Interaktivní dispenzační semináře za podpory společnosti Zentiva, k. s.


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 93, 2021, č. 2, s. 23

Vzhledem k nejasnému budoucímu vývoji epidemiologické situace, přistoupila ČLnK po pečlivém zvážení a diskusi s týmem lektorů k možnosti pořádat interaktivní dispenzační semináře on-line distanční formou při splnění stanovených podmínek umožňujících zachování interaktivní podoby seminářů typické pro jejich standardní prezenční formu. On-line forma bude realizována výhradně v období leden – březen 2021 a poté výjimečně v období, které nebude umožňovat standardní ­prezenční formu.

Přihlašování pouze na www.lekarnici.cz – vzdělávací akce – nabídka kurzů pro lékárníky. Účastnický poplatek uhraďte podle pokynů při přihlášce: bankovním převodem na účet číslo: 35 – 7905240297/0100 vedený u KB, variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód semináře. Přihlášení účastníci bez včasně zaplaceného poplatku budou z organizačních důvodů odhlášeni.

BŘEZEN

2. 3. (kód semináře: 21012)

ON-LINE, od 17.00 hodin

Téma: Nové poznatky o antitromboticích – antiagregační, antikoagulační léčiva – opakování semináře z 15. 2. 2021

Anotace: Na semináři budou na podkladě kazuistik rozebírány nové indikace a dávky přímých antikoagulancií a dalších anti­trom­­botik. Zopakujeme ale i základy fyziologie krevního srážení a za­měříme se na využitelnost všech poznatků v lékárenské praxi.

Lektoři: PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., MUDr. Hana Suchánková, Ph.D.

Poplatek: 400 Kč, počet bodů: 12

3. 3. (kód semináře: 21011)

ON-LINE, od 17.30 hodin

Téma: Farmaceutická péče u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním se zaměřením na selhání srdce

Anotace: V rámci semináře bude diskutována léčba srdečního selhání. Bude probrána i etiopatogeneze a diagnostika tohoto onemocnění. Na příkladech jednotlivých kazuistik bude ­rozebrána farmaceutická péče včetně řešení lékových ­problémů, které se mohou u těchto pacientů vyskytnout.

Lektoři: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., MUDr. Jan Strojil, Ph.D.

Poplatek: 400 Kč, počet bodů: 12

8. 3. (kód semináře: 21006)

ON-LINE, od 17.00 hodin

Téma: Nové poznatky o antitromboticích – antiagregační, antikoagulační léčiva – opakování semináře z 15. 2. 2021

Lektoři: PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., MUDr. Hana Suchánková, Ph.D.

Poplatek: 400 Kč, počet bodů: 12

17. 3. (kód semináře: 21008)

ON-LINE, od 17.30 hodin

Téma: Kazuistiky s interní problematikou II

Anotace: Předmětem semináře budou případy z interní ­ambulance s důrazem na řešení lékových problémů u rizikových pacientů s polymorbiditou a polyfarmakoterapií.

Lektoři: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D., MUDr. Karel Macek, CSc.

Poplatek: 400 Kč, počet bodů: 12

17. 3. (kód semináře: 21013)

ON-LINE, od 17.30 hodin

Téma: Farmaceutická péče u těhotných a kojících žen – ­opakování olomouckého semináře z 8. 2. 2020

Anotace: V rámci semináře bude diskutována bezpečnost ­farmakoterapie u těhotných a kojících žen, a to jak léčiv na lékařský předpis u onemocnění, která často tyto stavy provázejí, tak u léčiv volně prodejných.

Lektoři: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., MUDr. Jan Strojil, Ph.D.

Poplatek: 400 Kč, počet bodů: 12

Pravidla pro účast na on-line IDS

1. On-line formu IDS je možné plánovat a realizovat výhradně v období, které neumožňuje standardní prezenční formu.

2. On-line IDS probíhá ve videokonferenčním softwaru ZOOM/MS TEAMS – přihlášený účastník obdrží po uzávěrce přihlášek přístupový link a přihlašovací údaje e-mailem společně s materiály k domácí přípravě na seminář a stručným manuálem k ovládání softwaru.

3. Používání softwaru ZOOM/MS TEAMS umožňuje kterýkoliv běžný internetový prohlížeč a standardní kvalita internetového připojení.

4. Všichni účastníci jsou povinni používat kameru a mikrofon po celou dobu semináře.

5. Zmařená účast na semináři způsobená technickými problémy na straně účastníka nebo nezvládnutím ovládání softwaru ZOOM/MS TEAMS není důvodem pro vrácení účastnického poplatku.

6. On-line IDS se uskuteční při minimálním počtu 15 účastníků, maximální kapacita semináře je 20 účastníků.

7. Délka trvání on-line IDS je stejná jako u prezenční formy, minimálně 3 hodiny. Absolvent obdrží stejný počet bodů do CV jako v případě prezenčního IDS.

8. On-line IDS budou realizovány pouze pro přímé účastníky. Semináře nebudou nahrávány a nebudou k dispozici jejich záznamy pro absolventy ani jiné nové zájemce.


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 2

2021 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se