Uzavření cyklu celoživotního vzdělávání – kdo má nárok na snížení počtu bodů?


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 92, 2020, č. 3, s. 23-24

Aktuálně probíhající tříletý cyklus celoživotního vzdělávání (CV) 2017–2020 se blíží ke svému závěru a bude ukončen 31. 8. 2020. Do tohoto termínu má každý člen ČLnK, který v průběhu cyklu vykonával činnost v lékárně, povinnost získat minimálně stanovený počet bodů za účast na vzdělávacích akcích nebo za aktivity se vzděláváním související.

Během tříletého cyklu je potřeba získat minimálně 90 bodů. Vzdělávací akce je nutné absolvovat do 31. 8. 2020, zapisování bodů a schvalování individuálních vzdělávacích aktivit probíhá do konce roku, v němž tříletý cyklus končí, tedy do 31. 12. 2020.

Podle platného Řádu pro celoživotní vzdělávání ČLnK při splnění určitých podmínek vzniká členům nárok na snížení minimálního stanoveného počtu bodů, potřebného ke splnění cyklu CV. Snížení počtu bodů je možné u členů, kteří vstoupili do cyklu CV v jeho průběhu, u členů na mateřské a rodičovské dovolené a v případě dlouhodobější pracovní neschopnosti. Vzhledem k množícím se dotazům členů na způsob uplatňování a dokládání výše vyjmenovaných okolností schválilo představenstvo ČLnK výkladové stanovisko, jehož plné znění publikujeme na dalších stránkách tohoto čísla časopisu.

Od 1. 1. 2021 bude podle Licenčního řádu jednou z podmínek pro získání osvědčení ČLnK splnění povinnosti celoživotního vzdělávání ve formě získání alespoň minimálního stanoveného počtu bodů v posledním ukončeném cyklu CV. Osvědčení se vydávají s platností na dobu 3 let s tím, že pokud držitel splňuje všechny podmínky (včetně plnění CV), vydá Komora automaticky bez žádosti a bezplatně osvědčení nové. Z kombinace výše uvedených podmínek vyplývá, že nejen noví žadatelé, ale také všichni stávající držitelé osvědčení ČLnK, budou pro jeho získání nebo znovu vydání v následujících letech ve všech případech potřebovat splnit podmínku úspěšného absolvování cyklu CV 2017–2020. Žadatelům, kteří cyklus CV nesplní, osvědčení vydáno nebude.

Dovolujeme si proto všechny členy upozornit, aby si v auto­ri­zo­vané části internetových stránek www.lekarnici.cz v Kartě člena zkontrolovali aktuální počet svých evidovaných bodů a v případě nároku na poměrné snížení hranice potřebné ke splnění cyklu o snížení včas požádali. Současně doporučujeme také kontrolu osobních a kontaktních údajů a jejich aktualizaci či nahlášení případných změn.

Do 31. 8. 2020 zbývá stále dostatek času chybějící body za ­celoživotní vzdělávání získat. Kromě bohaté nabídky ­pre­­zenčních akcí pořádaných ČLnK či akcí externích pořa­da­­telů je možné plnit CV také distančně absolvováním webi­ná­řů ČLnK a jejich záznamů, nebo studiem ­e-learningo­vých kurzů. ­Drtivá většina aktuálně dostupných distančních forem ­vzdělávání je k dispozici zdarma a jejich nabídka několikanásobně převyšuje počet nezbytný k získání ­potřebného počtu bodů. Zároveň připomínáme, že sbírat body do CV je možné prostřednictvím účasti na prezenční či distanční ­formě vzdělávání v libovolném poměru. Je tedy možné získat ­stanovený počet bodů výhradně účastí na distančních formách vzdělávání. Přehledná nabídka všech výše zmíněných forem vzdělávání je k dispozici v autorizované části internetových stránek www.lekarnici.cz pod záložkou „Vzdělávání“.

Podle přílohy Řádu pro celoživotní vzdělávání ČLnK je možné získat body také za publikační, přednáškovou a pedagogickou činnost v oboru, obhájení rigorózní nebo disertační práce, ­získání specializační způsobilosti atestační zkouškou, absolvování odborné stáže nebo účastí na ČLnK neregistrované vzdělávací akci. Všechny tyto aktivity je potřeba včas (nejlépe průběžně) doložit na Oddělení vzdělávání ČLnK. Některé z nich je možné předložit ke schválení také představenstvu OSL.

PharmDr. David Ovčaří,

Pracovní skupina pro celoživotní vzdělávání


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 3

2020 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se