Mladí lékárníci naplňují svoji vizi


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 93, 2021, č. 2, s. 13

Cílem předsednictva spolku Mladí lékárníci (ML) pro rok 2020 bylo pracovat na vizi „Mladý lékárník 2030“. Jednotlivé pracovní skupiny spolku se věnovaly konkrétním činnostem, které by se mohly v budoucnu stát součástí lékárenské péče.

Nouzový výdej

Původně zamýšlená možnost předepisování medikace lékárníkem byla upravena na tzv. nouzový výdej. Lékárník by mohl za definovaných podmínek vydat chronicky užívaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis bez toho, aniž by byl předepsán platný identifikátor. Důvodem pro změnu konceptu bylo zjištění, že skutečná preskripce lékárníkem není ve většině evropských zemí běžná. Navíc jsme vyhodnotili, že tento dílčí krok bude mít větší šanci na úspěch. Je totiž faktem, že nových kompetencí pro lékárníky se bohužel nedosahuje snadno. Na druhou stranu je třeba dodat, že se spolek myšlenky preskripce v budoucnu nevzdává. Navržená pravidla pro nouzový výdej byla představena Představenstvu ČLnK (příloha zápisu z 23. 6. 2020) a následně zaslána na ministerstvo zdravotnictví. Velkým povzbuzením k další činnosti byla kladná reakce na zářijové poradě předsedů OSL, kde všichni předsedové tento návrh podpořili. Se zástupci ministerstva jsme absolvovali telekonferenci, která se vedla v příjemném duchu a překvapivě nedošlo k okamžitému odmít­nutí návrhu. Požadavkem ministerstva bylo dodání kladných stanovisek ČLnK a ČFS, o která bylo později zažádáno. Odpovědi na naše žádosti očekáváme v blízké době a následně znovu oslovíme ministerstvo zdravotnictví. V mezidobí jsme návrh na zavedení nouzového výdeje v ČR a pravidla pro jeho provádění zpracovali do abstraktu, který jsme přihlásili na kongres Evropské asociace nemocničních lékárníků (EAHP). Naše sdělení bylo přijato a návrh budeme na konci března (23.–28. 3. 2021) virtuálně prezentovat na 25. kongresu EAHP.

Očkování v lékárnách

V oblasti očkování se pracovní skupina ML pod vedením místopředsedy spolku PharmDr. Lukáše Malého věnovala nejdříve analýze zahraniční praxe a zkušeností lékárníků z jednotlivých zemí. Očkování v lékárnách je zatím realizováno v 8 evropských a nejméně v 15 dalších zemích mimo Evropu. Z výsledku našeho dotazníkového šetření mezi lékárníky vyplývá, že téměř 63 % lékárníků by si dokázalo představit zavedení očkování v lékárnách po řádném zaškolení. Jedná se o výrazně vyšší počet souhlasů, než kolik bylo získáno z nedávné (leden/2021) ankety ČLnK (41 % pro očkování proti COVID). Probíhající pandemie výrazně podpořila myšlenku očkovat v lékárně. Domníváme se, že se v současnosti jedná o ideální příležitost na legislativní ukotvení této kompetence pro lékárníky. Plánujeme vytvořit pilotní projekt a pozvat k jeho realizaci lékárníky se zájmem zapojit se do očkování.

Zkvalitnění dispenzace – dispenzační optima

V rámci aktivity ML ohledně zkvalitnění dispenzační činnosti byli dotazníkem osloveni kolegové ze zahraničí. Z výsledků vyplynulo, že ČLnK připravuje kvalitní materiály v oblasti dispenzace pro své členy, které nejsou v zahraničí samozřejmostí. Je důležité v této aktivitě pokračovat a navázat na práci PharmDr. Marie ­Zajícové aktualizací stávajících dispenzačních minim a vytvářením nových. Mgr. Josef Nejedlý se stal členem pracovní skupiny ČLnK pro zkvalitnění dispenzace. Účastní se pravidelných telekonferencí a bude se podílet na přípravě dispenzačních optim.

Na návrh pracovní skupiny ML pro zapojení lékárníků do screeningových programů se začalo pracovat na vytvoření centrální evidence výstupů z konzultací a zástupci ML se stali členy pracovní skupiny ČLnK pro konzultační činnost.

Vedle aktivit spojených s vizí „Mladý lékárník 2030“ reagovalo předsednictvo ML na aktuální dění v lékárenství. Vyhradili jsme se proti výroku prezidenta České lékařské komory (ČLK) MUDr. Milana Kubka, který označil lékárny za obchody a vyzvali jsme ho, aby se lékárníkům veřejně omluvil. Z pozice předsedy ML jsem se také obrátil na MUDr. Martina Kočího, předsedu Mladých lékařů, se kterými spolek již v minulosti navázal spolupráci. Je velmi potěšující, že MUDr. Kočí výrok prezidenta ČLK odsoudil a od jeho vyjádření se distancoval.

Na úrovni předsedů spolků jsme také diskutovali možnost očkování v lékárnách. Na rozdíl od „starších“ kolegů nemají Mladí lékaři tak striktně odmítavý přístup. Už dříve se Mladí lékaři kladně vyjádřili k výkonu „Individuální konzultace s pacientem zaměřené na zhodnocení lékového záznamu pacienta v lékárně“. Je dobré, že mladí kolegové drží mezioborově spolu.

V květnu skončí dvouleté funkční období stávajícího předsednictva a měly by být uspořádány nové volby. V současné době je těžké odhadnout, zda bude možné sněm uskutečnit v plánovaném termínu. Aktuality o činnosti spolku a připravovaných akcích najdete na webových stránkách: www.mladilekarnici.cz nebo na facebooku Mladých lékárníků.

Za předsednictvo spolku ML přeji všem kolegům úspěšný rok 2021.

Stanislav Gregor


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 2

2021 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se