Světové dny zdraví - březen


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 92, 2020, č. 3, s. 32-33

V měsíci březnu si připomínáme hned několik významných dnů ve zdravotnictví, resp. mezinárodních či světových dní věnovaných problematice zdraví. Zatím jsme představili 11 z nich: Světový den ledvin, Světový den vody, Světový den boje proti tuberkulóze, Mezinárodní den sluchu a slyšení, Světový den Downova syndromu, Světový týden glaukomu, Evropský den mozku, Světový den spánku, Světový den orálního/ústního zdraví, Světový den vrozených (vývojových) vad a Den jódu.

Celosvětový den pro pacienty s pokročilým kolorektálním karcinomem/Evropský měsíc informovanosti (povědomí, osvěty) o kolorektálním karcinomu (Colorectal Cancer Awareness Month, European Colorectal Cancer Awareness Month, ECCAM)

Den 24. březen 2015 se stal prvním Celosvětovým dnem pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem. U jeho zrodu stála Mezinárodní asociace kolorektálního karcinomu (International Colorectal Cancer Association, ICCA), která zahájila novou kampaň „Get Tested“ (nechte se otestovat), s cílem zvýšit povědomí o důležitosti testování biomarkerů u osob s nově diagnostikovaným metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC). K této iniciativě se rovněž připojila pacientská organizace sdružující stomiky z celé ČR – ILCO.

Stomik je zdravotně postižený občan, s dočasně nebo trvale vyvedeným dutým orgánem napovrch těla. Nejčastěji je vyvedeno tlusté a tenké střevo nebo močové cesty, čímž dochází ke změně základních fyziologických funkcí, k neovladatelnému vyprazdňování stolice, střevního obsahu nebo moči nepřirozenou cestou s nutností používání stomických pomůcek. Důsledkem je výrazné zhoršení celkové kvality života.

Zkratka ILCO je odvozena z latinských slov ileum (kyčelník, spodní část tenkého střeva) a colon (tračník, část tlustého střeva).

Evropský měsíc informovanosti o kolorektálním karcinomu založila v roce 2008 společnost EuropaColon (nyní Digestive Cancers Europe, DiCE). Ta vznikla v roce 2004 z popudu Jolanty Gore-Boothové a představuje první panevropskou neziskovou zastřešující organizaci pacientů zaměřenou na kolorektální karcinom. Jejím posláním je předcházet úmrtím na CRC a zlepšovat kvalitu života osob postižených tímto onemocněním a pomáhat jim. Cílem je sjednotit pacienty, pečující o osoby, zdravotníky, politiky, média a veřejnost v boji proti této nemoci.

Každoročně je v ČR diagnostikován zhoubný nádor téměř u 90 tisíc osob, a přes 27 tisíc z nich na nádorová onemocnění umírá. Aktuálně je v české populaci kolem 600 tisíc onkologicky nemocných. V roce 2017 byl podle dat Národního onkologického registru v ČR zhoubný nádor tlustého střeva a konečníku nově diagnostikován u 7 334 osob, což je 8,4 % z celkového počtu všech malignit. V souvislosti s touto chorobou zemřelo 3 448 pacientů, tj. 12,6 % všech onkologických pacientů.

Velký význam se připisuje primární (viz rizikové faktory) a sekundární prevenci (viz screeningová vyšetření).

Jaké jsou rizikové faktory pro vznik CRC:

 • věk nad 50 let,
 • užívání alkoholu a tabáku,
 • nedostatek pohybu,
 • neudržování si přiměřené hmotnosti,
 • strava s nízkým obsahem vlákniny, složení stravy,
 • zánětlivá střevní onemocnění v osobní anamnéze, polypy, chronická onemocnění střev,
 • karcinom tlustého střeva v rodinné anamnéze, dědičné predispozice (každý sedmý nádor je zděděný).

Screeningová vyšetření zahrnují především kolorektální screening, který je založený na pravidelných testech okultního krvácení do stolice (TOKS), a screeningovou kolonoskopii.

Některá z významných opatření

 • od roku 2000 byl zaveden národní screeningový program zaměřený na asymptomatické jedince ve věku od 50 do 75 let,
 • v roce 2010 byly vydány první evropské pokyny pro zajištění kvality při screeningu a diagnostice CRC,
 • do roku 2010 probíhal oportunní screeningový program,
 • od roku 2014 se změnil na populační screening; adresné zvaní občanů k preventivním vyšetřením na CRC. Zdravotní pojišťovny (ZP) dopisem vyzývají k vyšetření tu část své klientely, která se prevence sama od sebe ne­účastní. Pokud klient nereaguje, ZP posílá pozvánky opakovaně. Na první pozvánku reaguje zhruba 22 % pozvaných, s opakovaným zvaním účast klesá (15 % třetí pozvánka, 9 % čtvrtá). V roce 2018 zahrnovala cílová populace pro screening (což jsou lidé ve věku nad 50 let) 4 085 751 osob, z toho 27,8 % podstoupilo TOKS. U mužů pokrytí screeningem dosáhlo 26,6 %, u žen 30,5 %.
 • v roce 2018 začalo ověřování optimalizace stávajícího screeningu CRC v pilotním projektu,
 • v roce 2019 byl spuštěn nový model screeningu v primární péči (praktičtí lékaři, ambulantní gynekologové).

Na screeningové vyšetření CRC hrazené ze zdravotního pojištění má právo každý asymptomatický muž či žena starší 50 let. Jedinci zahrnutí do screeningu nesmějí splňovat kritéria vysoko rizikových skupin pro karcinom kolorekta. Vyšetření se člení na:

 • screening u asymptomatických jedinců ve věku 50–54 let. TOKS se provádí jedenkrát ročně.
 • screening u asymptomatických jedinců ve věku 55 let a starších. TOKS se provádí jednou za dva roky, nebo screeningová kolonoskopie jednou za deset let.

Pozitivním výsledkem uvedených opatření je výrazný pokles úmrtnosti na CRC v ČR. Během posledních deseti let poklesl počet nově diagnostikovaných onemocnění o 17 %.

Z hlediska incidence onemocnění je v mezinárodním srovnání ČR světově na 23. místě, v Evropě na 15. místě.

Pacientské organizace

České ILCO, z. s.

Organizace vznikla v roce 1992, ­zastře­šuje 20 regionálních spolků stomiků v České republice a má přibližně 1 000 členů. Zastupuje jejich zájmy v mezinárodních organizacích, spolupracuje se zákonodárci na tvorbě legislativy, jedná se státními orgány, pojišťovnami, zdravotníky, výrobci stomických pomůcek a dalšími organizacemi.

Smyslem její práce je pomoci řešit zdravotní, sociální a psychické problémy, které jsou spojeny s návratem stomika do normálního života.

Onkomaják, z. s.

Organizace byla založena v roce 2009 s cílem zlepšit informovanost veřejnosti o nádorových onemocněních a možnostech prevence i léčby. Jejím posláním je zvyšování povědomí široké i odborné veřejnosti o onkologických onemocněních, jejich prevenci, včasné diagnostice a možnostech léčby. Cílem je informovaná a proaktivní veřejnost.

Další informace lze nalézt na vyhledávači ověřených onkologických informací a služeb pro pacienty, rodinné příslušníky a veřejnost Onkoportál.

Literatura u autora.

Doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc.


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 3

2020 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se