Digitalizace výdejů na listinný recept – změna vykazování od 1. 6. 2020


Autoři: PharmDr. Kopecký Martin, Ph.D.
Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 92, 2020, č. 5, s. 5-6

Podle zákona o léčivech (§ 81g, odst. 5)musí farmaceut při výdeji léčivého pří­prav­ku na listinný recept provést tzv. digitalizaci, kdy převede údaje z listinného receptu do elektronické podoby. Přesněji řečeno převede údaje o výdeji na listinný recept. Podle úhradové vyhlášky (č. 268/2019 Sb.) bude lékárně za digitalizaci receptu, dojde-li ke ztotožnění pacienta v registru obyvatel, náležet úhrada od zdravotní pojišťovny ve výši 12 Kč vč. DPH.

V průběhu prvních měsíců roku 2020 se ukázalo, že zdravotní pojišťovny nezískávají z centrálního úložiště eReceptů (CÚER) dostatečné informace k tomu, aby mohly proplatit lékárnám po skončení hodnoceného období správný počet výkonů digitalizace. Z tohoto důvodu proběhla v březnu se zdravotními pojišťovnami jednání, jejichž výsledkem je změna způsobu vykazování výdejů LP na listinné recepty (s úspěšnou digitalizací i bez digitalizace). Změna bude platit od 1. 6. 2020. Dodavatelé lékárenských informačních softwarů (LIS) o této změně vědí, byla s nimi od začátku konzultována a nová podoba vykazování bude včas do LIS implementována.

Popis změn

1. Změna metodiky

Elektronické recepty (dále „eRecepty“) se vykazují v samo­stat­ných dávkách. V případě elektronického receptu se průvodky nepředávají.

Listinné recepty, které byly převedeny do elektronické podoby (dále „digitalizované recepty“), se vykazují v samostatných dávkách odděleně. Při vyúčtování dávek receptů na datovém nosiči nebo jinou elektronickou formou se předávají i původní papírové doklady setříděné v pořadí, v jakém jsou uvedeny v dávce.

Listinné recepty, které nebyly převedeny do elektronické podoby, tj. listinné recepty, které nelze digitalizovat, se vykazují v samostatných dávkách odděleně. Při vyúčtování dávek receptů se předávají papírové doklady setříděné v pořadí, v jakém jsou uvedeny v dávce.

Z toho vyplývá, že v LIS budou výdeje tříděny do 3 typů dávek receptů. Při předávání originálů listinných receptů (papírové doklady) na pobočky ZP bude povinné rozdělit listinné recepty podle toho, zda u nich proběhla nebo neproběhla digitalizace. V LIS se jednotlivé výdeje budou do příslušných dávek rozdělovat automaticky.

2. Změna datového rozhraní dávky receptu

V datovém rozhraní dávky se označují jednotlivé typy dávek takto: Pro dávku obsahující eRecepty se povinně vyplní hodnota „E“. Pro dávku obsahující digitalizované recepty se povinně vyplní hodnota „D“. U listinných receptů se nevyplňuje. Toto značení bude v LIS probíhat automaticky.

Mění se popis některých polí.

Pole RDDT – Datum vystavení receptu na léčivý přípravek. Povinné vyplnění u eReceptů z CÚER. Nevyplňuje se u listinného a digitalizovaného receptu.

Pole EIDE – Elektronický identifikátor receptu v CÚER a pole EIDV – Elektronický identifikátor výdeje v CÚER. Povinné vyplnění u eReceptu a digitalizovaného receptu.

Doplnění polí EIDE a EIDV u dávek digitalizovaných receptů je nejdůležitější změnou. Tato pole jsou automaticky vyplňována v LIS stejně jako u eReceptů. Díky údajům z těchto polí budou moci zdravotní pojišťovny jednoznačně určit počet digitalizovaných výdejů, zkontrolovat provedené výkony v CÚER a proplatit tyto výkony lékárně.

Jakým způsobem budou vykázány a proplaceny výkony digitalizace prováděné v období leden–květen 2020, se bude nutné se zdravotními pojišťovnami dohodnout. Tato jednání se uskuteční na podzim.

PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D.Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 5

2020 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se