Nastal čas Lékového záznamu


Autoři: Mgr. MUDr. Maršík Jaroslav
Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 92, 2020, č. 5, s. 22

Od 1. 6. 2020 se spouští nahlížení do lékového záznamu pacienta.

Sdílený lékový záznam pacienta umožňuje pacientovi, lékaři, farmaceutovi a klinickému farmaceutovi nahlížet na údaje o léčivých přípravcích předepsaných a vydaných konkrétnímu pacientovi, které jsou obsažené v centrálním úložišti elektro­nických receptů (CÚER), včetně jejich dalšího zpracování.

Lékový záznam CÚER sestaví vždy na základě požadavku nahlížející osoby z úda­jů obsažených v úložišti. Po skončení nahlížení se lékový záznam nikde neukládá a pro další nahlížení je vytvářen znovu. Neexistuje tedy žádná databáze lékových záznamů.

Lékový záznam pacienta umožňuje ­nahlížet na:

a) informace o předepsaných léčivých přípravcích,

b) informace o vydaných léčivých přípravcích,

c) identifikační údaje lékaře a poskytovatele zdravotních služeb, v rámci jehož činnosti lékař pacientovi léčivý přípravek předepsal, a to v rozsahu jméno, popřípadě jména, a příjmení a kontaktní údaje lékaře, včetně jeho telefonu, názvu poskytovatele zdravotních služeb, adresy zdravotnického zařízení a identifikačního čísla pracoviště, bylo-li přiděleno zdravotní pojišťovnou, a

d) identifikační údaje farmaceuta a poskytovatele lékárenské péče, v rámci jehož činnosti farmaceut pacientovi předepsaný léčivý přípravek vydal, a to v rozsahu jméno, popřípadě jména, a příjmení vydávajícího farmaceuta, názvu poskytovatele lékárenské péče, adresy a kontaktních údajů lékárny, ve které byl léčivý přípravek vydán.

Farmaceut může nahlížet na údaje prostřednictvím lékového ­záznamu pacienta pouze v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb tomuto pacientovi, a to:

a) při výdeji léčivých přípravků na základě identifikátoru platného elektronického receptu, na který dosud nebyly vydány všechny předepsané léčivé přípravky, nebo

b) po zadání čísla občanského průkazu nebo cestovního pasu v rámci osobní konzultace s pacientem, který ­farmaceutovi předloží tento doklad totožnosti.

Z toho mj. vyplývá, že lékový záznam zpřístupněný na ­základě čísla občanského průkazu nelze využívat k výdeji léčivého přípravku ani přímo ani prostřednictvím rezervačního systému. K přístupu k eReceptům za účelem výdeje léčivých přípravků lze občanský průkaz využít na základě nové funkce CÚER, která je rovněž spouštěna od 1. 6. 2020 a o které naleznete informace v jiném článku tohoto čísla časopisu. Tato funkce na základě dokladu totožnosti zprostředkovává přímý přístup k eReceptům, nikoliv k lékovému záznamu.

Lékaři jsou přístupné údaje z lékového záznamu po dobu 5 let a farmaceutovi 1 rok od jejich vytvoření.

Lékový záznam funguje v režimu tzv. opt-out, což znamená, že je spuštěn pro všechny pacienty v ČR, které je možné ztotožnit v registru obyvatel. Předpokládá se ze zákona, že každý pacient se sdílením svého lékového záznamu za zákonem stanovených podmínek souhlasí. ­Každý pacient může kdykoliv svůj souhlas odvolat a opět jej udělit. Při opětovném udělení může pacient provést volbu konkrétních lékařů a farmaceutů, jimž chce sdílení svého lékového záznamu umožnit. Podrobnosti k lékovému záznamu i správě souhlasů lze nalézt na webu SÚKL(https://www.epreskripce.cz/sdileny-lekovy-zaznam).

S lékovým záznamem úzce souvisí i digi­ta­lizace výdejů na listinný recept, při které farmaceut převede údaje z tohoto receptu do elektronické podoby. Přesněji řečeno převede údaje o výdeji na listinný recept. Elektronický záznam obsahuje:

a) identifikační údaje pacienta uvedené na receptu,

b) identifikační údaje lékaře a poskytovatele zdravotních služeb, v rámci jehož činnosti lékař pacientovi předepsal léčivý přípravek, a to v rozsahu

  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení a
  2. kontaktní údaje lékaře,
  3. názvu poskytovatele zdravotních služeb,
  4. adresy zdravotnického zařízení a
  5. identifikačního čísla pracoviště, bylo-li přiděleno zdravotní pojišťovnou, a

c) údaje o vydaném léčivém přípravku.

Smyslem digitalizace je úplnost lékového záznamu pacienta. K úplnosti lékového záznamu nutno podotknout, že lékový záznam neobsahuje:

a) údaje o výdejích léčivých ­přípravků, které nejsou vázány na lékařský ­předpis,

b) údaje o léčivých přípravcích ­aplikovaných ambulantně nebo v rámci lůžkové péče,

c) údaje o přípravcích předepsaných nebo vydaných tzv. neztotožněnému pacientovi,

d) údaje o skutečně užívaných ­přípravcích pacientem.

Ztotožněným se rozumí takový pacient, který byl při předepsání léčivého přípravku nebo při digitalizaci výdeje na listinný recept v systému eReceptu propojeného s registrem obyvatel identifikován jako evidovaná osoba. Pokud se ztotožnění nezdaří, předpis i výdej léčivého přípravku je možný, ale údaje o nich se nepřiřadí k pacientovi, který je v registru obyvatel evidován.

Z hlediska odpovědnosti farmaceuta za řádné vyhodnocení lékového záznamu doporučujeme se seznámit se Stanoviskem ČLnK číslo 1/2020 k využití lékového záznamu pacientapři výdeji léčivých přípravků (https://www.lekarnici.cz/O-CLnK/Profesni-predpisy/Stanoviska-CLnK-(1).aspx), zejména s touto jeho částí:

„Nahlížení do LZP při výdeji léčivého přípravku neslouží k plnohodnotnému vyhodnocení LZP, ale pouze k vyřešení nezbytných nejasností provázejících výdej léčivého přípravku. K plnohodnotnému vyhodnocení LZP je určeno nahlížení do LZP v rámci osobní konzultace, které se neprovádí při výdeji léčivého přípravku. Pokud při dispenzaci farmaceut zjistí, že z časových nebo jiných důvodů není možné provést řádné a úplné vyhodnocení LZP, doporučí pacientovi objednat se na osobní konzultaci svého LZP do lékárny a o tomto doporučení provede záznam do poznámky záznamu o výdeji léčivých přípravků na elektronický recept.“

Mgr. MUDr. Jaroslav Maršík


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 5

2020 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se