocničního lékárenství Mgr. Michal Hojný vysvětlil aktuální pokroky v Systému flexibilního tendrování léčiv (SFTL). Jedná se o veřejné soutěže tisíců položek léčivých přípravků s malými ročními objemy, často s dynamickým vývojem dostupnosti.

PharmDr. Stanislav Gregor informoval o návrhu Pracovní skupiny ČLnK na zkvalitnění dispenzace, do které jsou přizváni zástupci odborných společností, farmaceutických fakult a spolků a jejímž úkolem je analýza současné situace, identifikace slabých míst při dispenzaci a práce na zlepšení situace například prostřednictvím vzdělávání v oblasti komunikace, využitím lékového záznamu, do kterého nahlížíme nejčastěji při podezření na lékový problém, u nově předepsaného léčiva, při nutnosti zjištění předchozí medikace nebo na žádost pacienta nebo předpisujícího lékaře. Vzhledem k tomu, že 95 % lékárníků věnuje největší část své pracovní doby expedici, a tato činnost má zásadní vliv na ­pacienty (a také jejich vnímání našeho stavu), má zmíněná pracovní skupina své opodstatnění a význam.

Sobotní program otevřely Střípky z aktuální právní problematiky v podání Mgr. Libora Štajera a JUDr. Kateřiny Davidové. V legis­lativním procesu je novela Zákona o léčivech, emergentní systém. Návrh má vyřešit dodávky na recept předepsaných léčivých přípravků s úhradou z veřejného zdravotního pojištění, které nejsou dostupné v distribuční síti. Také nás čeká velká novela zákona o veřejném zdravotním pojištění nebo novela zákona o veřejných zakázkách. Pozastavili jsme se u distribuce centrových léků a s dotazem na SÚKL, zda je lékárna oprávněna si u těchto léků uplatňovat obchodní přirážku podle cenové regulace. ­Očkování proti COVID-19 jsme se krátce věnovali i v právním bloku. Mgr. Štajer upozornil na řadu nejasností, např. na právo pacienta na výběr vakcíny. Po tradičním odlehčení právní problematiky z dílny Mgr. MUDr. Maršíka jsme se přiblížili k závěru konference, který byl zaměřen na farmakovigilanci vakcín proti COVID-19.

V bloku klinické farmacie byl prezentován systém sledování nežádoucích účinků vakcín proti COVID-19 ve Velké ­Británii. ­Pozvání přijala také MUDr. Eva Jirsová, ředitelka Odboru farmako­vigilance SÚKL. Dozvěděli jsme se, že podmíněná ­registrace LP se uděluje pro mimořádně potřebná léčiva, pokud je ohroženo veřejné zdraví. Po registraci musí MAH (držitel rozhodnutí o registraci pozn. redakce) získávat a předkládat další data k vyhodnocení. V den konání konference bylo na SÚKL podáno 165 hlášení podezření na NÚ vakcíny proti Covid 19. Blok ukončila PharmDr. Kornélia Chrapková sdělením, jak se očkuje v IKEM a jak se na očkování, evidenci a řešení NÚ podílejí farmaceuti ústavní lékárny.

Jarní konference se bude konat 18. 6. 2021, zda bude prezenční v Jihlavě nebo znovu virtuální se teprve uvidí!

Veronika Horáková


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 2

2021 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se