K eReceptům přes občanský průkaz


Autoři: Mgr. Krebs Aleš;  PharmDr. PhD. Kopecký Martin
Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 92, 2020, č. 5, s. 25

Již v lednu jsme informovali o dohodě ČLnK s MZd a SÚKL na přípravě řešení umožňujícího jednodušší přístup lékárníka k elektronickým receptům. Hlavním důvodem byl zvyšující se počet eReceptů, jejichž identifikátor je předáván pomocí SMS. Situace s pandemií COVID-19 tuto potřebu zásadně zvýšila, neboť v rámci distančního předepisování eReceptů lékaři stoupl počet SMS z únorových 1,77 mil. na březnových 3,27 mil. (k 22. 4. to bylo v dubnu 2,13 mil. SMS).

Na začátku dubna jsme obdrželi od ředitelky SÚKL Mgr. Ireny Storové informaci, že bylo spuštěno testovací prostředí pro testování přístupu k eReceptům prostřednictvím občanského průkazu (OP) nebo cestovního pasu. Obratem jsme proto požádali zástupce dodavatelů lékárenských informačních systémů (LIS) o spolupráci při testování a o rychlé začlenění do SW lékáren.

SÚKL předpokládá spuštění této funkcionality až od 1. června společně s lékovým záznamem pacienta. Vzhledem k velmi složité situaci v lékárnách nejen s SMS eRecepty, ale obecně se ztíženými podmínkami práce, jsme opakovaně požádali SÚKL o spuštění přístupu k eReceptům přes OP co nejdříve. Již po Velikonocích jsme představitele SÚKL informovali o tom, že největší dodavatelé LIS mají tuto funkci v SW zapracovanou a mohou začít s nahráváním novým verzí SW do lékáren.

Proč má být používáno číslo OP a nejde použít pro přístup k eReceptům číslo pojištěnce (rodné číslo)?

Číslo pojištěnce není údajem, který by šlo použít ke ztotožnění občanů ČR. To vyplývá z architektury eGovernmentu a tzv. základních registrů, jejichž vznik je dán zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Díky základním registrům občané a firmy získali kontrolu nad tím, kdo, kdy a proč využívá jejich osobní údaje. Jedním ze základních registrů je Registr obyvatel (ROB), který obsahuje referenční údaje o fyzických osobách, které žijí na území ČR (občané ČR i cizinci) a to konkrétně jméno a příjmení, datum a místo narození (a případně úmrtí), adresa místa pobytu, státní občanství, čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů, ID datové schránky. Také systém eReceptu musí v souladu s legislativou využívat k identifikaci občanů pouze údaje, které jsou v registru obyvatel. Proto je možné využít pro přístup k eReceptům číslo OP. Takto to schválil i Úřad na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Jaký je princip přístupu lékárníka k eReceptům přes OP?

Lékaři budou předepisovat eRecepty stejně jako dosud. Pacient bude moci obdržet identifikátory eReceptů stále všemi 4 způsoby jako dnes – papírová průvodka, SMS, v mobilní aplikaci nebo e-mailem. I nadále bude možné načítat v lékárně eRecepty skenováním QR kódu z mobilu, z papírové průvodky, stejně jako přepisovat 12 znaků z displeje mobilu.

Pokud bude mít pacient u sebe občanský průkaz nebo cestovní pas bude možné díky této nové funkci načíst z CÚER najednou všechny eRecepty k výdeji tohoto konkrétního pacienta s jednou podmínkou. Pacient musí být při předepisování ztotožněn v registru obyvatel. Takových pacientů je dnes naprostá většina. Princip řešení je popsán v článku od SÚKL.

eRecepty, které pacientovi lékař vystaví, aniž by ho ztotožnil, nebude možné v lékárně načíst pomocí dokladu pacienta, ale jen některým z dosavadních způsobů načtení identifikátoru. Tímto nedostatkem by trpělo i jakékoliv jiné řešení zjednodušeného načítání eReceptů. Ztotožnění pacienta lékařem při předepisování je proto nutnou podmínkou, o které je třeba pacienty i lékaře opakovaně informovat.

Jaké recepty bude možné po načtení OP nebo pasu z CÚER vyvolat?

Lékárníkovi se po načtení dokladu zobrazí eRecepty splňující všechny tyto podmínky:

  1. eRecepty pacienta, který byl lékařem při předepsání ztotožněn, a
  2. které jsou ve stavu Předepsaný, Připravován, Částečně vydaný, Nedokončený výdej, a
  3. které nejsou expirované, nebo
  4. které nejsou stornované.

Lékárníkovi se nezobrazí tyto recepty:

  1. eRecepty předepsané lékařem bez ztotožnění pacienta,
  2. eRecepty ve stavu Kompletně vydaný,
  3. eRecepty exspirované nebo stornované,
  4. digitalizované listinné recepty (digitalizuje se jen údaj o výdeji na listinný recept, nikoliv listinný recept samotný, a to ani v rozsahu dosud nevydaných balení po částečném výdeji).

Kdy nebude možné tuto funkci využít?

U pacientů, kteří nemají OP nebo pas, což jsou nejčastěji děti nebo pacienti, kteří nemají doklad u sebe. U pacientů, kteří nebyli ztotožněni v Registru obyvatel.

Kdy bude tato funkce spuštěna?

SÚKL předpokládá spuštění této funkce až od 1. června. ČLnK navrhuje okamžité spuštění. Kromě značného ulehčení pro pacienty a lékárníky při často složitém a stresujícím načítání SMS identifikátorů v lékárnách by šlo významné a účinné karanténní opatření snižující riziko přenosu nákazy při předávání mobilních telefonů mezi pacientem a lékárníkem, jemuž se u identifikátorů v SMS nelze vyhnout.

Mgr. Aleš Krebs,

PharmDr. Martin Kopecký, PhD.


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 5

2020 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se