Interaktivní dispenzační semináře za podpory společnosti Zentiva, k. s.


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 92, 2020, č. 3, s. 19


Přihlašování pouze na www.lekarnici.cz – vzdělávací akce – nabídka kurzů pro lékárníky. Účastnický poplatek uhraďte podle pokynů při přihlášce: bankovním převodem na účet číslo: 35 – 7905240297/0100 vedený u KB, variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód semináře. Splatnost nejpozději do 10 dnů před konáním semináře. Platba v hotovosti na místě není možná. Semináře se mohou zúčastnit pouze předem přihlášení zájemci s řádně uhrazeným účastnickým poplatkem. Přihlášení účastníci bez zaplaceného poplatku budou z organizačních důvodů 10 dnů před konáním semináře odhlášeni a jejich místa budou uvolněna pro ostatní zájemce.

DUBEN

1. 4. Plzeň (kód semináře: 20024)

Ústav klinické biochemie a hematologie, FN Plzeň, Seminární místnost, Alej Svobody 80, od 17.30 hodin

Téma: Terapie idiopatických střevních zánětů

Anotace: Seminář bude zaměřen na farmakoterapii Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy.

Lektoři: PharmDr. Jaroslava Červeňová, Mgr. Barbora Kováčová PhD., MUDr. Klára Prudhommeová

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

4. 4. Olomouc (kód semináře: 20025)

LF UP Olomouc, Ústav Farmakologie – seminární místnost, Hněvotínská 3, od 9.30 hodin

Téma: Farmaceutická péče u pacientů s neurodegenerativními onemocněními se zaměřením na pacienty s Parkinsnovou nemocí

Anotace: V rámci semináře bude diskutována farmakoterapie převážně polymorbidních pacientů s Parkinsonovou nemocí. Bude rozebrána i etiopatogeneze a diagnostika této choroby. Budou prezentovány kazuistiky pacientů, kteří krom Parkinsonovy choroby trpí i jinými formami demence (např. Alzheimerova choroba, cévní demence). Na semináři se bude podílet odborník z Centra pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění, Neurologické kliniky FN Olomouc.

Lektoři: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., MUDr. Martin Nevrlý, Ph.D.

Poplatek: 600 Kč, počet bodů: 16

7. 4. Praha (kód semináře: 20009)

Sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, Praha 4, od 17.30 hodin

Téma: Farmakoterapie v revmatologii VI.

Anotace: Vaskulitidy – terapie, lékové režimy a jejich rizika, nežádoucí účinky, interakce léčby a jejich řešení

Lektoři: PharmDr. Šárka Erbanová, RNDr. Zdeňka Šterbáková, MUDr. Eliška Stehlíková

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

15. 4. Brno (kód semináře: 20010)

Farmaceutická fakulta, velká posluchárna, VFU Brno, Palackého tř. 1, od 16.30 hodin

Téma: Specifika farmakoterapie seniorského věku I.

Anotace: Na semináři se zaměříme na specifika farmakoterapie seniorského věku – jak změny farmakodynamiky a farmakokinetiky léčiv ve stáří ovlivňují účinek léčiva, k jakým věkově podmíněným biologickým a fyziologickým změnám dochází ve struktuře a funkci orgánů. Probereme časté klinické problémy u seniorů v souvislosti se základními změnami provázejícími stárnutí, projevy nežádoucích účinků léčiv. Zdůrazněno bude postavení nízkodávkových režimů léčiv u seniorů.

Lektoři: PharmDr. Bc. Dana Mazánková, Ph.D., MUDr. Jana Nováková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

16. 4. Třebíč (kód semináře: 20011)

Hotel Atom, Velkomeziříčská 640/45, od 18.00 hodin

Téma: Specifika farmakoterapie seniorského věku I. – opakování brněnského semináře z 15. 4. 2020

Lektoři: PharmDr. Bc. Dana Mazánková, Ph.D., MUDr. Jana Nováková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

16. 4. Znojmo (kód semináře: 20012)

Galerie a Prostor, Kolárová 27, od 18.00 hodin

Téma: DRP v rámci ambulantního lékaře

Anotace: Interní problematika, odhalování DRP a jejich řešení, minimalizace farmakoterapie rizik v interní medicíně

Lektoři: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., MUDr. Vladan Ryšavý

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 14

18. 4. Liberec (kód semináře: 20023)

Obchodní akademie, Šamánkova 500/8, od 8.30 hodin

Téma: Farmakoterapie v gynekologii I.

Anotace: Během semináře budou diskutována některá témata farmakoterapie v gynekologii, jako například léčba vaginálních zánětů různé etiologie, farmakoterapie v těhotenství a při kojení nebo léčba infekce HPV.

Lektoři: PharmDr. Aleš Mareček, MUDr. Ludmila Krutská

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 14

21. 4. Uherské Hradiště (kód semináře: 20013)

EDUHA s. r. o., Studentské náměstí, č. p. 1531 (budova Centrum celoživotního vzdělávání), od 17.00 hodin

Téma: Choroby GIT v seniorském věku

Anotace: Budou probrány nemoci GIT s akcentací na geriatrickou problematiku z pohledu interního lékaře.

Lektoři: MUDr. Hana Mašková/ MUDr. Michaela Šramková a Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

22. 4. Zlín (kód semináře: 20014)

SZS a VOŠZ Zlín Příluky, Broučkova 372, od 17.00 hodin

Téma: Choroby GIT v seniorském věku – opakování uherskohradišťského semináře z 21. 4. 2020

Lektoři: MUDr. Hana Mašková/ MUDr. Michaela Šramková a Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

23. 4. Ostrava (kód semináře: 20016)

Mariánské náměstí 480/5, DTO CZ, s. r. o.; místnost č. 340, od 17.00 hodin

Téma: Choroby GIT v seniorském věku – opakování uherskohradišťského semináře z 21. 4. 2020

Lektoři: MUDr. Hana Mašková/ MUDr. Michaela Šramková a Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

23. 4. Praha (kód semináře: 20015)

Sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, Praha 4, od 17.30 hodin

Téma: Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění v kazuistikách XVIII.

Lektoři: PharmDr. Alena Linhartová, MUDr. Jaroslav Brotánek

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

23. 4. Přerov (kód semináře: 20017)

Hotel FIT, Dvořákova 21B, od 18.00 hodin

Téma: Specifika farmakoterapie seniorského věku I. – opakování brněnského semináře z 15. 4. 2020

Lektoři: PharmDr. Bc. Dana Mazánková, Ph.D., MUDr. Jana Nováková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

25. 4. Olomouc (kód semináře: 20018)

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, salónek ORION, od 9.00 hodin

Téma: Choroby GIT v seniorském věku – opakování uherskohradišťského semináře z 21. 4. 2020

Lektoři: MUDr. Hana Mašková/ MUDr. Michaela Šramková a Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

28. 4. Olomouc (kód semináře: 20019)

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, salónek ORION, od 17.00 hodin

Téma: Choroby GIT v seniorském věku – opakování uherskohradišťského semináře z 21. 4. 2020

Lektoři: MUDr. Hana Mašková/ MUDr. Michaela Šramková a Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

29. 4. Brno (kód semináře: 20020)

VFU, Palackého třída 1946/1, budova FaF (44), posluchárna 56, od 16.15 hodin

Téma: Choroby GIT v seniorském věku – opakování uherskohradišťského semináře z 21. 4. 2020

Lektoři: MUDr. Hana Mašková/ MUDr. Michaela Šramková a Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

29. 4. Praha (kód semináře: 20021)

Sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, Praha 4, od 17.30 hodin

Téma: Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění v kazuistikách XVIII. – opakování pražského semináře z 23. 4. 2020

Lektoři: PharmDr. Alena Linhartová, MUDr. Jaroslav Brotánek

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

29. 4. Kladno (kód semináře: 20022)

Oblastní nemocnice Kladno, Vančurova 1548, posluchárna, od 17.30 hodin

Téma: Hypolipidemika II

Anotace: Na příkladech z praxe interního lékaře budou diskutovány interakce a použití hypolipidemik.

Lektoři: Mgr. Zuzana Vašířová, MUDr. Renata Stěpanovová

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

KVĚTEN

11. 5. Praha (kód semináře: 20051)

Sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, Praha 4, od 16.30 hodin

Téma: Úskalí léčby pacienta s hepatální insuficiencí – opakování pražského semináře z 24. 2. 2020

Anotace: Během semináře bude diskutována nejen problematika související s léčbou symptomů jaterního selhávání, ale i hepatotoxicita léčiv a její prevence, a principy úpravy dávkování léčiv u pacienta s poškozením jater.

Lektoři: PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., MUDr. Hana Suchánková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

13. 5. Praha (kód semináře: 20052)

Sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, Praha 4, od 17.30 hodin

Téma: Farmakoterapie v psychiatrii IV

Anotace: Psychiatrie a ženské zdraví

Lektoři: PharmDr. Ivana Tašková, MUDR. Věra Šantrůčková

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

27. 5. Praha (kód semináře: 20053)

Sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, Praha 4, od 17.30 hodin

Téma: Farmakoterapie v psychiatrii IV – opakování pražského semináře z 13. 5. 2020

Lektoři: PharmDr. Ivana Tašková, MUDR. Věra Šantrůčková

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

27. 5. Hradec Králové (kód semináře: 20054)

Lékárna FN, seminární místnost, Sokolská 581, od 18.00 hodin

Téma: Farmakoterapie neuropatické bolesti

Anotace: Kazuistiky z praxe lékaře v ambulanci bolesti

Lektoři: PharmDr. Pavlína Pastyříková, PharmDr. Petra Šubrtová, MUDr. Jana Hrubešová

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

30. 5. Olomouc (kód semináře: 20055)

LF UP Olomouc, Ústav Farmakologie – seminární místnost, Hněvotínská 3, od 9.30 hodin

Téma: Farmaceutická péče u pacientů s neurodegenerativními onemocněními se zaměřením na pacienty s Parkinsonovou nemocí – opakování olomouckého semináře z 4. 4. 2020

Lektoři: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., MUDr. Martin Nevrlý, Ph.D.

Poplatek: 600 Kč, počet bodů: 16

SEMINÁŘE

Léčebné konopí v lékárenské praxi

Seminář bude věnován problematice léčebného konopí, která je v současné době aktuální z pohledu vzrůstající četnosti předepisování a zpracování této suroviny v lékárnách napříč Českou republikou. Prezentována budou témata, která jsou stěžejní pro farmaceuty při přípravě lékových forem z léčebného konopí a při dispenzaci a poradenství pacientům, kteří přicházejí do lékáren. Seminář bude rovněž doplněn o klinický pohled lékaře přede­pisujícího léčebné konopí s prezentací kazuistik. Dojde také k představení zdravotnických prostředků, které jsou schváleny pro inhalační podání léčebného konopí v České republice.

OLOMOUC (Kód semináře: 20269)

Datum a čas: 2. 4. 2020, 17.30 až 20.50 hodin

Místo konání: BEA Centrum Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1

Přednášející: PharmDr. Jaroslav Peč, Ph.D., MUDr. Radovan Hřib

LIBEREC (Kód semináře: 20268)

Datum a čas: 16. 4. 2020, 17.30 až 20.50 hodin 

Místo konání: Centrum Babylon, Nitranská 1

Přednášející: PharmDr. Jaroslav Peč, Ph.D., MUDr. Trnka

PLZEŇ (Kód semináře: 20270)

Datum a čas: 14. 5. 2020, 17.30 až 20.50 hodin

Místo konání: Parkhotel Plzeň, U Borského parku 31

Přednášející: PharmDr. Jaroslav Peč, Ph.D., MUDr. Trnka

JIHLAVA (Kód semináře: 20271)

Datum a čas: 28. 5. 2020, 17.30 až 20.50 hodin

Místo konání: Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

Přednášející: PharmDr. Jaroslav Peč, Ph.D., MUDr. Radovan Hřib

PRAHA (Kód semináře: 20081)

Datum a čas: 4. 6. 2020, 17.30 až 20.50 hodin

Místo konání: HOTEL ILF, Budějovická 15/743, Praha 4

Přednášející: PharmDr. Jaroslav Peč, Ph.D., MUDr. Radovan Hřib

ZLÍN (Kód semináře: 20272)

Datum a čas: 11. 6. 2020, 17.30 až 20.50 hodin

Místo konání: Obchodní dům Zlín, nám. Práce 2523

Přednášející: PharmDr. Jaroslav Peč, Ph.D., MUDr. Radovan Hřib

Poplatek: pro lékárníky 400 Kč, pro farmaceutické asistenty 700 Kč

Akce je pořádána oddělením vzdělávání ČLnK a ohodnocena 8 body do systému celoživotního vzdělávání lékárníků.

Partnerem semináře je společnost Canopy Growth Czech s. r. o.


Aktuální lékárnická legislativa

Seminář bude tradičně zaměřený na to, co bude v lékárenské legislativě nejnovější. Na jaře roku 2020 proto budou určitě představeny témata jako lékový záznam pacienta a odpovědnost farmaceuta při práci s ním, emergentní systém objednávání léčivých přípravků, elektronická preskripce, léčivé přípravky s obsahem návykových látek, úhrady léčivých přípravků a další.

OSTRAVA (Kód semináře: 20058)

Datum a čas: 23. 4. 2020, 19.00 až 21.00 hodin

Místo konání: Best Western Hotel Vista,Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava-Jih

Přednášející: Mgr. MUDr. Jaroslav Maršík

Poplatek: 500 Kč

Akce je pořádána oddělením vzdělávání ČLnK a ohodnocena 6 body do systému celoživotního vzdělávání lékárníků.

Seminář Aktuální lékárnická legislativa bude navazovat na okresní shromáždění OSL Ostrava, které bude probíhat v čase 17.30–19.00 hodin.

Moderní a efektivní příprava v lékárnách

21. 5. Olomouc (kód semináře 20003)

Místo konání: BEA Centrum Olomouc tř. Kosmonautů 1288/1

Čas semináře: 17.00–20.35 hod.

Témata: Technologické kazuistiky, Léčba lupénky a seboroické dermatitidy, Příprava léčiv s obsahem nebezpečných látek, Moderní přístroje v české lékárenské laboratoři, Workshop s přístroji

Přednášející: PharmDr. Jan Hašek, MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D., Mgr. Hana Šnajdrová, Kamila Červenková, DiS., Mgr. Eva Procházková

Poplatek: pro lékárníky 400 Kč, pro farmaceutické asistenty 600 Kč

Akce je pořádána oddělením vzdělávání ČLnK a ohodnocena 8 body do systému celoživotního vzdělávání lékárníků.

Partnerem semináře je společnost Fagron a. s.


GARANTOVANÝ KURZ ČLnK

Základy poskytování odborných konzultací v lékárnách včetně řešení lékových problémů

Cílem kurzu je připravit farmaceuta na poskytování odborných konzultací v lékárně. Lege artis prováděná konzultační činnost v lékárně se v řadě aspektů liší od ostatních činností ­lékárníka. Pozornost proto bude mimo jiné věnována nezbytnému prostorovému, materiálnímu a personálnímu vybavení, způsobu dokumentace této činnosti nebo komunikaci s pacientem. Další část bude zaměřena na informační zdroje vhodné a dostupné pro konzultační činnost (příklady zdrojů, metodika práce s nimi, interpretace nalezených informací) a základy medicíny založené na důkazech jako nezbytné předpoklady např. pro identifikaci a řešení lékových problémů. Kurz si dále klade za cíl předat účastníkům znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro vedení konzultace nebo management konkrétních lékových problémů s ohledem na specifika konzultační činnosti. Kurz bude veden interaktivním způsobem, účastníci budou moci diskutovat úkoly v menších skupinách. Teoretický výklad bude vždy doprovázen vhodnou obrazovou dokumentací a různě strukturovanými kazuistikami z praxe.

HRADEC KRÁLOVÉ (Kód semináře: 20027)

Datum a čas: 22.–23. 5. 2020, 9.00 až 18.45 hodin

Místo konání: Hotel Nové Adalbertinum Velké nám. 32

Přednášející: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D., PharmDr. Aleš Mareček, PharmDr. Jana Šolínová

Poplatek: 3 000 Kč

Akce je pořádána oddělením vzdělávání ČLnK a ohodnocena 40 body do systému celoživotního vzdělávání lékárníků.

Partnerem semináře je společnost TEVA Pharmaceuticals CR, s. r. o.


Neodkladná resuscitace a první pomoc při ohrožení života

V letošním roce připravuje Česká lékárnická komora ve spolupráci se společností TEVA Pharmaceuticals CR, s. r. o. již čtvrtý ročník kampaně Nebojte se zachránit život.

Semináře budou probíhat během dubna a května. Program ­seminářů bude rozdělený na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se účastníci seznámí s prováděním kardiopulmonální resuscitace dospělých i dětí, podle doporučených postupů pro resuscitaci ERC Guidelines 2015. Dále budou vysvětleny způsoby první pomoci při hemorrhagickém i trauma­tickém šoku, praktické doporučení pro diagnostiku a léčbu ­anafylaktických reakcí a výhody či nevýhody použití adrenalinového autoinjektoru.

V praktické části bude nácvik zhodnocení stavu postiženého, nácvik kardiopulmonální resuscitace u dospělých a dětí za použité AED, nácvik odstranění cizího tělesa při obstrukci dýchacích cest, nácvik zastavení zevního masivního krvácení, protišokové polohy a použití autoinjektoru k aplikaci epinefrinu při anafylaxi.

HRADEC KRÁLOVÉ (Kód semináře: 20063)

Datum a čas: 7. 4. 2020, 18.00 až 21.00 hodin

Místo konání: bude upřesněno

Přednášející: MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D.

PARDUBICE (Kód semináře: 20064)

Datum a čas: 8. 4. 2020, 18.00 až 21.00 hodin

Místo konání: bude upřesněno

Přednášející: MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D.

BRUNTÁL (Kód semináře: 20065)

Datum a čas: 14. 4. 2020, 17.00 až 20.00 hodin

Místo konání: bude upřesněno

Přednášející: MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D.

FRÝDEK-MÍSTEK (Kód semináře: 20066)

Datum a čas: 15. 4. 2020, 18.00 až 21.00 hodin

Místo konání: bude upřesněno

Přednášející: MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D.

BRNO - venkov (Kód semináře: 20067)

Datum a čas: 16. 4. 2020, 18.00 až 21.00 hodin

Místo konání: bude upřesněno

Přednášející: Jak zachránit život, s. r. o.

VSETÍN (Kód semináře: 20068)

Datum a čas: 22. 4. 2020, 18.00 až 21.00 hodin

Místo konání: bude upřesněno

Přednášející: Jak zachránit život, s. r. o.

JIHLAVA (Kód semináře: 20069)

Datum a čas: 28. 4. 2020, 18.00 až 21.00 hodin

Místo konání: bude upřesněno

Přednášející: Jak zachránit život, s. r. o.

Poplatek: pro lékárníky 400 Kč, pro farmaceutické asistenty 400 Kč

Akce je pořádána oddělením vzdělávání ČLnK a ohodnocena 8 body do systému celoživotního vzdělávání lékárníků.

Partnerem seminářů je společnost TEVA Pharmaceuticals CR, s. r. o.


Krajské setkání lékárníků OSL se členy představenstva České lékárnické komory

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

po volebním sjezdu delegátů jsme avizovali větší otevřenost ­vedení Komory vůči všem členům. Jednou z aktivit pro lepší informovanost kolegů z regionů je připravovaný cyklus ­krajských setkání lékárníků s vedením Komory. Součástí těchto ­setkání bude nejen přehled aktuálních témat řešených Komorou v oblasti legislativy, provozu lékáren, rozvoje odborných aktivit apod., ale především diskuzní blok k aktuálně řešeným tématům v lékárenství a ke komunikaci se státní správou. Tento cyklus jsme se rozhodli uspořádat na základě požadavků lékárníků a také z přesvědčení, že pro další rozvoj lékárenství, vzájemné komunikace a předávání zkušeností mezi členskou základnou a vedením Komory je nutný osobní kontakt.

Budeme velmi rádi, když nám přijdete předat své zkušenosti s elektronizací zdravotnictví, celoživotním vzděláváním, rolí lékárníka ve zdravotním systému nebo diskutovat o tom, jakým směrem by se podle vás měla Komora a lékárenství v nejbližších letech vydat. 

Přijměte proto, prosím, pozvání na tato krajská setkání, která se uskuteční ve městech Plzeň, Zlín, České Budějovice, Karlovy Vary, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Pardubice, Jihlava, Brno a Ostrava.

PLZEŇ - město (Kód semináře: 20032)

Datum a čas: 2. 4. 2020, 18.00 až 21.00 hodin

Místo konání: Parkhotel Plzeň, U Borského parku 2791

Přednášející: Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D.

ZLÍN (Kód semináře: 20033)

Datum a čas: 30. 4. 2020, 18.00 až 21.00 hodin

Místo konání: Obchodní dům Zlín, nám. Práce 2523

Přednášející: Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D.

ČESKÉ BUDĚJOVICE (Kód semináře: 20034)

Datum a čas: 6. 5. 2020, 18.00 až 21.00 hodin

Místo konání: Clarion Congress Hotel, Pražská tř. 14

Přednášející: Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D.

KARLOVY VARY (Kód semináře: 20035)

Datum a čas: 20. 5. 2020, 18.00 až 21.00 hodin

Místo konání: bude upřesněno

Přednášející: Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D.

XXII. Květnová konference lékárníků v Opavě

(dříve Konference mladých lékárníků)

Vážení kolegové a kolegyně, srdečně vás zveme na letošní XXII. ročník Květnové konference lékárníků v Opavě, která se koná 22.–23. května v KD Na Rybníčku.

Témata a přednášející na KKL 2020, na které se můžete letos těšit:

PharmDr. Roman Goněc (Masarykův onkologický ústav, Brno) – Terapie onkologické pacientky v těhotenství; Doc. MUDr. Peter Ihnát, Ph.D. (Chirurgická klinika, FN Ostrava) – Léčba a prevence hemoroidů; PharmDr. Anna Oleárová, Ph.D (odd. klinické farmacie, Univerzitní nemocnice Bratislava) – Dexametazonem indukovaná psychóza u ženy před IVF; PharmDr. Dalibor Černý, Ph.D. (odd. klinické farmacie, Nemocnice Na Homolce) – Mýty a fakta o hormonální antikoncepci, PharmDr. Stanislav Gregor (Ústavní lékárna IKEM, Praha)– Léčba kardiovaskulárních chorob u těhotných žen; PharmDr. Jana Fluksová (odd. klinické farmacie, FN Olomouc) – Léčba obezity; Mgr. Alexandra Hašková – Zdraví ženy (Lékárnice maminky); MUDr. Lukáš Eimer (Dětská klinika FN Hradec Králové) – Léčba kašle u dětí; PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D. (IPVZ, Praha) – Informace o specializačním vzdělávání veřejných a nemocničních lékárníků a klinických farmaceutů; Terapeutické monitorování hladin; další témata: Léčba laktační psychózy a poporodní deprese; Léčba atopické dermatitidy u dětí.

Letos je poprvé možné přihlašování i na jednotlivé přednáškové dny (400 Kč/den) nebo za zvýhodněnou cenu na oba dny zároveň (600 Kč/oba dny). Přihlašování bude opět možné na: www.lekarnici.cz v nabídce vzdělávání.

Bližší informace a podrobnosti k odbornému program budou zveřejňovány na webu komory a v dalších číslech ČČL.

Za organizační tým Jana Martinásková a Olga Nedopílková


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 3

2020 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se